UZAVÍRKA ZÁBRDOVICKÉHO MOSTU

 

 

říjen 2018 - prosinec 2019

V pondělí 22. října 2018 byl pro veškerou dopravu, včetně městské hromadné, uzavřen Zábrdovický most. Tím došlo ke změně trasování celé řady linek MHD. Pro zajištění snadnějších přestupů byly zřízeny také dvě nové zastávky - Francouzská a Lazaretní. Tato uzavírka bude trvat do konce roku 2019. A jak bude jezdit MHD v době této uzavírky?

Linka 2 je v provozu pouze v úseku Modřice smyčka - Tkalcovská - Francouzská. Vynechává zastávky Vojenská nemocnice, Kuldova a Stará osada. Část spojů je ukončena již na Malinovského náměstí, ostatní spoje pokračují od zastávky Francouzská jako linka č. 3 po její trase do Bystrce, bez nutnosti přestupu.

Linka 3 je v provozu pouze v úseku Rakovecká - Jugoslávská - Francouzská. Vynechává zastávky Vojenská nemocnice, Kuldova a Stará osada. Od zastávky Francouzská pokračuje jako linka 2 do Modřic, bez nutnosti přestupu.

P> Linky 4 a 11 obsluhují mezi zastávkami Tkalcovská a Trávníčkova / Jugoslávská v obou směrech navíc zastávku Francouzská.

Všechny spoje linky 12 jsou prodlouženy do smyčky Juliánov, kde je, na zastávce Dělnický dům, možný přestup na autobusy směr Líšeň / Vinohrady.

Spoje linek 25 a 26, které běžně končí v zastávce Vozovna Husovice, jsou odkloněny na Starou osadu. S výjimkou spojů vypravovaných z Vozovny Husovice tak neobsluhují zastávky Náměstí Republiky a Vozovna Husovice. Navíc pak obsluhují zastávku Stará osada, při jízdě na Osovou - Kamenný vrch, v přeložené poloze na nástupišti 3.

Linka 27 je MIMO PROVOZ! Spojení ze sídliště Vinohrady na Starou osadu zajišťuje linka 202, případně linky 25 a 26, které jedou závlekem přes Starou osadu. Další možností je také využití Spojení nově zavedenou autobusovou linkou X27, která jede po trase Bzenecká - Pálavské náměstí - Mutěnická - Bořetická - Čejkovická - Malá Klajdovka - Juliánov - Dělnický dům, - Gajdošova - Stará osada, nástupiště 8. V zastávce Dělnický dům je možné přestoupit na tramvajovou linku č. 12, směr Hlavní nádraží - Technologický park.

Linka 55 je od zastávky Židenice nádraží, prodloužena do zastávky Lazaretní, odkud pokračuje dál jako linka 58 do Líšně ke hřbitovu, bez nutnosti přestupu. Vynechává zastávku Kuldova.

Linka 58 je v provozu pouze v úseku Líšeň hřbitov - Dělnický dům, odkud pokračuje dále obousměrným odklonem přes zastávky Otakara Ševčíka (zastávky tramvaje) - Mošnova (jen směr Lazaretní) - Buzkova (jen směr Líšeň) - Jílkova - Uzavřená - Tomáškova - Vojenská nemocnice - Lazaretní. Odtud pokračuje dál jako linka č. 55 do Líšně, Mariánského údolí, bez nutnosti přestupu. Vynechává tak zastávky Gajdošova, Stará osada, Kuldova a Židenice nádraží.

Linka 64 jede mezi zastávkami Životského - Uzavřená obousměrným odklonem a vynechává zastávky Geislerova, Buzkova, Mošnova a Jílkova. Navíc obslouží zastávku Stará osada, při jízdě do Komárova v přeložené poloze na nástupišti 9.

Linka 82 vynechává v obou směrech zastávku Poliklinika Židenice, náhradou obsluhuje v obou směrech zastávku Juliánov. Dále jede mezi zastávkami Geislerova - Dětská nemocnice obousměrným odklonem, vynechává zastávky Uzavřená, Tomáškova a Vojenská nemocnice. Na odklonové trase obsluhuje pouze zastávky Francouzská (jen směr Valašská) a Jugoslávská (jen směr Pálavské náměstí).

Linka 201 je od zastávky Židenice, nádraží prodloužena na Životského. Na trase obsluhuje pouze zastávky Lazaretní - Vojenská nemocnice a Životského (zastávky autobusu). Navíc vynechává zastávku Kuldova. Při jízdě směr Životského obsluhuje zastávku Stará osada v přeložené poloze na nástupišti 9.

Linka 202 je při jízdě do Židenic prodloužena na Lazaretní. Zastávku Stará osada obsluhuje v přeložené poloze na nástupišti 9. Při jízdě do Líšně - Hostěnic jede od zastávky Lazaretní přes zastávky Vojenská nemocnice - Kuldova (zastávka tramvaje) do Židenic k nádraží a dále po pravidelné trase. Zastávku Kuldova, při jízdě do Židenic, vynechává. Nově ji však obsluhuje při jízdě do Líšně / Hostěnic.

Linka N94 obsluhuje mezi zastávkami Tkalcovská a Trávníčkova v obou směrech také zastávku Francouzská.

Linka N97 jede mezi zastávkami Stará osada - Tkalcovská obousměrným odklonem. Vynechává tak zastávky Kuldova a Vojenská nemocnice. Na odklonové trase obsluhuje pouze zastávky Tomkovo náměstí (zastávky linky N94) a Francouzská. V zastávce Stará osada je v obou směrech zajištěna garantovaná přestupní návaznost s linkou N99.

Linka N99 jede mezi zastávkami Kuldova - Hlavní nádraží obousměrným odklonem. Vynechává tak zastávky Vojenská nemocnice - Tkalcovská - Körnerova a Malinovského náměstí. Na odklonové trase obsluhuje zastávky Tomáškova, Uzavřená, Životského (zastávky tramvaje), Masná (zastávky tramvaje) a Vlhká. V zastávce Stará osada je v obou směrech zajištěna garantovaná přestupní návaznost s linkou N97.

 

Změny zastávek a doporučení

Nově je zřízena zastávka Francouzská, pro pěší přístup k areálu Vojenské nemocnice a autobusovým linkám do Líšně. Umístěna je před křižovatkou ulic Cejl a Francouzská, blíže k centru města. Platí pro tramvaje v obou směrech jízdy a pro autobus ve směru centrum. Pro autobus směr Husovice, je umístěna v zastávkovém zálivu na ulici Vranovské.

UPOZORNĚNÍ: Přestup na této zastávce je, vinou absence jakýchkoliv orientačních prvků, velice silného automobilového provozu a rozsáhlým výkopům v křižovatce i na chodníku, velice složitý a nebezpečný. Pokud potřebujete jít z Cejlu směrem k Vojenské nemocnici, tak doporučuji vystoupit na zastávce Tkalcovská, projít ulicí Tkalcovskou na lávku přes Svitavu a hned za ní se dát doleva přes malý parčík a ulicí Jílkovou až k Vojenské nemocnici.

Nově je zřízena také zastávka Lazaretní (pro pěší přístup k tramvajím na zastávku Francouzská). V obou směrech je umístěna na ulici Lazaretní, mezi ulicí Zábrdovickou a vjezdem do areálu bývalé Zbrojovky. Také pro ni platí výše uvedené upozornění.

Zastávka Vojenská nemocnice je v obou směrech obsluhována na zastávce autobusu. Zastávky tramvají jsou bez obsluhy.

V zastávce Židenice nádraží obsluhují linky ve směru na Lazaretní, zastávku na komunikaci mimo terminál (u přístupové cesty k budově nádraží). Linka 55 při jízdě do Líšně obsluhuje zastávku na pozemní komunikaci mimo terminál. Zastávky v prostoru terminálu obsluhují pouze linky 78, 201 a 202.

V zastávce Stará osada věnujte pozornost změně obsluhy jednotlivých nástupišť.

Pokud jste dosud využívali přestup mezi tramvají a autobusem či trolejbusem na Staré osadě, pak po dobu výluky využívejte přestup na linku 12 v zastávce Dělnický dům. Pokud cestujete z oblasti zastávek Vojenská nemocnice a Tomáškova, tak můžete využít přestup na linku 12 v zastávce Životského.

Přístup k areálu Vojenské nemocnice a k autobusovým linkám do Líšně je možný také pěším přesunem mezi zastávkami Francouzská a Lazaretní. Je to cca 350 metrů. Tato trasa je však pro zrakově handicapované osoby naprosto nevhodná.

Pro cestu ze Staré osady do severní části města a do širšího centra použijte trolejbusové linky 25 a 26, případně okružní autobusové linky 44 a 84.

 

 

Ke dni 15.11. 2018
zpracoval Josef Konečný