DŮM SLUŽEB PRO NEVIDOMÉ JOSEFA CHALOUPKY
POPIS CESTY

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Navigace

Úvodem
Popis trasy od tramvajové zastávky "Husitská" do TyfloCentra
Popis trasy z TyfloCentra na tramvajovou zastávku Husitská
Popis trasy z autobusové zastávky Husitská do TyfloCentra
Popis trasy z TyfloCentra na autobusovou zastávku Husitská
Popis trasy ze zastávky Kociánka do TyfloCentra
Popis trasy z TyfloCentra na zastávku Kociánka
Popis pěší trasy z vlakového nádraží Královo Pole do TyfloCentra
Popis pěší trasy z TyfloCentra na Královopolské vlakové nádraží

 

 

Úvodem:

Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky stojí v Králově Poli, na ulici Chaloupkova číslo 7. Sídlí v něm obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno i jeho chráněná dílna HapAteliér, odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a spolek Tandem Brno. Od hlavního vlakového nádraží se tam dostanete tramvají číslo 1, směr Řečkovice. Tramvaj odjíždí ze druhého, tedy prostředního nástupiště. Zastávkový stojan je asi 2 metry nad horní hranou schodiště, vedoucího z městského podchodu, vpravo.
Přijet k nám můžete také tramvají číslo 6 ze Starého Lískovce, která jede přes Mendlovo náměstí, Českou a Moravské náměstí do Králova Pole - nádraží. Z obou tramvají vystoupíte na zastávce Husitská.

Pro cestu na Chaloupkovu můžete použít také okružní autobusové linky č. 44 nebo 84, které jezdí v protisměru po trase Stará Osada, ÚAN Zvonařka, Mendlovo náměstí, Slovanské náměstí, Halasovo náměstí, Stará osada. Vystoupit můžete na zastávce Ústav Kociánka, nebo Husitská.

 

_____________________________________________ _

 

 

Popis trasy od tramvajové zastávky Husitská do TyfloCentra:

Po vystoupení z tramvaje na zastávce Husitská ve směru od nádraží dohledejte na nástupním ostrůvku širokém 1,5 metru zábradlí, které jej odděluje od vozovky. Otočte se doleva a jděte podél zábradlí až na jeho konec. Zde je značený přechod pro chodce. Zabočte vpravo a přejděte přes jeden jízdní pruh vozovky na chodník. Auta zde jezdí pouze zprava. Na chodníku dohledejte signální pás, podél nějž dojdete ke zdi okolních domů. Dejte pozor na sloup trolejového vedení, který je těsně vedle pravé strany signálního pásu. U zdi se otočte tak, aby byla vpravo. Jděte ve směru jízdy přibližně 20 metrů. tam se zeď lomí doprava dolů do ulice Malátovy. Neodbočujte, ale pokračujte v původním směru k přechodu, ke kterému vede 80 cm široký signální pás navazující na roh domu. Budete jej mít po pravé straně. Na signální pás navazuje přechod (zebra) přes ulici Malátovu. Auta zde jezdí pouze zprava.

POZOR! Podél chodníku mohou parkovat auta, přes která vás nemusí přijíždějící řidiči vidět. Proto při přecházení dbejte zvýšené opatrnosti. Dejte pozor také na auta, která můžou parkovat také před přechodem u protějšího chodníku.

Přejděte 8 metrů širokou vozovku. Po vystoupení na protější chodník pokračujte asi 3 metry v původním směru podél signálního pásu, který vás dovede ke zdi domu. Zde se otočte tak, abyste ji měli po levé ruce a jděte z kopce dolů ulicí Malátovou. Půjdete úsekem dlouhým 120 metrů podél zdi vlevo. Zeď je členitá, přerušovaná vchody a vjezdy do dvora, kterými mohou přijíždět nebo vyjíždět auta. Hned zpočátku bude zeď přerušená 7 metrů širokou odbočkou doleva k parkovišti. Pokračujte dolů až ke křižovatce na Mojmírově náměstí. Na konci ulice se zeď lomí doleva. Neodbočujte, ale pokračujte s využitím signálního pásu z reliéfní dlažby v původním směru až k 7 metrů vzdálenému značenému přechodu přes vozovku na Mojmírově náměstí. Před koncem chodníku povrch výrazněji poklesne.

Po "zebře" přejděte obousměrnou, 10 metrů širokou vozovku. Je dvouproudová, mezi jízdními pruhy je chráněný ostrůvek. Na protějším chodníku jděte podél signálního pásu asi 8 metrů v přímém směru až ke zdi restaurace YVY. Otočte se u ní tak, aby byla po vaší levé straně. Zeď se po pár metrech lomí doleva do ulice Chaloupkovy. Odbočte také a pokračujte dále podél ní. Zeď je členitá, přerušovaná vchody do budov. Budete míjet také 5 metrů široký průjezd do dvora. 20 metrů za tímto průjezdem je budova vysunuta asi 60 cm do chodníku, takže tvoří předsunutý roh. Dalších 30 metrů za tímto rohem je vchod do Domu služeb pro nevidomé. Upozorní vás na něj signální pás z reliéfní slepecké dlažby. Využít zde můžete i hlasový majáček, který vám po aktivaci vysílačem sdělí všechny užitečné informace.

Do budovy vedou dvoukřídlé prosklené dveře. vlevo na zdi je zvonkové tablo. Pro otevření dveří zazvoňte na zvonek opatřený bumponem. Pro lepší orientaci je v horní části na pravé straně rámečku Braillský nápis rec, jako recepce. Stisk tlačítka je signalizován vyzváněcím tónem. Vyčkejte na odezvu pracovníka recepce a na otevření dveří.
Pokud znáte přímou linku, stiskněte tlačítko se symbolem sluchátka, je vlevo vedle nuly, a poté třímístné číslo příslušné linky. Volaný pracovník se vám ozve a pomocí bzučáku vám dveře odemkne. Otevírá se jejich levé křídlo směrem dovnitř.

 

***

 

Popis trasy z TyfloCentra na tramvajovou zastávku Husitská:

Po vyjití ze dveří Domu služeb pro nevidomé se na chodníku otočte vpravo a jděte podél zdi po pravé straně až na roh ulice Chaloupkovy ke křižovatce na Mojmírově náměstí. Zde odbočte doprava a jděte, stále podél zdi po pravé ruce, asi 10 metrů až k signálnímu pásu. Ten vás směrem doleva přivede a nasměruje k přejití značeného přechodu přes Mojmírovo náměstí. Vozovka je dvouproudová, mezi jízdními pruhy je chráněný ostrůvek.

Přejděte v přímém směru na protější chodník. Dohledejte pod nohama reliéfní dlažbu. Signální pás si držte po levé straně - dovede vás až k 7 metrů vzdálené zdi domu před vámi. U zdi se otočte tak, abyste ji měli po pravé ruce. Pokračujte podél ní ulicí Malátovou, po stoupajícím chodníku k frekventované Palackého třídě, úsekem dlouhým 120 metrů. Zeď je členitá, přerušovaná vchody a vjezdy do dvora, kterými mohou přijíždět nebo vyjíždět auta. Před odbočením na Palackého třídu je zeď přerušená 7 metrů širokou odbočkou doprava k parkovišti. Odbočku minete a opět dohledáte zeď vpravo. Výrazněji slyšíte provoz na Palackého třídě. Jezdí po ní auta a tramvaje. Pokračujte až ke zkosenému rohu, kde chodník i zeď odbočují doprava. Hned za druhým zalomením dohledejte reliéfní signální pás. U něj se otočte zády ke zdi.

Před vámi je přechod přes Palackého třídu. Vozovka Je zde dělená do tří pruhů. První, široký 6 metrů je pro auta přijíždějící zleva, druhý je široký 5 metrů a je pro tramvaje z obou směrů a poslední pruh je pro auta přijíždějící zprava. Mezi druhým a třetím pruhem je 1,5 metru široký pás z dlažebních kostek. Na jeho pravé straně, kolmo k vašemu směru, začíná nástupní ostrůvek tramvají ve směru k Hlavnímu nádraží.

Přejděte v přímém směru přes pruh pro auta zleva a přes koleje. Na pásu z dlažebních kostek dohledejte po pravé straně schod nahoru na nástupní ostrůvek. Jezdí zde tramvaje č. 1 (Hlavní nádraží - Pisárky - Bystrc) a 6 (Česká - Mendlovo náměstí - Starý Lískovec). Pro zjištění čísla linky a směru jízdy vozidla můžete opět využít vysílač povelů.

 

_______________________

 

Popis trasy z autobusové zastávky Husitská do TyfloCentra:

Po výstupu z autobusu nebo trolejbusu na zastávce Husitská ve směru od Slovanského náměstí dohledejte před sebou zeď domu. Otočte se u ní tak, aby byla po pravé straně a jděte z mírného kopce ulicí Husitskou podél zdi, směrem ke křižovatce s Palackého třídou. Na křižovatce Husitské a Palackého třídy jsou dva přechody s ozvučenými semafory. Akustickou signalizaci je nutno aktivovat pomocí vysílače VPN. První semafor je po vaší levé ruce a signalizuje přechod přes spodní část ulice Husitské, druhý signalizuje přechod přes Palackého třídu a je před vámi. Na rohu ulic je zeď přerušená podloubím, které vede k České spořitelně. Za přerušením zeď odbočuje doprava. Odbočte také a dohledejte na zemi signální pás, který vede k přechodu. Zde se otočte zády ke zdi domu. Pomocí pásu a zvukové signalizace dohledejte sloupek semaforu. Stoupněte si tak, abyste jej měli po levé ruce.

Palackého třída je hodně frekventovaná, široká 16 metrů a jezdí po ní auta i tramvaje. Nejprve přecházíte jeden pruh pro auta zleva, za ním je tramvajový ostrůvek, který je v místě přechodu přerušený. Za ním je pruh pro tramvaje z obou směrů. Poslední dva pruhy jsou pro auta zprava. Vzhledem k šířce vozovky a hustému provozu vám doporučujeme raději požádat o převedení kolemjdoucího!

Přejděte ulici na protější chodník. Tam dohledejte před sebou zeď domů. U ní se otočte vpravo a pokračujte po chodníku na Palackého třídě. Povede vás členitá zeď po levé ruce, která je přerušována vchody do obchodů. Ty mají často samootevírací dveře na fotobuňku. Po 10 metrech je zeď přerušená 5 metrů širokou odbočkou do obchodní pasáže. Podél něj pokračujte dalších 40 metrů, kde se zeď lomí doleva dolů na ulici Malátovu. Odbočte také a pokračujte z kopce, podél zdí okolních domů, které máte stále po levé ruce. Půjdete úsekem dlouhým 120 metrů podél zdi vlevo. Zeď je členitá, přerušovaná vchody a vjezdy do dvora, kterými mohou přijíždět nebo vyjíždět auta. Hned zpočátku bude zeď přerušená 7 metrů širokou odbočkou doleva k parkovišti. Pokračujte dolů až ke křižovatce na Mojmírově náměstí. Na konci ulice se zeď lomí doleva. Neodbočujte, ale pokračujte s využitím signálního pásu z reliéfní dlažby v původním směru až k 7 metrů vzdálenému přechodu přes vozovku na Mojmírově náměstí. Před koncem chodníku povrch výrazněji poklesne.

Po "zebře" přejděte obousměrnou, 10 metrů širokou vozovku. Je dvouproudová, mezi jízdními pruhy je chráněný ostrůvek. Na protějším chodníku jděte podél signálního pásu asi 8 metrů v přímém směru až ke zdi restaurace YVY. Otočte se u ní tak, aby byla po vaší levé straně. Zeď se po pár metrech lomí doleva do ulice Chaloupkovy. Odbočte také a pokračujte dále podél ní. Zeď je členitá, přerušovaná vchody do budov. Budete míjet také 5 metrů široký průjezd do dvora. 20 metrů za tímto průjezdem je budova vysunuta asi 60 cm do chodníku, takže tvoří předsunutý roh. Dalších 30 metrů za tímto rohem je vchod do Domu služeb pro nevidomé. Upozorní vás na něj signální pás z reliéfní slepecké dlažby. Využít zde můžete i hlasový majáček, který vám po aktivaci vysílačem sdělí všechny potřebné informace.

Do budovy vedou dvoukřídlé prosklené dveře. vlevo na zdi je zvonkové tablo. Pro otevření dveří zazvoňte na zvonek opatřený bumponem. Pro lepší orientaci je v horní části na pravé straně rámečku Braillský nápis rec, jako recepce. Stisk tlačítka je signalizován vyzváněcím tónem. Vyčkejte na odezvu pracovníka recepce a na otevření dveří.
Pokud znáte přímou linku, stiskněte tlačítko se symbolem sluchátka, je vlevo vedle nuly, a poté třímístné číslo příslušné linky. Volaný pracovník se vám ozve a pomocí bzučáku vám dveře odemkne. Otevírá se jejich levé křídlo směrem dovnitř.

 

***

 

Popis trasy z TyfloCentra na autobusovou zastávku Husitská:

Po vyjití ze dveří Domu služeb pro nevidomé se na chodníku otočte vpravo a jděte podél zdi po vaší pravé straně až na roh ke křižovatce na Mojmírově náměstí. Zde odbočte doprava a jděte, stále podél zdi po pravé ruce, asi 10 metrů až k signálnímu pásu. Ten vás směrem doleva přivede a nasměruje k přejití značeného přechodu přes Mojmírovo náměstí. Vozovka je dvouproudová, mezi jízdními pruhy je chráněný ostrůvek.

Přejděte v přímém směru na protější chodník. Dohledejte pod nohama reliéfní dlažbu. Signální pás si držte po levé straně - dovede vás až k 7 metrů vzdálené zdi domu před vámi. U zdi se otočte tak, aby byla po pravé straně. Jděte podél ní vzhůru ulicí Malátova k frekventované Palackého třídě úsekem dlouhým 120 metrů. Zeď je členitá, přerušovaná vchody a vjezdy do dvora, kterými mohou přijíždět nebo vyjíždět auta. Před odbočením na Palackého třídu je zeď přerušená 7 metrů širokou odbočkou vpravo k parkovišti. Odbočku minete a opět dohledáte zeď vpravo. Výrazněji slyšíte provoz na Palackého třídě. Jezdí po ní auta a tramvaje. Pokračujte až ke zkosenému rohu, kde chodník i zeď odbočují doprava. Odbočte také a pokračujte stále podél členité zdi úsekem dlouhým asi 50 metrů. Zeď je přerušována vchody do obchodů, které mají často samootevírací dveře na fotobuňku. Asi po 40ti metrech je výrazněji přerušená 5 metrů širokým odbočením doprava do obchodní pasáže. Pokračujte stále v přímém směru souběžně se silnicí, kterou slyšíte vlevo. Blížíte se k ozvučenému přechodu přes ulici. Aktivujte si akustickou signalizaci na semaforech pomocí vysílačky. Jakmile její zvuk uslyšíte vedle sebe vlevo, otočte se zády ke zdi a přejděte ke sloupku semaforu. Postavte se tak, abyste jej měli po levé ruce. Pod nohama můžete cítit reliéfní signální pás.

Před vámi je 16 metrů široký přechod. Jeho první třetinu tvoří dva jízdní pruhy pro auta přijíždějící zleva, dále jsou koleje pro tramvaje jedoucí z obou stran, za nimi je 1,5 metru široký nástupní ostrůvek, který je v místě přechodu přerušený. Poslední jízdní pruh vozovky je pro auta jedoucí zprava. Vzhledem k šířce ulice a velkému provozu vám doporučujeme požádat o převedení kolemjdoucího!

Přejděte po přechodu v přímém směru ulici. Na protějším chodníku není schod nahoru. Je zde však semafor, podle jehož zvuku se můžete orientovat. V původním směru pokračujte až k domu před vámi. V domě je podloubí, které je odděleno od chodníku schodem nahoru a podpěrnými sloupy. Dohledejte dům před sebou a otočte se vpravo. Jděte podél zdi, která se po chvíli lomí doleva nahoru do ulice Husitské. Odbočte také. Ihned za odbočením je zeď přerušená podloubím. Pokračujte dále podél členité zdi mírně do kopce. V místě, kde povrch chodníku výrazněji stoupne zpozorněte, abyste přibližně po 13ti metrech nepřešli 80 cm široký signální pás z reliéfní dlažby. Pás je kolmý ke směru vaší chůze a dovede vás vpravo k autobusové a trolejbusové zastávce. U zastávkového sloupku stojí odpadkový koš. Jezdí zde okružní autobusová linka č. 84 (směr Semilasso - Halasovo náměstí - Stará osada) a trolejbus č. 30 (směr Semilasso - Královo Pole-nádraží). Pro zjištění čísla linky a směru jízdy vozidla můžete opět využít vysílač povelů.

 

_______________________

 

 

Popis trasy ze zastávky Kociánka do TyfloCentra:

Po vystoupení z autobusu na zastávce „Ústav Kociánka“ ve směru od Lesné dohledejte v přímém směru před sebou trávník, na který dále vpravo navazuje vjezd do garáže a zeď domu. Otočte se doprava a jděte podél trávníku, který máte po levé ruce. Obejděte zastávkový přístřešek s lavičkou a pokračujte po chodníku proti směru vašeho příjezdu. Půjdete podél zídky až ke dvěma skříňkám s elektrickým vedením. Jedna je větší a druhá menší. Zde se otočte tak, abyste je měli za zády.

Stojíte čelem k ozvučenému přechodu. Pomocí vysílače si aktivujte zvukový signál na semaforu a dohledejte sloupek semaforu, který je mírně vlevo. V přímém směru přejděte 11 metrů širokou obousměrnou vozovku i protější chodník až k nízké zídce s kovovou bránou, která ohrazuje areál firmy AŽD. Otočte se tak, abyste ji měli po pravé ruce. Jděte podél zídky. V místě, kde se stáčí doprava, budete míjet po levé ruce lavičku a zastávku autobusů pro směr na Lesnou. Pokračujte podél brány a zídky po pravé ruce, která se stáčí doprava do ulice Sladkovského.

V místě, kde chodník výrazně poklesne, si udržujte bezpečný odstup od zdi. Bývají tam otevřené dveře do autosalonu a jejich hrana zasahuje do pochozí plochy chodníku. Půjdete z kopce po metr širokém chodníku podél zdi, kterou máte stále po pravé ruce. Na levé straně chodníku je živý plot. Ke konci bude zeď několikrát přerušená vjezdy do garáže. Jeden z nich je široký 2,5 metru a bývá otevřený. Minete jej a opět dohledáte zeď. Udržujte si opět bezpečnostní odstup, protože zeď je výrazně členitá. V místě, kde odbočuje doprava a povrch chodníku výrazněji poklesne, se otočte asi 40 stupňů vpravo a dohledejte schodiště nahoru. Je pravidelné, široké 2,5 metru, má jedno krátké odpočívadlo a z obou stran kovové zábradlí. Schodiště vede na dlouhou lávku pro pěší přes výpadovou silnici na Svitavy.

Vyjděte po schodech tak, abyste měli zábradlí po levé ruce. Nad schodištěm pokračujte podél zábradlí dále. V místě, kde ucítíte, že chodník vede do kopce, přejděte k pravému okraji mostu. Opět vás zde povede zábradlí, které budete mít po pravé ruce. Povrch lávky na druhé straně silnice opět klesá a zábradlí se lomí doleva. Odbočte podél něj také, silnici slyšíte zleva. Po 40ti metrech zábradlí odbočuje doprava ke krátkému schodišti dolů. Dohledejte ho a sejděte po něm.

Dole se nasměrujte asi o 40 stupňů vpravo a dohledejte před sebou 8 metrů vzdálenou zídku. Otočte se zde tak, abyste zídku měli po pravé ruce a pokračujte podél ní a dále podél zdí okolních domů. Jste na chodníku ulice Chaloupkovy. Po 50ti metrech se zeď nepravidelně lomí doprava do ulice Košinovy. Neodbočujte, ale pokračujte v přímém směru až dohledáte po čtyřech metrech varovný pás z reliéfní dlažby, který odděluje chodník od vozovky. Jeho levý okraj je zakulacený. Srovnejte se podle pravé, rovné části obrubníku kolmo k vozovce před vámi. Je široká 7 metrů, auta zde jezdí v obou směrech.

Přejděte v přímém směru ulici Košinovu na protější stranu. Dávejte pozor na případně parkující auta. Rozhraní vozovky a protějšího chodníku je také vyznačeno reliéfní dlažbou. Druhou stranu chodníku lemuje plot z vlnitého plechu, a v tomto místě je brána do areálu stavebnin. Rozhraní chodníku a areálu stavebnin je hmatově vcelku dobře rozlišitelné. Jděte podél něj, nebo podél brány, která bývá často zavřená, asi 4 metry mírně doleva a podél plotu z vlnitého plechu, budete jej mít po pravé ruce, jděte dále ulicí Chaloupkovou. Po několika metrech na plot navazuje zeď domů. Pokračujte dále až k místu, kde pod nohama ucítíte reliéfní dlažbu. Ta vás upozorňuje na vchod do Domu služeb pro nevidomé na Chaloupkově ulici č. 7. Pro ujištění si zde můžete aktivovat akustický majáček,. Po stisku tlačítka 2 na vysílači povelů z něj získáte i další užitečné informace.

Do budovy vedou dvoukřídlé prosklené dveře. vlevo na zdi je zvonkové tablo. Pro otevření dveří zazvoňte na zvonek opatřený bumponem. Pro lepší orientaci je v horní části na pravé straně rámečku Braillský nápis rec, jako recepce. Stisk tlačítka je signalizován vyzváněcím tónem. Vyčkejte na odezvu pracovníka recepce a na otevření dveří.
Pokud znáte přímou linku, stiskněte tlačítko se symbolem sluchátka, je vlevo vedle nuly, a poté třímístné číslo příslušné linky. Volaný pracovník se vám ozve a pomocí bzučáku vám dveře odemkne. Otevírá se jejich levé křídlo směrem dovnitř.

 

***

 

Popis trasy z TyfloCentra na zastávku Kociánka:

Po vyjití ze dveří TyfloCentra se na chodníku otočte vlevo a jděte po Chaloupkově ulici, podél zdi po levé ruce až na zkosený roh ulice Košinovy. Jděte podél něj ještě 2 metry a otočte se 45 stupňů vpravo. 3 metry před vámi je vedlejší silnice. Je široká 7 metrů a auta zde mohou jezdit v obou směrech. Rozhraní chodníku a vozovky je vyznačeno varovným pásem z reliéfní dlažby. Je zde patrný mírný pokles terénu. Přejděte silnici v přímém směru. Protější chodník je oddělený opět varovným pásem. Na chodníku dohledejte před sebou zeď domu. Otočte se tak, aby byla po vaší levé straně a pokračujte ulicí Chaloupkovou ještě asi 50 metrů. Zeď pak odbočuje doleva. Hned za tímto odbočením se k ní otočte zády.

V přímém směru dohledejte 8 metrů vzdálenou zeď. Podél ní mohou parkovat auta. U zdi se otočte tak, aby byla vlevo. Před vámi je schodiště, které vystupuje ze zdi do cesty. Vede nahoru na most nad hlavní silnicí. Obejděte bok schodiště s kovovým zábradlím a stoupněte si kolmo k prvnímu schodu. Vyjděte schodiště pomocí zábradlí vlevo a nahoře podél něj odbočte doleva. Pokračujte po mostě do kopce. Tam zábradlí odbočuje doprava nad hlavní silnici. Odbočte podél něj a pokračujte až k místu, kde cesta začne výrazně klesat. Zde si přejděte na pravou stranu mostu. Pokračujte podél zábradlí po pravé ruce, cesta se srovnává a povrch se mění z asfaltu na dlaždice. Před sebou dohledejte schodiště dolů. Schodiště je pravidelné, široké 2,5 metru, má jedno krátké odpočívadlo a z obou stran kovové zábradlí. Podél zábradlí sejděte dolů. Pod schody se otočte doleva a pokračujte podél hrany posledního schodu až ke zdi před vámi.

Postavte se tak, abyste měli zeď po levé straně. Jděte podél ní do mírného kopce po ulici Sladkovského. Budete míjet vjezdy do garáží. Jeden z nich je široký 2,5 metrů a bývá otevřený. Zde si udržujte bezpečný odstup od zdi, protože je výrazně členitá. Chodník se za vjezdem zužuje na 1 metr a vede do mírného kopce. Zde si přejděte vpravo k živému plotu. Jděte podél něj až na jeho konec. Pečlivě si vykrývejte prostor před sebou. V místě, kde končí živý plot, se pravá strana chodníku prudce svažuje dolů. Na konci plotu je po levé straně vchod do prodejny aut a hrana otevřených dveří zasahuje do pochozí plochy chodníku. Zde si přejděte vlevo. Budete míjet po levé straně vchod do obchodu. Na něj navazuje kovová brána a nízká zídka s bránou, které ohraničují areál firmy AŽD. Jděte podél nich po chodníku, který se pozvolna stáčí doleva. V tomto místě máte po pravé ruce autobusovou zastávku okružní linky č. 84 směr Lesná - Stará osada, 53 (jedoucí stejným směrem), 81 (směr Lesná-nádraží) a noční linka 93 (směr Vranov-smyčka). Je zde i zastřešená lavička.

Podél zídky můžete pokračovat dál. Vlevo budete míjet další širokou kovovou bránu a za ní následuje opět nízká zídka. V těchto místech si aktivujte akustickou signalizaci na semaforu, která vám usnadní dohledání sloupku semaforu u přechodu. S jeho využitím přejděte 11 metrů širokou obousměrnou vozovku. Na protějším chodníku před sebou dohledejte zeď. Otočte se vlevo a pokračujte podél zídky po pravé ruce. Jsou u ní i keře. Budete procházet zepředu kolem autobusové zastávky s lavičkou. Za ní dohledejte na pravé straně rozhraní trávníku a asfaltu. Zde se otočte zády k trávníku a vyčkejte příjezdu autobusu. Jezdí zde linky č. 44 (směr Mendlovo náměstí), 53 (směr Technologický park), 81 (směr Česká) a noční linka 93 (směr Komín-sídliště).

 

_______________________

 

Popis pěší trasy od vlakového nádraží Královo Pole do TyfloCentra:

Od královopolského vlakového nádraží na Chaloupkovu ulici je nejsnazší cesta pro ZP osoby s využitím MHD. Jeďte kteroukoliv tramvají na zastávku Husitská. Je to hned druhá zastávka. Po vystoupení z předních dveří tramvaje přejděte za označníkem po značeném přechodu směrem vlevo přes koleje a jeden jízdní pruh vozovky pro auta jezdící zprava. Na chodníku se postavte tak, abyste měli zeď po levé ruce. Podél ní se stočte směrem vlevo a jděte dolů z kopce ulicí Malátovou. Na jejím konci přejděte v přímém směru vozovku. Je dvouproudová, mezi jízdními pruhy je chráněný ostrůvek. Pro lepší orientaci využijte signální pásy na obou stranách přechodu. Na protějším chodníku přijdete podél signálního pásu ke zdi budovy. U ní zabočte doprava a na rohu budovy zabočte doleva. Pokračujte kolem zdi stále po levé ruce dál ulicí Chaloupkovou. Cestou projdete kolem průchodu do dvora. Asi 50 metrů Za ním je vchod do Domu služeb pro nevidomé. Před vchodem je reliéfní signální pás a využít můžete také orientační majáček nad dveřmi do budovy.

 

***

 

Od královopolského nádraží můžete jít také pěšky. Je to necelý kilometr. Cestou přejdete 3 frekventované silnice. Jsou však vybavené semafory a funkčními klepátky. Jak na to? U vchodu do vlakového nádraží se postavte tak, abyste měli zeď budovy po levé ruce a jděte podél ní. Na zeď budovy po chvíli naváže rozhraní chodníku s trávníkem, které bude vaší vodicí linií. Asi po 220 metrech se chodník stáčí do leva pod trať. Vy však pokračujte v původním směru chůze, jen malinko směrem vpravo. Jděte stále po levé straně chodníku, kde na trávník po chvíli navazuje kovové zábradlí. Po šedesáti metrech se k chodníku přiblíží silnice.

pokračujte dál podél zábradlí vlevo a silnice vpravo, dalších cca 180 metrů do mírného kopce, kde zábradlí odbočí doleva. také zde odbočte a 3 metry za odbočením se otočte zády k zábradlí. Před vámi je přechod se světelnou i akustickou signalizací. Tu je však nutné aktivovat vysláním povelu č. 5 z vysílače povelů. Pokud VPN nevlastníte a ještě dohlédnete na semafor, tak je nutné si tzv. "přivolat zelenou" aktivací "tlačítka poptávky" na sloupku před přechodem. Stačí na něj jen přiložit dlaň, protože jde o dotykový modul. POZOR! Klepátka jsou na sloupcích umístěna blízko sebe. Proto pečlivě poslouchejte, abyste slyšeli ten správný signál pro svůj směr chůze!

Na zelenou přejděte po širokém, značeném přechodu na protější stranu. Tam se otočte doprava a po dalším přechodu přejděte druhou silnici této klasické, křížové křižovatky. Za druhým přechodem jděte podél zábradlí po levé ruce přes most dalších 120 metrů. Tam se chodník stočí doleva a končí. V tomto místě pokračujte ve směru původní chůze a přejděte po značeném přechodu další silnici. Také tady je ozvučený semafor, jehož signál je nutné aktivovat pomocí VPN, ale už zde není tlačítko poptávky.

Na protějším chodníku se otočte vpravo a podél zábradlí, které se po chvíli mírným obloukem stáčí doleva do původního směru chůze a navazuje na něj trávník, pokračujte podél něj dál. Cca po 50 ti metrech projdete kolem autobusové zastávky s lavičkou. Dalších 50 metrů za ní se trávník stáčí mírným obloukem doleva a necelých 10 metrů za ohybem na něj navazují zdi řady budov. Jděte podél nich dalších 220 metrů, až na roh ulice Chaloupkovy. Cesta podél zdí je hodně členitá, asi uprostřed tohoto úseku trasy jsou přerušeny oploceným volným prostorem a pozor je nutné dávat i na podélný sklon chodníku, který v jednom místě výrazně poklesne. Na konci řady budov zabočte doleva a podél zdí přijdete po cca sedmdesáti metrech ke vchodu do Domu služeb pro nevidomé. Před vchodem do budovy je reliéfní signální pás a využít můžete i hlasový majáček.

 

***

 

Popis pěší trasy z TyfloCentra na vlakové nádraží Královo Pole:

Po vyjití z budovy TyfloCentra jděte podél zdí budov směrem vpravo. Po sedmdesáti metrech na rohu zabočte doprava a pokračujte podél zdí stále po pravé ruce dalších 220 metrů. Cesta podél nich je hodně členitá, asi uprostřed tohoto úseku trasy jsou přerušeny oploceným volným prostorem a pozor je nutné dávat i na podélný sklon chodníku, který se v jednom místě výrazně zvedne.

Ke konci na zdi navazuje trávník, kterrý se po necelých deseti metrech stáčí mírným obloukem směrem doprava. 50 metrů za stočením projdete kolem autobusové zastávky s lavičkou. Dalších 50 metrů za ní na trávník navazuje kovové zábradlí a chodník se stáčí doprava. Vy však v přímém směru chůze přejděte odbočující ulici. Je zde značený přechod se světelnou i akustickou signalizací. Klepátka je však nutné aktivovat pomocí vysílače povelů.

Za přechodem pokračujte v původním směru chůze podél kovového zábradlí po pravé ruce dalších 120 metrů. Přijdete k frekventované, klasické křížové silniční křižovatce. Jsou zde ozvučené semafory. Klepátka je však nutné aktivovat pomocí vysílače povelů. Pokud jej nemáte, tak je nutné si tzv. "přivolat zelenou" přiložením dlaně na tlačítko poptávky, které je na sloupku semaforu na pravé straně chodníku. V přímém směru přejděte vozovku, kde jezdí auta jen zprava. Hned za přechodem se na chodníku otočte doleva a přejděte i druhou vozovku této křižovatky, tentokrát hodně širokou, kde auta jezdí v obou směrech.

Na protějším chodníku pokračujte podél zábradlí po pravé ruce a silnice po levé, v přímém směru z mírného kopce asi 450 metrů, až ke vchodu do budovy vlakového nádraží Brno - Královo Pole. Chodník se po 120 metrech začne rovnat, vzdalovat od silnice a na kovové zábradlí po pravé ruce naváže trávník. O 60 metrů dál ještě minete odbočující chodník doprava pod můstek železniční tratě. Většinu cesty vám bude vodicí linií rozhraní chodníku a trávníku po pravé ruce a před koncem cesty zeď budovy vlakového nádraží. Před vchodem do nádražní haly můžete využít orientační hlasový majáček.

 

Poslední aktualizace 14.1. 2021