POPISY ŽELEZNIČNÍCH STANIC NA TRASE BRNO - BŘECLAV

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Úvodem | ŽST Brno - Horní Heršpice | ŽST Brno - Modřice | zastávka Popovice u Rajhradu | zastávka Rajhrad | zastávka Vojkovice nad Svratkou | ŽST Hrušovany u Brna | zastávka Žabčice | ŽST Vranovice | zastávka Pouzdřany | zastávka Popice | ŽST Šakvice | ŽST Zaječí | zastávka Rakvice | ŽST Podivín | zastávka Ladná | ŽST Břeclav |

 

 

Úvodem:

***

 

ŽST Brno - Horní Heršpice:

Drážní budova je ve směru od Brna vpravo. Stanice má mnoho kolejí a není zde žádný podchod. Proto důrazně doporučuji pro přechod kolejí požádat o pomoc spolucestující nebo personál stanice. Využít zde můžete 2 majáčky. Umístěny jsou na nástupišti na rohu dopravní kanceláře, v ose místa pro přejití kolejí a z ulice nad vchodem do čekárny.

***

 

ŽST Brno - Modřice:

Tato stanice má více kolejí a využít zde můžete celkem 5 hlasových majáčků. Drážní budova je ve směru od Brna vpravo. Odchod z druhého nástupiště je podchodem. Majáčky jsou na 2. nástupišti umístěny nad schodištěm do podchodu směrem od Brna a na stěně výtahu, směrem od Břeclavi. Na prvním nástupišti jsou nad schodištěm do podchodu ke druhému nástupišti a nad vchodem do čekárny. Z ulice je majáček umístěn nad střední částí vchodových dveří do stanice.

***

 

zastávka Popovice u Rajhradu:

Je to běžná zastávka na koridoru. Z vlaku se vystupuje vždy směrem vpravo.

***

 

zastávka Rajhrad u Brna:

Drážní budova je, ve směru od Brna, na pravé straně. Z vlaku se v obou směrech vystupuje směrem vpravo. v zastávce můžete využít celkem 3 majáčky. Umístěny jsou:

***

 

zastávka Vojkovice nad Svratkou:

Toto je běžná zastávka na koridoru. Vystupuje se zde vždy směrem vpravo.

***

 

ŽST Hrušovany u Brna:

Drážní budova je, ve směru od Brna na levé straně, z vlaku se vystupuje, v obou směrech vpravo. Stanice má průchozí čekárnu a 3 nástupiště. První a druhé jsou na straně drážní budovy a jsou v jedné úrovni. Na druhém nástupišti zastavují vlaky od Břeclavi ve směru na Brno. Ze třetího nástupiště, kde zastavují vlaky od Brna, pokračující dále do Vranovic a Břeclavi, se odchází podchodem. V něm můžete jít, při použití schodů doleva, při použití výtahu doprava k Tyršově ulici nebo na druhou stranu k drážní budově. Na konci podchodu vyjdete opět po schodech směrem vpravo. Stanici opustíte hned nad schodištěm vlevo, podél zdi budovy. Před ní jsou směrem vpravo, v řadě za sebou nástupiště autobusů IDS JMK. Čekárna je po vyjití z podchodu asi 30 metrů po levé ruce. Majáčky jsou umístěny:

***

 

zastávka Žabčice:

Drážní budova v Žabčicích je, ve směru od Brna, na levé straně. Z vlaku se vystupuje V obou směrech vpravo. Nástupiště jsou jednosměrná. První je u drážní budovy a zastavují zde vlaky od Břeclavi ve směru do Brna. Odchod ze zastávky je po směru jízdy vlaku. Z druhého nástupiště, kde zastavují vlaky od Brna a pokračují na Břeclav, se odchází proti směru jízdy podchodem. Uprostřed schodiště do podchodu z něj můžete odbočit vlevo ke hřbitovu a drůbežárně nebo pokračovat do podchodu. V něm zabočte doprava. Na konci podchodu jsou v přímém směru schody nahoru na ulici. Jediný majáček je umístěn nad střední částí schodiště do podchodu ke druhému nástupišti.

***

 

ŽST Vranovice:

Drážní budova je, ve směru od Brna na pravé straně, v obou směrech se z vlaku vystupuje také vpravo. Stanice má 4 nástupiště. První a druhé jsou u drážní budovy a jsou v jedné rovině. K prvnímu jezdí vlaky z Brna, které tam jízdu končí, u druhého zastavují vlaky od Brna, které pokračují dále na Břeclav. Na Nástupiště 3, kde zastavují vlaky od Břeclavi, a 4, odkud odjíždějí vlaky do Pohořelic, je přístup podchodem. Při příjezdu vlakem od Brna je v podchodu vpravo nástupiště 4, směr Pohořelice. Pro odchod ze stanice jděte doleva. Na konci podchodu je schodiště vpravo. Nahoře opustíte stanici směrem vlevo, podél boční zdi drážní budovy. Majáčky jsou umístěny:

***

 

zastávka Pouzdřany:

Je to běžná zastávka na koridoru. Z vlaku se vystupuje vždy směrem vpravo.

***

 

zastávka Popice:

Je to běžná zastávka na koridoru. Z vlaku se zde vystupuje vždy směrem vpravo.

***

 

ŽST Šakvice:

Drážní budova je ve směru od Brna na levé straně. Stanice má celkem 4 nástupiště. První 3 jsou úrovňová a pro přístup nebo odchod z nich je lépe požádat o doprovod spolucestující nebo pracovníky SŽDC. Čtvrté nástupiště je přístupné podchodem. Ten je ve stejném místě, jako je, víše zmíněné místo pro přístup k nástupištím 1 až 3. Po vyjití z podchodu je vlevo drážní budova a necelých 100 metrů vpravo jsou zastávky autobusů IDS JMK.

Pro lepší orientaci ve stanici můžete využít reliéfní pásy signalizující přístup do podchodu a k místu pro přecházení kolejí a dva orientační majáčky - jeden nad vstupem z ulice do podchodu ke čtvrtému nástupišti, druhý nad dveřmi do čekárny.

***

 

ŽST Zaječí:

Drážní budova je, při cestě z Brna na pravé straně. Stanice má 4 nástupiště. Vlak od Brna zastavuje nejčastěji na druhém nástupišti, kde se vystupuje směrem vpravo. Odchod ze stanice je přes první, úrovňovou kolej a dále, s využitím signálního pásu, přes čekárnu na ulici. Při pohledu od kolejí je, směrem vlevo, 10 metrů od dveří do čekárny, podchod k nástupištím 3 a 4. V podchodu se jde doleva, výstup na nástupiště je z podchodu směrem vpravo. Ze třetího nástupiště jezdí vlaky do Hodonína a Brna, ze čtvrtého jen do Hodonína. Orientační majáčky jsou umístěny:

***

 

zastávka Rakvice:

zastávka Rakvice je běžná zastávka na koridoru, takže z vlaku se zde vystupuje vždy směrem vpravo.

***

 

zastávka Podivín:

Drážní budova je ve směru od Brna na pravé straně, zastávka má 3 nástupiště. První je u drážní budovy, druhé a třetí jsou přístupné podchodem z prvního nástupiště.

***

 

zastávka Ladná:

Zastávka Ladná je běžná zastávka na koridoru, takže se zde z vlaku vystupuje vždy směrem vpravo.

***

 

ŽST Břeclav:

Při příjezdu do Břeclavi od Brna mezinárodním rychlíkem vystoupíte s největší pravděpodobností směrem vpravo na první nástupiště, které vede podél drážní budovy. Po vystoupení z vlaku si aktivujte hlasový majáček nad vstupem z nástupiště do haly. Zvuk majáčku vám určí směr chůze, dohledání dveří vám pak usnadní signální pás.

Po vstupu do nádražní haly je vlevo uzavřené ČD centrum s pokladnami. Nad dveřmi do prostoru pokladen je umístěn další hlasový majáček. Za ČD centrem je chodba doleva. V ní jsou na pravé straně toalety, na levé úschovna zavazadel a v jejím čele je restaurace. Před ní je vpravo pozvolný bezbariérový východ na ulici.

Na pravé straně nádražní haly je pokladna Regiojetu a za ní je dlouhá chodba doprava. Na kraji chodby jsou vlevo dveře do čekárny, také osazené majáčkem. Touto chodbou můžete jít až k přestupnímu autobusovému terminálu na jejím konci.

Středem nádražní haly pak projdete v přímém směru na ulici. Za dveřmi východu jsou před vámi 4 schody dolů a vpravo podél zdi je nájezd pro kočárky. Pod schody můžete jít směrem od budovy, přes vozovku k nástupním ostrůvkům městské dopravy nebo směrem vpravo k autobusovému terminálu, který prakticky navazuje na nádražní budovu.

K přestupnímu autobusovému terminálu se dostanete také přímo z prvního nástupiště. Po něm můžete jít směrem vpravo, podél zdi budovy nebo umělé vodicí linie, proti směru příjezdu vlaku od Brna, až na konec drážní budovy. Asi 30 metrů za ní vás signální pás navede směrem vlevo k otevřenému vstupu přestupního autobusového terminálu. Pro lepší orientaci si i zde můžete aktivovat hlasový majáček.

Přístup k dalším vlakovým nástupištím je podchodem Z prvního nástupiště. Vstup do podchodu je, po vystoupení z vlaku od Brna směrem vlevo, po vyjití z haly drážní budovy směrem vpravo. Orientační majáčky jsou umístěny:

Vysílač povelů můžete využít také k aktivaci odjezdových ELP panelů, které jsou umístěny na venkovní zdi, kousek vlevo od hlavního vchodu z ulice do haly nádraží a u štítové zdi budovy ze strany přestupního autobusového terminálu.

***

 

Poslední aktualizace 15.12. 2019