POPIS CESTY DO TYFLOCENTRA V BŘECLAVI

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Detašované pracoviště TyfloCentra Brno sídlí v Břeclavi na adrese 17. listopadu 1a, 690 02, Břeclav a to v tzv. Domě školství ve 2. patře, kancelář č.311. Nejjednodušší způsob, jak se tam lze dostat, je využít městskou hromadnou dopravu. Od vlakového nádraží k nám Jezdí autobusová linka č. 564 směr Stará Břeclav. vystupuje se na zastávce Dům kultury.

Přijedete-li do Břeclavi vlakem, tak přejděte na první nástupiště. Postavte se tak, abyste měli drážní budovu po levé ruce a koleje po pravé. Pro lepší orientaci si zde aktivujte majáček nad vstupem z nástupiště do nádražní haly.

Jděte podél umělé vodící linie ze žlábkové dlažby , která je blíže pravé straně nástupiště. Po 80 metrech přijdete k přechodu pro chodce přes autobusový terminál. Budete jej mít po levé ruce. Je situovaný kolmo ke směru vaší chůze. Pro jeho dohledání si opět aktivujte hlasový majáček nebo využijte signální pás z reliéfní dlažby, které vás navedou na přechod. Po něm přejděte na první nástupní ostrůvek. Zde se otočte o 90 stupňů vlevo. Po 5 metrech přijdete ke stanovišti č. 4, odkud odjíždí linky MHD č. 564 a 565. Je na pravé straně nástupiště.

Přijedete-li do Břeclavi autobusem, tak po vystoupení z vozidla jděte směrem vlevo. Po 10 metrech přijdete k přechodu pro chodce, který vede napříč přes všechna nástupiště přestupního terminálu. Budete jej mít po levé ruce. Přejděte po něm na druhý nástupní ostrůvek. otočte se o 90 stupňů vpravo a po 5 metrech přijdete k označníku stanoviště č.4.

Linka 564 směr Stará Břeclav, která vás doveze blíže k našemu pracovišti, jede v pracovní dny v 7:51, 8:51, 9:51, 10:51, 11:51, 12:56, 14:05, 15:05, 15:55, 17:05. Zastavuje na náměstí Jana Palacha. Druhá zastávka je Dům kultury. Autobus dále pokračuje směrem Poliklinika a Stará Břeclav. Autobusy by již měly býtozvučené, proto i tentokrát zkuste využít povel č. 4 na vašem vysílači povelů pro aktivaci hlášení čísla vozidla a směru jeho jízdy. Do autobusů se nastupuje (a nevidomý cestující by měli i vystupovat) předními dveřmi, čas jízdy je cca 4 minuty.

Zastávka Dům kultury je asi 140 metrů od detašovaného pracoviště. Po vystoupení z autobusu na této zastávce dohledejte obrubník na vzdálenější straně chodníku, otočte se doprava a podél něj jděte proti směru příjezdu cca 10 metrů. Na konci obrubníku přejděte v úhlu cca 45 stupňů vlevo 10 metrů volný prostor a s využitím kyvadlově kluzné techniky chůze s bílou holí dohledejte v chodníku kovový rošt nad odvodňovacím kanálem. U něj se otočte tak, abyste jej měli po pravé ruce a Jděte podle něj asi 50 metrů. Na jeho konci pokračujte ještě 2 metry rovně a dohledejte obrubník na rozhraní chodníku s trávníkem. U něj se otočte vlevo a podél něj, budete jej mít po pravé ruce a po chvíli se bude stáčet doprava, jděte až na konec trávníku, dalších asi 60 metrů.

Přijdete před vchod do budovy Domu školství, kde je i naše pracoviště. Budete jej mít po levé ruce a vede k němu 9 schodů nahoru. Podél hrany spodního schodu projděte v dosavadním směru chůze na vzdálenější stranu schodiště, zabočte doleva a podél zábradlí po pravé ruce vystupte nahoru. Budete stát přímo před dveřmi do budovy.

Za vstupními dveřmi projdete 20 metrů dlouhou halou. Na jejím konci jsou samootevírací dveře a za nimi je vlevo výtah. Přivolávací tlačítko je na pravé zárubni výtahu. V kabině jsou na pravé straně dobře hmatná a reliéfní latinkou i Braillskými znaky označená tlačítka. Vyjeďte do druhého patra. Pobočka našeho TyfloCentra je po vyjití z výtahu chodbou vlevo, a tam první dveře vlevo.

V případě potřeby můžete volat na tel. číslo 774 715 106.

 

Zpracováno ke dni 21.7. 2016.