POPIS CESTY DO TYFLOCENTRA V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

TyfloCentrum Brno o.p.s., detašované pracoviště Moravský Krumlov, Růžová 39 sídlí v areálu Knížecího domu.

Přijedete-li do Krumlova autobusem, vystoupíte na autobusovém nádraží. To se nachází podél celé jedné strany náměstí. Vystoupíte tedy vždy na straně, kde se nachází i sídlo našeho TyfloCentra. Směr cesty k nám bude vždy stejný, lišit se bude jen vzdálenost od jednotlivých zastávek. Po vystoupení z autobusu zabočíte doprava, a budete se vracet proti směru příjezdu podél zdi, kterou budete mít po levé ruce. Po určité vzdálenosti, závislé na tom, na kterém stanovišti vystoupíte, minete první průjezd. Dalších 7 metrů za ním přijdete k druhému průjezdu, který vede do Knížecího dvora. Tímto průjezdem projdete. Držíte se při tom jeho pravé strany. Na jeho konci se otevírá dvůr. Zde zabočíte doprava, a stále podél zdi asi po čtyřech metrech přijdete ke dveřím, které jsou v této zdi. Ty vedou do chodbičky. Na jejím konci jsou další dveře a za nimi následuje 5 schodů dolů. Po jejich sejití zabočíte doleva a podél pravé stěny minete dvoje dveře. Ty třetí dveře již patří našemu TyfloCentru.

 

A když přijedete do Krumlova vlakem?

Vlakové nádraží je od centra Krumlova a tím i TyfloCentra vzdáleno asi 3 kilometry. Ke každému vlaku, který přijíždí i odjíždí, jezdí autobus MHD. Ten má zastávku na levém předním rohu budovy, z pohledu od kolejí. Po vystoupení z vlaku půjdete v přímém směru k budově vlakového nádraží, vzdálené asi 10 metrů. Otočíte se vlevo. Vodící linií je budova po Vaší pravé ruce. Ta asi po 10 metrech zahýbá doprava. Jdete podél ní až na její konec, kde je umístěna zastávka MHD. Nastoupíte do autobusu, který je vždy již přistaven. Autobus není ozvučen. Vystupujete na zastávce, která se jmenuje Náměstí. Je to čtvrtá zastávka od vlakového nádraží.

Na Náměstí vystoupíte, otočíte se vpravo a dohledáte po pravé ruce zábradlí, které vede v ose nástupního ostrůvku, na straně přijíždějících autobusů. Otočíte se doleva, zády k zábradlí i k autobusu, a v přímém směru přejdete po přechodu přes vozovku. Poznáte ji podle toho, že na celém náměstí je z tzv. kočičích hlav. Za ní ještě přejdete v přímém směru asi 5 metrů široký chodník až k budově, u které se otočíte doprava. Budovu máte po levé ruce jako přirozenou vodicí linii. Na jejím konci odbočuje doleva ulice, kterou přejdete. Na protějším chodníku se stočíte mírně vpravo a opět dohledáte po Vaší levé straně budovu. Podél ní pokračujete vpřed. Po pravé straně tohoto chodníku jsou další autobusové zastávky. Podél zdí domů jdete asi 100 metrů, kde minete první průjezd a po dalších sedmi metrech dojdete k druhému průjezdu, který vede do Knížecího dvora. Tímto průjezdem projdete. Držíte se při tom jeho pravé strany. Na jeho konci se otevírá dvůr. Zde zabočíte doprava, a stále podél zdi asi po čtyřech metrech přijdete ke dveřím, které jsou v této zdi . Ty vedou do chodbičky. Na jejím konci jsou další dveře a za nimi následuje 5 schodů dolů. Po jejich sejití zabočíte doleva a podél pravé stěny minete dvoje dveře. Ty třetí dveře již patří našemu TyfloCentru.