POPIS OBCHODNÍHO CENTRA "Letmo"

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Navigace

Úvodem

směr z ulice Josefské

Směr z městského podchodu

Cesta výtahem

 

 

Úvodem

Naproti hlavnímu nádraží v Brně bylo 1. května 2013 otevřeno nové obchodní centrum "Letmo." Nachází se mezi ulicí Benešovou a Josefskou v místě vyhořelého kasina. Díky tomu je už možné vstupovat do městského podchodu i z ulice Josefské.

 

 

Směr z ulice Josefské

Vchod z ulice Josefské tvoří asi 8 metrů široká pasáž, nad jejím středem je umístěn orientační hlasový majáček. Jeho druhá fráze obsahuje bližší popis prostředí. Terén k pasáži se od úrovně ulice Josefské mírně svažuje.
Do pasáže je možné jít cestou vlevo od osy hlasového majáčku po mírně klesajícím nájezdu, který však směrem dále po pravé straně začne lemovat, postupně se zvyšující počet schodů. V ose orientačního majáčku, který je umístěn nad střední částí vstupní chodby, je jich už sedm. Vpravo od osy majáčku je místo schodiště, oddělen kovovým zábradlím, asi 150 cm široký a dost prudký nájezd. Ten je původně určen pro zásobování, ale využívají jej běžně i chodci. Za mokra nebo v zimě to však může být dost nebezpečné a určitě bude vhodnější sejít po těch sedmi schodech. K nasměrování opět využijte hlasový majáček. Vstup do vlastní pasáže v úrovni majáčku je už rovný.

Při cestě z Josefské ve směru od Masarykovy ulice je možné jít po pravé straně ulice a kopírovat zeď po pravé ruce. Ta nás přivede až do pasáže OC. Před ní však je nutno dávat pozor na výše zmiňovaný sešup.
Pro přiblížení z ulice Josefské ve směru od Poštovské je možné stále využít signální pásy s mozajky, pro další dohledání vstupu už poslouží hlasový majáček. Z jeho frází se dozvíte více o daném prostoru.

V pasáži dohledejte asi 4 metry vpravo od majáčku obvodovou stěnu a jděte podél ní asi 10 metrů. Na jejím konci přejděte v přímém směru 6 metrů široký volný prostor. U zábradlí, které lemuje boční stranu eskalátoru, zabočte vpravo a jděte až na jeho konec. Pokračujte ještě dva kroky podél dobře rozlišitelného kovového nástupního prostoru před eskalátory. Na konci takto vyznačeného prostoru se otočte o 180 stupňů do protisměru. Před vámi mírně vpravo jsou dvoje eskalátory. Levé vedou nahoru, pravé dolů. Podél rozhraní kovového roštu a okolní dlažby přejděte na pravou stranu a sjeďte po pravém eskalátoru dolů.

Dostali jste se na úroveň ulice Benešovy. Zabočte vpravo, udělejte dva kroky vpřed a opět zabočte vpravo. Po druhém rameni eskalátoru sjedete až do městského podchodu. V městském podchodu jděte asi 10 metrů podél pravé zdi. V místě, kde přechází keramický povrch na žulovou dlažbu můžete podél tohoto rozhraní přejít asi 10 metrů doleva, kde dohledáte vyfrézovanou umělou vodicí linii. Ta vás dovede ke všem dalším východům z podchodu. Všechny jsou osazeny také orientačními hlasovými majáčky.

 

Směr z městského podchodu

Půjdete-li podchodem na Josefskou, pak můžete jít podél umělé vodicí linie až na její konec. Dále přejdete asi 6 metrů v přímém směru volný prostor, kde jsou eskalátory směrem nahoru. Eskalátor v opačném směru je asi 5 metrů vlevo a zhruba také 5 metrů, avšak vpravo od osy umělé vodicí linie, je výtah, kterým můžete vyjet přímo na úroveň ulice Josefské. V úrovni ulice Benešovy výtah nezastavuje.

Na konci umělé vodicí linie je také možné dohledat asi 120 cm vpravo stěnu podchodu a jít podél ní. V tom případě je pak ale nutno dát pozor a asi po dvou metrech obejít složenou mříž, která zasahuje od stěny asi 50 cm do prostoru. Pak pokračujte dále. Na konci stěny zabočte doleva a kolem výtahu přijdete k eskalátoru jedoucímu doprava nahoru.

Po vyjetí prvního ramene eskalátoru se dostanete na úroveň ulice Benešovy. Tam můžete jít doprava na chodník ulice Benešovy, nebo zabočit doleva a projít podél nástupního prostoru dalších dvou souběžných ramen eskalátorů, jedoucích ve směru dolů. Poslední rameno eskalátoru vás pak vyveze nahoru na úroveň ulice Josefské. Eskalátory jsou tedy celkem 4 vedle sebe. Dva vnější jedou směrem nahoru, 2 vnitřní směrem dolů. Pro lepší orientaci můžete všude využívat rozhraní kovového, dobře hmatného povrchu a okolní dlažby před všemi eskalátory, podél nějž je můžete obejít.

Po vystoupení z eskalátoru v úrovni ulice Josefské zabočte vpravo a po šesti metrech dohledejte obvodovou zeď. Postavte se tak, abyste ji měli po levé ruce a jděte podél ní asi 4 metry. Na rohu zabočte doleva a pokračujte podél zdi dalších 10 metrů. Zde vstupní chodba do OC končí. Asi 6 metrů před vámi je ještě 7 schodů nahoru. Podél levé zdi je však ještě asi 150 cm široký nájezd. Je docela prudký a je určený pro zásobování. Za suchého počasí se po něm však dá vyjít, stále se zdí po levé ruce, nahoru. Schody jsou vpravo od tohoto nájezdu a jsou od něj odděleny zábradlím.

 

Cesta výtahem

Výtah v podchodu je asi 5 metrů vpravo od eskalátoru ve směru nahoru. Tlačítko pro přivolání je na pravé straně. Stejně tak i ovládací tlačítka ve výtahu. Jezdí pouze mezi podchodem a Josefskou. V úrovni ulice Benešovy není možné vystoupit.
Po vystoupení z výtahu v úrovni ulice Josefské dohledejte asi 2 metry naproti dveřím obvodovou zeď. Zabočte doprava a jděte podél ní asi 10 metrů. Došli jste do rohu. Zde se otočte opět doprava a se zdí stále po levé ruce jděte dalších cca 10 metrů. Na rohu zabočte doleva a se zdí stále po levé ruce dojdete k ústí vstupní pasáže do OC z ulice Josefské. Dále můžete pokračovat tak, jak je uvedeno výše.

Z ulice Josefské se k výtahu dostanete tak, že na začátku pasáže dohledáte její pravou stěnu. Jděte stále tak, abyste ji měli po pravé ruce. Stěna se po deseti metrech lomí doprava a po dalších deseti metrech doleva. Po cca deseti metrech vás zavede do krátké, asi 2 metry široké chodbičky. Na jejím konci vlevo je hledaný výtah.

Orientace v OC letmo není příliš složitá, ale přesto vám doporučuji, abyste první seznámení s tímto prostorem absolvovali s vidícím doprovodem. I přes veškerou snahu projektantů se zde objevují nějaké překážky, kterým nebylo z technických či provozních důvodů možné nijak zamezit. Pokud o nich však budete vědět, pak už pro vás překážkami přestanou být, případně je někdy můžete využít i jako užitečný orientační bod.

 

 

Ke dni 1.6. 2013
zpracoval Josef Konečný