POPIS ÚSTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZVONAŘKA BRNO

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Popis nádraží

Příchod na nádraží

Odchod z nádraží

 

 

POPIS NÁDRAŽÍ

Půdorys ÚAN Zvonařka tvoří čtverec, jehož dvě protilehlé strany ohraničují budovy s čekárnou, předprodejem jízdenek, restauracemi, občerstveními, toaletami a podobně. Kolmo mezi nimi jsou umístěna nástupiště. Je jich celkem 9 a z pohledu od čekárny, na straně ulice Plotní, jsou značena zleva doprava písmeny A až I. Na každém nástupišti je pět stanovišť, která jsou číslována vždy od vzdálenější strany nástupiště. Z tohoto pohledu jsou tedy nejblíže stanoviště A5, B10, C15 atd. Na každém zastávkovém stojanu je na jeho pravém sloupku zboku umístěn braillský štítek s označením nástupiště/stanoviště a názvy cílových stanic odtud odjíždějících autobusů. V ose každého nástupiště je na chodníku před přechodem přes vozovku umístěn podpěrný sloup střechy. Postavíme-li se k němu tak, abychom jej měli po pravé ruce, přijdeme v přímém směru přes vozovku na nástupiště. Nádraží je celoplošně zastřešené. Bohužel zde však nejsou žádné hmatné orientační prvky. Pro lepší orientaci můžeme v celém areálu ÚAN využít jen 4 hlasové majáčky - nad vchodem do čekárny, na prvním nástupišti u stanoviště 1, a nad lávkami k Vaňkovce a ke smyčce tramvají.

 

PŘÍCHOD NA NÁDRAŽÍ:

Příchod od Hlavního nádraží na ÚAN Zvonařka je v současné době nejrychlejší pěšky přes Galerii Vaňkovka, protože tramvajová linka do Komárova je v rekonstrukci. Po jejím projití v úrovni prvního patra přejděte po lávce pro pěší přes hodně frekventovanou ulici Zvonařka. Jděte podél levého zábradlí lávky. Na jeho konci se otočte o 180 stupňů doleva a sejděte po schodišti na úroveň běžného terénu. Pod schodištěm jděte v přímém směru asi 8 metrů a po pravé ruce dohledejte dva schodky nahoru. Podél spodního schodku jděte dál směrem od schodiště, po kterém jste přišli. Na konci tohoto rozhraní se otočte vlevo. Před vámi jsou nástupiště autobusů. Jsou však od chodníku oddělena odjezdovou komunikací. Šikmo vpravo je nástupiště a, se stanovišti 1 až 5, proti vám je nástupiště B se stanovišti 6 až 10 a směrem vlevo pokračují nástupiště C až H. Nejvíce autobusů odjíždí právě od nástupišť A a B. Přístup k nim je však velice složitý a není zde možné využít žádné jasné orientační prvky. Alespoň trošku nám orientaci může usnadnit Hlasový majáček, umístěný na nástupišti A, ale v každém případě je nutné, při přecházení vozovky, dbát velké opatrnosti. V roce 2019 by se toto nádraží mělo rekonstruovat. Tak doufejme, že projektanti budou myslet i na nevidomé cestující.

 

 

ODCHOD Z NÁDRAŽÍ:

Autobusy na ÚAN Zvonařka zpravidla zastavují u stanovišť, ze kterých také odjíždějí. Pro cestu ke Galerii Vaňkovka jděte po nástupišti ve směru jízdy až na jeho konec, v přímém směru přejděte vozovku a na vzdálenější straně protějšího chodníku, který slouží v některých případech také jako výstupní prostor příměstských autobusů, dohledejte hranu dvou schodů nahoru. Zabočte doprava a jděte podél spodní hrany schodů. Průběžně zkoušejte aktivovat hlasový majáček, umístěný nad střední částí spodní hrany schodiště před vámi, vedoucího k přístupové lávce do Galerie Vaňkovka. Vedle tohoto schodiště je vlevo ozvučený výtah, který také můžete použít.
Upozornění: Nad zmíněnými dvěma schody je přibližně dva metry široká plocha před budovou, v níž jsou toalety, občerstvení, restaurace a pod.

Schodiště se lomí jednou doleva. Jděte po jeho pravé straně. Nad schodištěm se otočte o 180 stupňů doprava a pokračujte podél zábradlí po pravé ruce, po lávce pro pěší, přes ulici Zvonařka směrem k Vaňkovce. Vchod do Galerie je opatřen hlasovým majáčkem.
Upozornění: Dvoukřídlé dveře do budovy se automaticky otevírají směrem ven. Proto před nimi trochu zpomalte, aby měli dost času se úplně otevřít.

Galerii Vaňkovka v úrovni prvního patra celou projděte. Je dlouhá 350 metrů. Držte se po její pravé straně. Přibližně po 100 metrech je nutné, mírným obloukem směrem doprava, obejít kruhový průhled do přízemí. Východ na druhém konci Vaňkovky navazuje na lávku přes ulici Úzkou a terasu u obchodního domu Tesco. Zde je lepší jít po levé straně lávky a následně i podél zdi Tesca po levé ruce. Na konci zdi jsou asi 8 metrů před vámi dvojí eskalátory. Ty levé vedou nahoru, pravé dolů. Ještě dále vpravo je pak pevné schodiště.

Sejděte, nebo sjeďte po eskalátorech dolů a v přímém směru vstupte do městského podchodu pod hlavním nádražím. Jděte podél pravé stěny podchodu. Přibližně po padesáti metrech Odbočuje směrem vpravo schodiště nahoru do chodby, vedoucí z odjezdové haly vlakového nádraží k vlakovým nástupištím a vlevo chodba od vlakových nástupišť do odjezdové haly vlakového nádraží. Od tohoto místa vede dál městským podchodem vyfrézovaná umělá vodicí linie, která vás postupně dovede k východu z vlakového nádraží, nástupištím tramvají i trolejbusů až na ulici Josefskou.
Upozornění: Nad všemi vstupy i výstupy z podchodu jsou umístěny orientační hlasové majáčky, které vám orientaci v podchodu výrazně usnadní. Podrobný popis podchodu najdete na samostatné stránce Popis městského podchodu v Brně.

 

 

ODJEZD Z NÁDRAŽÍ MHD:

Druhou možností odchodu z nádraží je prostřednictvím autobusů a tramvají MHD. To je však v současné době - rekonstrukce tramvajové tratě do Komárova - je příliš složité. Časově i orientačně jednodušší je pěší chůze k Hlavnímu nádraží - viz. výše.

 

 

Zpracováno ke dni 9.6. 2004
poslední aktualizace 22. 10. 2018