Popis trasy na regionální pracoviště NRZP ČR v Jihomoravském kraji

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Regionální pracoviště a poradna NRZP ČR pro Jihomoravský kraj sídlí v Brně na Cejlu č. 892/32. Na místo se nejlépe dostanete od Hlavního nádraží tramvajovými linkami 2 - směr Stará osada, 4 - směr Maloměřice nebo 9 - směr Lesná. Vystoupíte na druhé zastávce - Körnerova.

Po vystoupení z tramvaje přejdete 1 jízdní pruh vozovky na chodník. Tam zabočíte doprava a podél zdí okolních domů po levé ruce se vracíte asi 50 metrů proti směru příjezdu. Cestou minete jednu širokou otevřenou bránu do dvora a po dalších cca 20ti metrech přijdete ke druhé. Tou vstoupíte do dvora. (Prostor se dá poznat i s využitím echolokace.)

Ve dvoře jsou budovy postavené do tvaru obráceného písmene L. Jedna je po pravé ruce a druhá proti bráně. Spolu tvoří pravý úhel. Dlažba ve dvoře je dosti nerovná. Kancelář regionálního pracoviště NRZP je v Budově, která je vzdálena asi 30 metrů v přímém směru od brány. Vchod se schodištěm je v pravém zadním rohu tohoto traktu v pravé zdi. Při cestě se Můžete držet zdi budovy, kterou budete mít po pravé ruce. Je však nutno dbát zvýšené opatrnosti a počítat s tím, že přibližně 8 metrů za bránou je podél budovy nechráněná betonová rampa, na kterou je možné nechtěně vystoupit po mírném nájezdu. Proto zde doporučuji využít kyvadlově kluznou techniku chůze s bílou holí. Ddále za rampou pak bývají podél zdi zaparkovaná auta, která je nutno zleva či zprava obejít.

Za vstupními dveřmi do budovy půjdete asi 6 metrů podél levé stěny chodby, zabočíte doleva a po dalších cca šesti metrech, tentokrát podél pravé stěny chodby, přijdete ke schodišti. Po něm vystoupáte do prvního patra. Schodiště se jednou lomí o 180 stupňů doleva. Nad schodištěm jsou po pravé ruce dveře, jimiž vstoupíte do cca 20 metrů dlouhé chodby.
Pozor!!! Necelý metr za těmito dveřmi je jeden schod dolů.
Kancelář NRZP je na konci této chodby vlevo.

Pracovní doba je v Pondělí až čtvrtek 8:30–12:00; 12:30–14:00
Pátek 8:30–12:00
tel. čísla: 542 214 111; 736 751 211
e-maill: brno@nrzp.cz
Po domluvě na výše uvedených kontaktech je možné se domluvit i na návštěvě mimo tyto hodiny.