POPISY ŽELEZNIČNÍCH STANIC NA TRASE
BRNO - ZASTÁVKA

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

ŽST Brno - Horní Heršpice | zastávka Troubsko | ŽST Střelice - dolní | zastávka Střelice | zastávka Omice | ŽST Tetčice | ŽST Rosice u Brna | ŽST Zastávka u Brna | Zastávka Radostice |

 

 

ŽST Brno - Horní Heršpice:

Přístup k drážní budově z ulice nám usnadní hlasový majáček, umístěný nad střední částí vchodových dveří. Za dveřmi projdeme asi 8 metrů dlouhou chodbou, která se na konci rozšiřuje v malou čekárnu. Pokladna je v této čekárně asi 4 metry vlevo. V ose příchozí chodby jsou dveře na terasu, z níž sestoupíme 3 metry vlevo po schodišti o patro níž. Dole je naproti tomuto schodišti druhá pokladna. U ní zabočíme doprava a půjdeme podél zdi až na její konec. Zde je umístěn druhý, odchozí majáček. Dále ve směru chůze navazuje místo pro přejití kolejí. Je zde řada nástupišť, která jsou úrovňová, sypaná i panelová. Výstup z vlaku je směrem od Brna vpravo, ve směru k Brnu vlevo. Stanice je dost nepřehledná a hodně frekventovaná. Proto pro přístup k vlakům požádejte o asistenci zaměstnance ČD.

***

 

Zastávka Troubsko:

Leží na dvoukolejné trati. Má tedy dvě zvýšená nástupiště bez přístřešků. Z vlaku se vystupuje v obou směrech směrem vpravo. Zastávky jsou čelem proti sobě a jsou odděleny silnicí. Po vystoupení z vlaku proto stanici opouštíme vždy směrem dopředu k této silnici.. Nástupiště ve směru od Brna je ohraničeno obrubníkem, v opačném směru je široké nástupiště a hranicí je vyšlapaný trávník.

***

 

ŽST Střelice - dolní:

Je stanicí na dvoukolejné trati. Z vlaku se vystupuje vždy směrem vpravo. Nástupiště jsou vysoká, panelová s varovnými reliéfními i vizuálně kontrastními pásy. Na obou nástupištích jsou asi uprostřed plechové přístřešky. Na každém z nich jsou dva hlasové majáčky. Jeden je směrovaný k Brnu, druhý k Jihlavě. Odchod z nástupiště pro směr do Brna je chodníkem v protisměru jízdy šikmo nahoru k silnici, z nástupiště pro směr do Jihlavy pak ve směru jízdy vlaku také chodníkem šikmo nahoru k silnici, která zde trať přemosťuje.

***

 

Zastávka Střelice:

Nad střední částí vchodových dveří do budovy z ulice je umístěn hlasový majáček a vede k němu jeden schod nahoru. za dveřmi půjdeme asi 3 metry v přímém směru, pak zabočíme doprava kde je okénko pokladny. Na levém rámu okénka je tlačítko pro přivolání obsluhy. Od pokladny doleva projdeme krátkou chodbou na nástupiště. Místo pro přejití kolejí je asi 6 metrů vpravo v ose druhého, odchozího hlasového majáčku. Ve stanici jsou tři zvýšená nástupiště. První je betonové, další dvě jsou sypaná. Třetí kolej se už přejít nedá. vlaky zastavují většinou na úrovni drážní budovy. Při příjezdu od Brna vystupujeme z vlaku vpravo, ve směru od Třebíče vlevo. Stanici můžeme opustit přes čekárnu, nebo obejitím drážní budovy z obou stran.

***

 

Zastávka Omice:

Je zastávkou na jednokolejné trati s jedním zvýšeným nástupištěm. Z vlaku vystupujeme ve směru od Brna vpravo, v opačném směru do leva. Přibližně uprostřed nástupiště je přístřešek a schody nahoru do vesnice. Žádný majáček ani jiné úpravy pro ZP osoby zde uplatněny nejsou.

***

 

ŽST Tetčice:

Drážní budova stojí poněkud dál od nástupišť. vchod je osazen hlasovým majáčkem. Pokladna je za vstupními dveřmi asi 4 metry vpravo, příchod k nástupištím je v ose vstupních dveří. Budova je otevřena pouze přes den. V případě jejího uzavření obejdeme budovu zleva. Po projití budovou, nebo jejím obejití, půjdeme asi 20 metrů do leva. Jakmile narazíme na betonový chodník, (v tomto místě je umístěn druhý - odchozí - hlasový majáček), přejdeme vpravo přes první kolej, zabočíme znovu do leva a pokračujeme ještě dalších asi 13 metrů v původním směru. Dostaneme se na začátek nástupišť, která pokračují dál ve směru našeho příchodu. Kolmo k nim je v tomto místě místo pro přejití druhé a třetí koleje. Nástupiště jsou celkem 3, jsou zvýšená a sypaná. Vlak může přijet podle potřeby ke kterékoliv koleji. Z vlaku se vystupuje ve směru od Brna vlevo, z opačného směru vpravo. Ke drážní budově jdeme při příjezdu od Brna směrem zpět, z opačného směru pak směrem dopředu.

***

 

ŽST Rosice u Brna:

Příchod ke stanici je do kopce a musíme projít malým průchodem. Nad jeho střední částí je umístěn příchozí hlasový majáček. Průchodem půjdeme podél pravé stěny, za rohem zabočíme doprava na krytý chodník před drážní budovou. Po šesti metrech jsou vpravo dveře do čekárny. Čekárna není průchozí. Pokladna je v ní asi 7 metrů vlevo za vstupními dveřmi. Na nástupiště pokračujeme podél zdi až na konec krytého chodníku před budovou, pak uhneme dva metry do leva a pokračujeme v původním směru ještě dalších 30 metrů.
Stanice je na jednokolejné trati s jedním zvýšeným betonovým nástupištěm širokým asi 3 metry. Výstup z vlaku je ve směru od Brna vpravo, v opačném směru do leva. Drážní budova a odchod ze stanice jsou při příjezdu od Brna zpět, v opačném směru pak půjdeme po směru jízdy. Odchod nám usnadní odchozí hlasový majáček, který je umístěný na rohu štítové zdi drážní budovy a je směrován k nástupišti. Podél této zdi je možné projít dolů k silnici. Chodník je na její protější straně.

***

 

ŽST Zastávka u Brna:

Vchod do budovy této stanice je osazen hlasovým majáčkem a vedou k němu dva schody nahoru. 2 metry za vstupními dveřmi jsou další tři schody nahoru, nad nimi přijdeme krátkou chodbičkou do čekárny. Denní pokladna je asi 3 metry vlevo za dveřmi, noční pokladna je vpravo za dveřmi. Příchod na nástupiště je v levém zadním rohu čekárny, dál ve směru našeho příchodu. Toto nádraží má 3 zvýšená oboustranná nástupiště, čtvrtá kolej se již nedá přejít. Na prvním nástupišti, nad vchodem do čekárny, je umístěn odchozí hlasový majáček. Odchod ze stanice je přes tuto čekárnu. Budova i výstupy jsou ve směru od Brna vpravo.

***

 

Zastávka Radostice:

Zastávka Radostice - je zastávkou na jednokolejné trati, která má jen jedno zvýšené nástupiště. Při příjezdu od Brna vystupujeme nalevo, od Znojma napravo. Odchod ze zastávky je ve směru od Brna proti směru,, od Znojma pak půjdeme po směru jízdy. Čekárna ani žádný přístřešek na zastávce nejsou.

***