DŮM SLUŽEB PRO NEVIDOMÉ JOSEFA CHALOUPKY
POPIS INTERIÉRU

 

 

Pro dohledání vchodu do Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky na Chaloupkově ulici č. 7, můžete využít signální pás a orientační hlasový majáček. Do budovy vedou dvoukřídlé prosklené dveře. Vlevo na zdi je zvonkové tablo. Pro otevření dveří zazvoňte na zvonek v horní části tabla. Je na něm nápis RECEPCE a je opatřen velkým bumponem. vpravo vedle něj, na rámečku tabla, je i Braillský nápis REC.

Stisk tlačítka je signalizován vyzváněcím tónem. Po zazvonění vyčkejte na odezvu pracovníka recepce a na otevření dveří.
Pokud znáte přímou linku, stiskněte tlačítko se symbolem sluchátka, je vlevo vedle nuly, a poté třímístné číslo příslušné linky. Volaný pracovník se vám ozve a pomocí bzučáku vám dveře odemkne. Otevírá se jejich levé křídlo směrem dovnitř.

Za vstupními dveřmi je 5,5 metrů dlouhá chodba. V ní jsou zkraje vlevo dveře do prodejny výrobků Chráněné dílny "HapAteliér" a vpravo dveře do recepce, kde můžete požádat o pomoc či informaci. V recepci je možné si také sednout.

Vstupní chodba je zakončena dalšími dvoukřídlými dveřmi. Otevírá se také jejich levé křídlo, tentokrát však směrem dovnitř chodby, ve které stojíte. Za těmito dveřmi se ocitnete v prostoru, prakticky čtvercové, vstupní haly.

Pro cestu k výtahu a schodišti můžete v hale využít nainstalovanou vodicí linii. Tvoří ji přechodová kovová lišta široká 30 a vysoká 4 milimetry. Doporučuji vám chodit podél ní tak, abyste ji měli vždy po levé ruce. Při chůzi využívejte kluznou techniku chůze s bílou holí. Tlačítko pro přivolání výtahu je na pravé straně dveří, ovládací tlačítka výtahu jsou pak v kabině také vpravo.

Ve všech třech hořejších patrech je stejná hala jako v přízemí. V prvním a druhém patře je však rozdělena protipožárními dveřmi na přední a zadní část. V běžné provozní době však bude alespoň jedno křídlo těchto dveří stále otevřené. Ve všech patrech jsou v hale naproti výtahu WC. Po pravé i levé straně jsou pak jednotlivé kanceláře a místnosti. Ty jsou rozděleny následovně:

 

1. patro:

Hala v prvním patře je rozdělena protipožárními dveřmi, které jsou 5 metrů od výtahu. Před nimi vpravo jsou:

 

2. patro:

Hala v druhém patře je rozdělena protipožárními dveřmi, které jsou naproti výtahu ve vzdálenosti 2,5 metru.

 

3. patro:

Hala ve třetím, posledním, patře již rozdělena protipožárními dveřmi není. Ve směru od výtahu jsou vpravo:

Vlevo to pak jsou:

 

Přízemí - zadní část:

V přízemí je naproti vstupních dveří do haly chodba, vedoucí do zadní části přízemí, kde je chráněná dílna HapAteliér. Chodba je dlouhá 13 metrů a od haly je oddělena dvoukřídlovými dveřmi, které se otevírají směrem do haly.

 

Suterén:

V suterénu jsou, naproti výtahu, toalety se sprchou, vlevo ženy a vpravo muži. Chodbou Směrem vlevo je průchod do garáže a vstup do technických místností domu. Ty jsou pro běžné návštěvníky nepřístupné. Vpravo pak je suterénní malá klubovna. V ní je vlevo vstup do druhé cvičné kuchyně.