POPIS CESTY DO TYFLOCENTRA VE VYŠKOVĚ

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

TyfloCentrum Brno o.p.s., detašované pracoviště Vyškov najdete na sídlišti Osvobození 56, v areálu ZŠ Letní Pole. Z autobusového nádraží se k nám dostanete autobusem číslo 743 směr poliklinika. Ten odjíždí z prvního nástupiště. Pro přístup na toto nástupiště doporučujeme požádat o pomoc někoho z cestujících, protože přijíždějící autobusy nezastavují pokaždé na stejném místě a nádraží není orientačně příliš přehledné ani bezpečné.

Cesta na sídliště trvá buď 10 minut (šestá zastávka) nebo 12 minut sedmá zastávka, podle toho, zda konkrétní spoj zajíždí do centra města). V každém případě vystoupíte na zastávce „sídliště Osvobození, škola". V autobusech většinou hlásič zastávek nefunguje, proto požádejte o pomoc spolucestující nebo řidiče.

Po vystoupení z autobusu jděte směrem od něj. Asi po dvou metrech narazíte na obrubník. Zde se otočíte doleva, takže obrubník je po pravé straně, autobus po levé. Jděte podél obrubníku ve směru jízdy autobusu. Po několika metrech narazíte na signální pás, s jehož pomocí přejdete asi 3 metry širokou příjezdovou cestu pro zásobování školní jídelny. Za ní pokračujete v přímém směru, stále podél obrubníku. Po chvíli se obrubník stáčí mírně doprava a v zápětí následuje další zahnutí vpravo, tentokrát téměř o 90 stupňů. V tomto místě si stoupnete kolmo k odbočujícímu obrubníku a přejdete v přímém směru přes přibližně 10 metrů široké prostranství. Pokud nevybočíte z přímého směru, tak byste měli dojít přímo k brance, kterou se vchází do areálu školy. Vpravo vedle branky je velký koš na odpadky. Pokud se vychýlíte ze směru, tak narazíte na betonový základ plotu, podél něhož bude nutno koš i branku dohledat. Směrem doprava terén stoupá a plot končí u hlavního vchodu do školy. V tom případě se musíme podél plotu vrátit až narazíme na koš a za ním vpravo je již zmiňovaná branka. Směrem doleva terén klesá a plot končí na okraji pole. Při návratu z tohoto směru pak narazíte napřed na branku a koš je až za ní.

Klika branky je na levé straně, branka se otevírá dovnitř. Po jejím projití se držte rozhraní chodníku a trávníku po pravé ruce. Na něj po chvíli navazuje betonová stěna a po několika dalších metrech ještě zábradlí. Zde už chodník začíná stoupat a vede nás do kopce, na úroveň prvního patra budovy školy. Cesta se lomí nejprve doprava (o 180 stupňů), a nahoře pak doleva o 90 stupňů. Zábradlí zde navazuje na panel, který tvoří asi 1 metr hluboké průčelí vchodu do družiny a TyfloCentra. Zvonek do našeho střediska je na tomto panelu, cca 10 cm ode dveří v úrovni ramen. Jako jediný je výrazněji hmatatelný. Zvonky do družin jsou v obdélníkové desce, vedle našeho zvonku vpravo, dále ode dveří. Po zazvonění vyčkejte na straně zvonků na náš příchod.

 

Přijedete-li na zastávku sídliště Osvobození - škola, od polikliniky, pak po vystoupení z autobusu jděte kolmo od něj až dojdete k obrubníku. Zde zabočíte vpravo. Po chvíli obrubník uhýbá doleva. V tomto místě uděláte vpravo vbok, přejdete chodník a podél úzkého pruhu trávníku mezi chodníkem a silnicí přijdete k přechodu. Ten je bez světelné i akustické signalizace. Přejdete asi 7 metrů širokou silnici a na vzdálenější straně protějšího chodníku dohledáte rozhraní chodníku a trávníku. Zde zabočíte doleva. Po několika krocích narazíte na signalizační pás. Ten signalizuje asi 3 metry širokou příjezdovou cestu pro zásobování školní jídelny. Tu přejdete a dále pokračujete tak, jak je popsáno výše.

 

Při cestě do TC z vlakového nádraží, nastoupíte také do autobusu 743 směr Poliklinika. Vlakové nádraží je totiž první zastávkou této linky od autobusového nádraží, pojedete tedy o jednu zastávku méně. Zastávka autobusu je přímo proti východu z budovy vlakového nádraží. Je však na druhé straně dosti frekventované silnice. Pro její přejití doporučujeme zvolit raději bezpečnější cestu přes přechod, který je přibližně 10 metrů vlevo od východu z nádraží. Na druhé straně se o stejný kus cesty vrátíte. Cestou přitom přejdete jednu úzkou, málo frekventovanou uličku. Dále už je cesta stejná, jak je popsáno výše.