POPIS CESTY DO POLIKLINIKY NA ULICI VINIČNÍ

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel. číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Do polikliniky na ulici Viniční v Juliánově se dostanete nejlépe od zastávky "Poliklinika Viniční." Zastávka je na chodníku a je společná pro tramvajovou linku č. 12 a pro autobusové linky 27, směr Vinohrady (dočasná) 58, směr Líšeň hřbitov a 78, směr Olympia.

Po vystoupení z dopravního prostředku jděte po chodníku asi 2 metry ve směru jízdy. Po značeném přechodu přejděte směrem vlevo na protější stranu ulice Líšeňské. Je poměrně frekventovaná, ale prostor mezi jízdními pruhy je oddělen asi 1 metr dlouhou bezpečnostní zónou. Pro lepší orientaci zde využijte reliéfní značení.

Na protějším chodníku zabočte doprava a jděte asi 30 metrů do kopce. V přímém směru přejděte tramvajové koleje, vedoucí do smyčky. Jsou dvoje, ale tramvaje zde jezdí už jenom zprava. Za nimi dohledejte obrubník po levé ruce a pokračujte dál v původním směru chůze do kopce dalších cca 40 metrů. V přímém směru přejděte, do leva odbočující ulici Viniční. V tomto místě se hodně rozšiřuje, ale i zde je možné, pro správné nasměrování, využít reliéfní signální pásy na obou stranách ulice i v chráněném prostoru mezi jízdními pruhy vozovky. To znamená, že přejdete jízdní pruh vozovky pro vozidla jedoucí pouze zleva, v klidu projdete odděleným chráněným prostorem a poté přejdete oddělený pruh vozovky pro vozidla jedoucí pouze zprava.

Na protějším chodníku dohledejte opět obrubník po levé ruce. Podél něj jděte ještě malý kousek do kopce a zabočte doleva. Před vámi je chodník ulice Viniční. Přejděte na jeho pravou stranu a pokračujte v chůzi podél rozhraní chodníku s trávníkem. Frekventovanou ulici Líšeňskou máte za zády. Asi po 100 metrech se chodník stáčí mírně doleva a směrem vpravo z něj odbočují dva úzké chodníky. Ty však minete bez povšimnutí.

Po dalších padesáti metrech vás chodník přivede ke vstupu do polikliniky. Tvoří jej asi 6 metrů široká a stejně dlouhá šíje, na jejímž konci jsou dveře do budovy. Za nimi dohledejte pravou stěnu vstupní haly a pokračujte podél ní v přímém směru asi 5 metrů do místa, kde odbočuje chodbička doprava. 2 metry v této chodbičce je po levé ruce vrátnice, kde můžete požádat o pomoc s doprovodem v prostorách budovy. Je velice pravděpodobné, že vám vrátný vyjde vstříc ještě dřív, než k němu dorazíte, protože o vás již budE vědět. Celý prostor před budovou totiž monitoruje jejich kamerový systém. Mám to potvrzeno vlastní zkušeností a byl jsem jimi ujištěn, že takto jednají pokaždé, když k nim přijde nevidomý pacient. Je však nutné, aby používal bílou hůl. Jinak jej samozřejmě nemůžou poznat a pomoc mu nabídnout.

 

*** *** ***

Cesta Zpět na autobus:

Po vyjití z budovy polikliniky jděte v přímém směru. Držte se levé strany chodníku. Chodník se po chvíli stáčí mírně doprava. Vlevo z něj odbočují dva chodníčky mezi zahrádky. Kolem nich však jen projděte. Pokračujte dále podél obrubníku a trávníku po levé ruce přibližně 100 metrů. Podle sílícího hluku víte, že se blížíte k ulici Líšeňské. Na konci trávníku po levé ruce zabočte doleva a přibližně po deseti metrech přijdete na zastávku autobusů č. 27 (dočasná linka) 58 a 78 ve směru na Starou osadu. Pomocí bílé hole lze u zídky na levé straně chodníku dohledat zastávkový stojan, lavičku a odpadkový koš. Na tramvaj ve směru do centra je, v případě potřeby, možné přestoupit hned na další zastávce - Dělnický dům.

U Dělnického domu můžete přestoupit i na autobusy č. 55 a 75 ve směru Bělohorská a dále. Odjíždějí z protějšího chodníku v protisměru. Pro přejití na protější chodník je nutné se, po vystoupení z vozu, vrátit asi 30 metrů proti směru příjezdu a tam přejít po značeném přechodu s ozvučeným semaforem. Označník zastávky uvedených autobusů je za přechodem asi 6 metrů vpravo.

 

poslední aktualizace 8.1. 2019
Zpracoval Josef Konečný