POPISy TRAS NA BRNĚNSKÉ POBOČKY ÚŘADU PRÁCE

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel. číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Navigace:

Úvodem | Popis trasy Na ulici Křenovou | Cesta zpět na tramvaj | Úřad práce na ulici Polní | Úřad práce na Palackého třídě | Úřední hodiny

 

 

Úvodem:

Od začátku roku 2012 byla agenda vyřizování žádostí o průkazy TP, ZTP, ZTP/P, žádostí o příspěvek na mobilitu a příspěvek na pomůcky převedena z odborů sociálních věcí na úřady práce. V Brně byla touto agendou pověřena pobočka Úřadu práce na Mojmírově náměstí číslo 67/10 v Králově Poli. V březnu 2016 se však přestěhovala do původní, nově rekonstruované budovy na ulici Křenové č. 111/25. A jak se na tuto pobočku dostanete?

 

Popis trasy na ulici Křenovou:

Při cestě od Hlavního nádraží můžete jet tramvajemi číslo 8 nebo 10 ve směru Geislerova - Líšeň / Stránská skála, které odjíždějí ze čtvrté koleje. Použít můžete i tramvajovou linku číslo 9 směr Juliánov, která odjíždí z koleje druhé u prostředního nástupiště, nebo také trolejbusy číslo 31 nebo 33 směr Slatina a Šlapanice, které odjíždějí ze smyčky u Grandu. vystupuje se hned na první zastávce Vlhká. Všechna vozidla zastavují u stejného označníku.

Po vystoupení z vozidla na zastávce Vlhká ve směru z centra jděte cca 5 metrů po směru jízdy. Nechejte odjet vozidlo kterým jste přijeli a přejděte přes koleje na úroveň nástupního ostrůvku pro směr do centra. Prostor před ním je, stejně jako u ostrůvku původního, od kolejí i od vozovky oddělen dobře hmatnými varovnými pásy. V tomto prostoru zabočte doprava a podél zábradlí po levé ruce projděte celý nástupní ostrůvek až na jeho konec. Tam je značený přechod se světelnou signalizací. Aktivujte si klepátko na semaforu a na zelenou přejděte směrem doleva jeden jízdní pruh vozovky.

Nna chodníku je v ose přechodu signální pás, na který přímo navazuje umělá vodicí linie. Ta vás spolehlivě dovede směrem od vozovky až k nízké zídce, která odděluje nájezd pro vozíčkáře ke vchodu do budovy od chodníku. Zídku můžete obejít necelý metr směrem vpravo a za ní jít vlevo po nájezdu ke vchodu nebo ještě před ní zabočit doleva a podél ní jít necelých pět metrů ke třem schodům vpravo nahoru k témuž vchodu. Pro jeho snazší dohledání si můžete aktivovat orientační hlasový majáček nade dveřmi.

Po projití dvojími, automaticky, do stran otevíranými dveřmi, zabočte doleva a po necelých dvou metrech budete mít vlevo okénko recepce. Tam můžete požádat o pomoc nebo zajištění doprovodu v rámci budovy.

 

Cesta zpět na tramvaj:

Po vyjití z budovy Úřadu sejděte v přímém směru ze tří schodů dolů. Zabočte doleva a podél nízké zídky jděte asi 5 metrů. Dohledejte vodicí linii, která od zídky odbočuje směrem vpravo. Přivede vás ke značenému ozvučenému přechodu. Přejděte jeden jízdní pruh vozovky a ještě před kolejemi zabočte doprava na nástupní ostrůvek. Podél zábradlí po pravé ruce jděte až na jeho začátek, kde je označník tramvajových i trolejbusových linek. Všechna vozidla odtud jedou na Hlavní nádraží.

 

*** *** ***

 

Úřad práce na ulici Polní:

Začátkem května 2014 byla z ulice Křenové do nové budovy Úřadu práce na ulici polní přestěhována agenda zaměstnanosti. Současně se tam z Mojmírova náměstí přestěhovaly také Dávky státní sociální podpory (Rodičovský příspěvek, Příspěvek na bydlení, Porodné a Pohřebné). Do této budovy se dostanete nejlépe ze zastávky Vojtova tramvajové linky č. 8.

Po vystoupení z tramvaje na zastávce Vojtova ve směru od Starého Lískovce jděte po nástupním ostrůvku asi 4 metry vpřed po směru jízdy do místa, kde se nástupní ostrůvek sníží na úroveň vozovky. Tam je značený přechod. Zabočte doprava a přejděte 1 jízdní pruh vozovky na chodník.
Při příjezdu tramvají č. 8 ze směru od hlavního nádraží se po ostrůvku vraťte asi 60 metrů na jeho začátek. Tam zabočte doprava a po značeném přechodu přejděte tramvajové koleje a jeden jízdní pruh vozovky na chodník.

Na chodníku pokračujte přes volný prostor asi 15 metrů v přímém směru a dohledejte signální pás, který vás přivede směrem vlevo k přechodu přes ulici Polní. Po dalším značeném přechodu přejděte na druhou stranu. Tam opět dohledejte signální pás, který vás dovede k obrubníku za nímž je trávník. Budete jej mít po pravé ruce.

Podél něj se stočte doprava a pokračujte v chůzi. Po pěti až deseti metrech přejděte na levou stranu chodníku a podél obrubníku po levé ruce jděte dalších 80 metrů až do místa, kde je napříč chodníku nainstalován signální pás z reliéfní dlažby. Je dostatečně široký a dobře hmatný holí i nášlapem, takže byste jej neměli nechtěně přejít. Podél něj zabočte doprava a v jeho ose přejděte vozovku. Na protějším chodníku podél něj pokračujte až ke zdi budovy Úřadu práce. Vchod do budovy je přibližně 3 metry vpravo od tohoto signálního pásu. Před dveřmi, které se automaticky otevírají směrem do stran, je velká, nepřehlédnutelná rohož, která vám také může posloužit jako orientační bod. Za vstupními dveřmi je asi 3 metry vpravo vrátnice, kde můžete požádat o doprovod pracovníky úřadu.

 

*** *** ***

 

Úřad práce na Palackého třídě č. 89:

Na této pobočce se vyřizuje Zprostředkování zaměstnání. Pro cestu sem z centra města můžete použít tramvajové linky č. 1 a 6 ve směru Královo Pole, Řečkovice. Vystoupíte na zastávce Semilasso.

Po vystoupení z tramvaje přejděte jeden pruh vozovky před vámi (koleje se nepřecházejí ). Auta zde jezdí jen zprava, ale je zde velice silný provoz a není zde značený přechod. Proto při přecházení dbejte zvýšené opatrnosti. Po vystoupení na chodník zabočte vlevo a jděte asi 15 metrů ve směru jízdy. Vysílačem povelů si aktivujte ozvučený semafor a dohledejte jeho sloupek. Po značeném přechodu přejděte palackého třídu, tedy ulici, po níž jste přijeli. Je dost široká, obsahuje jízdní pruh pro auta přijíždějící zleva, tramvajové koleje a jízdní pruh pro auta jedoucí zprava. Na protějším chodníku zabočte vlevo a jděte po Palackého třídě proti směru příjezdu tramvaje. Jako vodicí linii lze použít domy a dřevěný plot po pravé straně. Asi po padesáti metrech se vpravo objeví cca 3 metry zapuštěný vchod do budovy úřadu. Je to cca 6 metrů široký výklenek, v němž jsou dvoje dveře. Úřadu práce patří ty vpravo, tedy první které potkáte. Dávejte pozor na popelnice, které vám můžou stát v cestě ke dveřím podél zdi domu. Před dveřmi jsou tři malé schody nahoru. Pro ohlášení je třeba použít zvonky vpravo vedle dveří.

 

Na tramvajovou zastávku Semilasso pro cestu zpět do centra města se dostanete tak, že po vyjití ze dveří a výklenku budovy na Palackého třídu se dáte vlevo. Jděte cca 50 metrů až k ozvučenému semaforu. V přímém směru přejděte doleva odbočující ulici a pokračujte podél okraje trávníku po levé straně. Jakmile vlevo začnou domy, lze přejít doprava přes jeden jízdní pruh vozovky na nástupní ostrůvek zastávky Semilasso. Ani zde není značený přechod. Proto dávejte pozor na auta přijíždějící zleva.

 

*** *** ***

 

Úřední hodiny na všech pobočkách Úřadu práce jsou:

pondělí a středa: 8:00 – 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 – 13:00
pátek: 8:00 – 13:00 (pouze podatelna)

 

Aktualizace 15.12. 2017