POPIS CESTY DO HAPATELIÉRU TYFLOCENTRA BRNO

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

Popis trasy od tramvajové zastávky Kartouzská do HapAteliéru

Popis trasy z Hapatelieru na tramvajovou zastávku Kartouzská

UPOZORNĚNÍ

 

Popis trasy od tramvajové zastávky Kartouzská do HapAteliéru:

Sociálně terapeutická dílna "HapAteliér" má své sídlo na Poděbradově ulici číslo 58. Dostanete se tam od Hlavního nádraží tramvajovou linkou číslo 1, nebo z České linkou číslo 6. Po vystoupení na zastávce Kartouzská:

Stojíte zády k tramvaji na 1,5 metru širokém ostrůvku. Před vámi je jeden pruh silnice a asi 3 metry vlevo je značený přechod. Auta zde jezdí jen zprava. Přejděte po přechodu přes tento jízdní pruh vozovky na chodník. Na chodníku se otočte doleva a přejděte přes přechod, ke kterému vás navede signální pás. Značený přechod vede souběžně s hlavní ulicí. Je 30 metrů široký a převede vás přes dva jízdní pruhy vozovky (první vede na parkoviště, druhý spojuje ulice Palackého a Poděbradovu) oddělené od sebe pruhem trávníku. Provoz je zde malý, auta jezdí převážně zleva, avšak není zde nic, podél čeho byste mohli spolehlivě udržet přímý směr. Proto v těchto místech raději požádejte o pomoc kolemjdoucí.

Na protějším chodníku pokračujte podél nízkého obrubníku po pravé ruce až k bloku domů. Zde vede chodník dolů na ulici Antonína Macka. Odbočte vpravo a pokračujte podél levé zdi. Celý úsek bude dlouhý asi 100 metrů a po cca dvaceti metrech se mírně zalomí směrem doleva. Jdete směrem k ulici Poděbradova, která je kolmá ke směru vaší chůze. Zídka se ke konci lomí vlevo k širokému vchodu do domu. Jděte stále podél zídky a na ni navazujícího domu. Podél něj pak odbočte doleva na chodník ulice Poděbradovy. Pokračujte ještě asi 40 metrů ke vchodu do dílny. Je to jediný vchod v tomto úseku Poděbradovy ulice. Před dveřmi je jeden schod nahoru. Pro dohledání dveří proto použijte trojbodovou techniku chůze s bílou holí. Pokud vchod minete, dojdete až na roh s ulicí Hostinského. V tom případě se otočte zpět a vraťte se přibližně 6 metrů.

Zvonky jsou umístěny u dveří nalevo ve výšce horní poloviny těla. Tvoří je dva sloupce zvonkového tabla. Zvonek do HapAteliéru je třetí od spodu v pravém sloupci tabla a je označen braillským štítkem i hmatovou značkou vedle tlačítka. Klika je vpravo asi ve výši pasu a dveře se otevírají směrem dovnitř. Zazvoňte a vyčkejte příchodu zaměstnance TyfloCentra.

 

Popis trasy z HapAteliéru na tramvajovou zastávku Kartouzská:

Stojíte zády ke vchodu. Otočte se vpravo a jděte podél zdi 40 metrů až na roh. Zeď se zde lomí doprava ke vchodu do domu. Odbočte vpravo a dohledejte před sebou zídku, vzdálenou 6 metrů. Otočte se tak, abyste ji měli po pravé ruce. Odbočte nahoru do ulice Antonína Macka. Pokračujte do kopce podél zídky a pak bloku domu úsekem dlouhým asi 100 metrů. Zeď se ke konci nepravidelně lomí a ustupuje doprava. Držte se zdi a jděte po chodníku vpravo. V tomto místě se odděluje po levé straně chodníček, který vede šikmo doleva mezi trávníky. Vy pokračujte podél zdi až na roh s rušnou Palackého třídou. Chodník ke konci výrazněji stoupá a zas se srovnává do roviny. Na rohu se otočte vlevo. Podél nízkého obrubníku po levé straně pokračujte až na konec chodníku. Zde je reliéfní signální a varovný pás a nízký schod dolů.

Stojíte před 30 metrů širokým přechodem. Vede souběžně s hlavní ulicí. Není zde nic, podél čeho byste mohli spolehlivě udržet přímý směr. Proto vám doporučujeme zde využít pomoc kolemjdoucích. Na protějším chodníku dohledejte signální pás, který vás nasměruje doprava ke značenému přechodu přes ulici Palackého. Po něm, po přejití jednoho jízdního pruhu vozovky, přijdete k nástupnímu ostrůvku tramvají č. 1 a 6 ve směru do Kr. Pole a Řečkovic. Po přejití tramvajových kolejí pak přijdete k nástupnímu ostrůvku stejných linek ve směru do centra. K označníku této zastávky však musíte jít po ostrůvku ještě přibližně 50 metrů doleva.

 

UPOZORNĚNÍ:

Pro přejití horní části ulice Antonína Macka doporučujeme využít pomoc kolemjdoucích.

 

Aktualizace 10. 6. 2014