POPIS INTERIÉRU TYFLOCENTRA BRNO

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Do budovy na Chaloupkově ulici č. 3 vedou dvoukřídlé dveře. Pro jejich otevření zazvoňte na vystouplý zvonek opatřený braillským štítkem. Najdete jej na pravé zdi ve výšce 1,5 metru od země mezi schránkami a běžným zvonkovým tablem. Tlačítko zvonku stiskněte dostatečně silně, abyste dostali zpětnou akustickou odezvu. Náš zaměstnanec se vám ozve a pomocí bzučáku vám dveře otevře. Otevírá se jejich pravé křídlo směrem dovnitř.

Za vstupními dveřmi je cca 150 cm dlouhá chodbička zakončená dalšími dvoukřídlými dveřmi. Otevírá se také jejich pravé křídlo směrem dovnitř. Za nimi následuje prostor široký 3 a hluboký 2,5 metru. Přímo proti vstupním dveřím jsou schody dolů a vedle nich vlevo, tedy ode dveří do úhlopříčky jsou schody nahoru. Naproti těmto schodům, tedy vlevo vedle vstupních dveří, jsou ještě dveře výtahu, který můžete k cestě do TyfloCentra - sídlí v prvním patře - také použít.

Pojedete-li výtahem, zabočte u vstupních dveří vlevo a po dvou krocích opět doleva. Před vámi jsou dveře výtahu. Tlačítko na přivolání je na levé straně. Tlačítka uvnitř výtahu jsou po vstupu také na levé straně a jsou označena braillskými štítky. Po vystoupení z výtahu v prvním patře zabočíte vpravo, kde po dvou metrech přijdete ke zdi. Zde se otočíte doleva a podél zdi přijdete asi po dvou metrech ke dveřím po pravé ruce.

Pokud se rozhodnete jít po schodech, pak v přízemí projděte kolem výtahu až ke zdi, zde odbočte vpravo a podél ní, budete ji mít po levé ruce, přijdete ke schodišti. Zde doporučujeme dohledat pravé zábradlí a podél něj vystoupáte prvních 14 schodů. Na odpočívadle se otočíte o 180 stupňů vpravo a vystoupáte dalších 8 schodů. Dveře do TyfloCentra jsou asi metr nad schodištěm vlevo. Jsou jednokřídlé, klika je na pravé straně a otevírají se směrem dovnitř.

Po projití těmito dveřmi vstoupíte do chodby široké cca 150 cm. Po pravé straně jsou dvoje dveře. První, vzdálené asi 1,5 metru, vedou na Dispečink asistenčních služeb, druhé, o další 4 metry dál, vedou do Centra poradenství a aktivizace. Po levé straně této chodby jsou hned za vstupními dveřmi dveře na dámské a o dva metry dále na pánské toalety.

Půjdete podél pravé stěny chodby, vstupní dveře máte za zády. Cestou minete dvoje výše popsané dveře vpravo. Po sedmi metrech od vstupu narazíte na umělou vodicí linii, která vede ode zdi doleva. Další 2 metry za touto lištou jsou vpravo ještě jedny dveře do kanceláře sekretariátu a ředitelny. Směrem doleva se vám otevírá přibližně 13 metrů dlouhé a 4,5 metrů široké atrium.

V atriu, které sestává z dvou prostorných částí, byla nainstalována umělá vodicí linie. Tvoří ji přechodová kovová lišta široká 30 a vysoká 4 milimetry. Hlavní linie vede středem atria v celé jeho délce, tedy asi 13 metrů. Doprava z ní odbočují lišty ke schodišti nahoru do mezaninu a na konci haly do chodbičky ke klubovně. Doleva z ní pak odbočují lišty k velké učebně a na konci atria do poradny PC a pracovny Centra sociální rehabilitace. Zásadou je to, že odbočující lišty vždy navazují na přirozenou vodicí linii, což je v jednom případě zeď chodbičky vedoucí ke schodišti a ve třech případech zárubeň dveří na straně kliky.

 

A jak tuto umělou vodicí linii využívat?

 

V praxi by to pak mělo vypadat asi takto:

Postavíte se tak, abyste ji měli po levé ruce a s využitím kluzné techniky chůze půjdete podél ní. Špičkou hole jedete podél lišty a šikmo před tělem držená hůl (předpokládáme držení v pravé ruce) by vám měla vykrýt případné překážky, které by se v tomto průchozím profilu neměly, ale přece jen někdy mohly vyskytnout. Po pěti metrech narazíte na první odbočku vpravo. Postavíte se tak, abyste ji měli po pravé ruce a podél lišty a na ni navazující zdi přijdete ke schodišti nahoru do mezaninu.

UPOZORNĚNÍ:
V místě odbočení ke schodišti se atrium zužuje na přibližně 180 cm, takže podél hlavní lišty zbývá na každou stranu pouze cca 90 cm volného místa.

Budete-li pokračovat rovně podél hlavní lišty v ose atria, zde už opět širokého 4,5 metru, pak po 4,5 metrech narazíte na malý kousek lišty, který signalizuje, že v tomto místě můžete odbočit doleva. Podél odbočující lišty, kterou si dáte po levé ruce, přijdete po dvou metrech k levé zárubni dveří, tedy k jejich klice, do velké PC učebny.

Vrátíte-li se k hlavní liště, tak po dalších třech metrech podél ní v původním směru přijdete ke křížení vpravo i vlevo. Stojíte proti skleněným dveřím vedoucím na venkovní terasu, které mohou být v případě teplého počasí otevřené.
Postavíte se tak, abyste lištu odbočující vpravo měli po levé ruce a podél ní přijdete po dvou metrech k levé zárubni dveří - opět na straně kliky - vedoucích do chodbičky ke klubovně a cvičné kuchyňce.
Pokud se ve stejném místě otočíte doleva a lištu si dáte po pravé ruce, tak vás přivede k pravé zárubni dveří do poradny PC a pracovny Centra sociální rehabilitace.

Při cestě zpátky si dáte hlavní lištu opět po levé ruce a ve vzdálenosti cca 3 metry od pracoviště Centra sociální rehabilitace narazíte napřed na již zmíněnou odbočku vpravo do velké učebny a o 4,5 metru dále na lištu, která vám signalizuje zúžené místo s možností odbočení doleva ke schodišti nahoru. Po dalších pěti metrech se vrátíte ke zdi, kde zabočíte vpravo a podél ní můžete TyfloCentrum opustit.