PRÁZDNINOVÉ VÝLUKY - BRNO 2019

 

 

29.6. - 30.8. 2019

V době letních prázdnin dojde v Brně k dalším uzávěrám komunikací a tím i k výlukám v městské dopravě. Ta výrazně omezí přístupnost, především východní části města. Co nás tedy o prázdninách čeká?

 

Výluka v ulici Cejl:

Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati nebude od soboty 29. června do pátku 30. srpna 2019 možná jízda veškeré dopravy ulicí Cejl.

POZNÁMKY:

- Zastávku Francouzská nebude možné obsloužit! Využijte blízké zastávky Trávníčkova a Jugoslávská.
- Zastávka Tkalcovská bude v obou směrech přeložena na ulici Tkalcovskou, k lávce přes řeku Svitavu.
- Nově budou zřízeny dočasné zastávky Bratislavská (na ulici Bratislavské, u křižovatky s ulicí Cejl) a Radlas (na ulici Radlas, u křižovatky s ulicí Cejl).
- Náhradou za přestupní vazbu Francouzská - Lazaretní lze využít přestupní vazbu Tkalcovská - Pastrnkova.

***

 

Výluka v ulici Lazaretní:

Z důvodu pokračující rekonstrukce inženýrských sítí nebude od soboty 29. června do pátku 30. srpna 2019 možná jízda veškeré dopravy ulicí Lazaretní.

***

 

Výluka tramvají do Líšně a na Stránskou skálu:

Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati nebude od soboty 29. června do pátku 30. srpna 2019 možná jízda tramvají do Líšně a na Stránskou skálu.

POZNÁMKY:

- Základní přestup mezi autobusy a tramvajemi bude zajištěn v zastávce Dělnický dům.
- Tramvajové zastávky Bělohorská, Bílá hora, Novolíšeňská, Masarova, Kotlanova, Jírova a Mifkova nelze obsloužit! Využijte zastávky autobusu na přilehlých komunikacích.
- Tramvajové zastávky Podstránská, Stránská skála a Stránská skála - smyčka nelze obsloužit! Využijte zastávku autobusu Podstránská, případně Bělohorská.
- Tramvajovou zastávku Líšeňská, nelze obsloužit! Využijte přilehlou zastávku autobusu Malá Klajdovka.

***

 

Výluka v ulici Otakara Ševčíka:

Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od 1. července do 11. srpna omezen provoz veškeré dopravy v ulici Otakara Ševčíka.

***

 

Provoz ostatní dopravy v období letních prázdnin:

Od soboty 29. června do pátku 30. srpna 2019 nebude možné z důvodu změny trasy linky 46 obsloužit zastávku Erbenova. Využijte blízkou zastávku Zemědělská, vzdálenou 250 metrů.

V sobotu 29. června byla ukončena dlouhodobá výluka v ulici Chodské. Všechny linky - 32, 67, 68 a 81 - se vrátily na své původní trasy. Obnoveny jsou zastávky Šelepova, Charvatská a Slovanské náměstí (na ulici Charvatské) v běžných polohách jako před výlukou. Dočasné zastávky Charvatská na ulici Dobrovského, Klusáčkova na ulici Šumavské a Slovanské náměstí na ulici Srbské byly zrušeny.

V sobotu 29. června 2019 došlo v oblasti ulice Nadační ke změně trasy linky 65. Tato linka jezdí nově mezi zastávkami Medlánky a Olšanského v obou směrech ulicemi Nadační, Duhová a Renčova s obsluhou nové zastávky Renčova. V obou směrech obsluhuje zastávku V Újezdech vždy pouze jednou v příslušném směru jízdy a ve směru do Řečkovic obsluhuje zastávku Nadační v upravené poloze. Nová zastávka Renčova je zřízena v obou směrech u křižovatky ulic Renčova a Družstevní. Je provozována v režimu celodenně na znamení. Současná zastávka Nadační je nově obsluhována pouze ve směru na Technologický park. Ve směru do Řečkovic je zřízena na ulici V Újezdech, před křižovatkou s ulicí Nadační. Nově je provozována v režimu celodenně na znamení.

v sobotu 29. června 2019 byla do trasy linek 40 a N95 mezi zastávky Sokolnice, rozvodna a Sokolnice, obecní úřad v obou směrech vložena nová zastávka Sokolnice, Brněnská. Je zřízena na ulici Brněnské u křižovatky s ulicí Hasičskou, je zařazena do tarifní zóny 610 a je provozována v režimu celodenně na znamení.

V pondělí 1. července 2019 došlo k prodloužení části spojů linky 35 na Kamenný vrch. Tato linka je i nadále v provozu pouze v pracovní dny po současné trase a zastávkách Barvičova - Mendlovo náměstí. Část spojů je však nově prodloužena přes zastávky Křížkovského, Velodrom, Bauerova, Riviéra, Čtvrtě, Koniklecová a Oblá na Kamenný vrch. Na Mendlově náměstí obsluhuje ve směru na Kamenný vrch zastávku společně s linkou 26, ve směru na Barvičovu běžnou zastávku. Na Čtvrtích obsluhuje v obou směrech zastávky linky 50.

____________________________________________

 

 

Ke dni 3. 7. 2019
Zpracoval Josef Konečný