POPIS TRASY NA NÁDRAŽÍ BRNO - DOLNÍ

 

Cesta pěšky / Cesta autobusem / Cesta zpátky

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Brněnské Hlavní nádraží a jeho okolí prochází v posledních letech sérií rekonstrukcí, které výrazně omezují provoz na tomto nádraží. Řada spojů končí už v Králově Poli nebo v Židenicích, ale všechny mezinárodní rychlíky a většina spojů mířících na jihovýchod zastavuje na Dolním nádraží, které je přibližně 200 metrů za ÚAN Zvonařka. A jak se na toto nádraží dostanete?

***

 

Cesta pěšky

Z Hlavního nádraží jděte podchodem směr Vaňkovka. Vyjeďte na terasu před OD Tesco a pokračujte směrem k Vaňkovce. Tu v úrovni prvního patra projděte. Na konci tohoto obchodního centra přejděte po lávce ulici Zvonařka. Na konci lávky sjeďte výtahem nebo sejděte po schodech dolů, na úroveň okolního terénu. Postavte se tak, abyste měli výtah a schodiště po pravé ruce. Za nimi dohledejte vpravo obrubník na rozhraní chodníku a zvýšeného prostoru před budovou se stánky s občerstvením. Vlevo přes vozovku pak jsou nástupiště autobusů.

Podél obrubníku po pravé ruce jděte, stále ve směru od Vaňkovky, až na konec budovy, kde na zvýšený prostor za obrubníkem navazuje trávník a stáčí se mírným obloukem, postupně až o 180 stupňů doprava. V polovině tohoto oblouku, tedy po 90 stupních, je v asfaltovém povrchu dobře hmatná, asi 4 cm široká prasklina. U ní se otočte zády k obrubníku a v její ose přejděte příjezdovou vozovku do areálu autobusového nádraží. Je to nejužší a nejpřímější místo pro přejití vozovky. Nejsou zde však žádné reliéfní úpravy, ani značený přechod. Proto je nutné věnovat zvýšenou pozornost přijíždějícím i odjíždějícím autobusům.

Na protějším chodníku dohledejte obrubník na vzdálenější straně chodníku, zabočte doprava a jděte podél něj. Chodník se mírným obloukem stáčí o 90 stupňů doleva a cca po 25 metrech na obrubník po levé ruce navazuje kovová brána a dále drátěné oplocení. Na něj po necelých padesáti metrech navazuje zeď budovy. Pokračujte podél ní stále dál. Po pár krocích budou u zdi dva kovové odpadkové koše a kousek za nimi lavička. V úrovni těchto košů je označník zastávky autobusu ve směru k Hlavnímu nádraží.

Za zastávkou pokračujte stále podél zdi, dalších, přibližně 100 metrů. Přijdete ke vstupu do areálu vlakového nádraží. Zabočte doleva a přibližně po čtyřech metrech dohledejte v dlažbě signální pás, který vás upozorní na schody do podchodu. Jsou od něj směrem vpravo. Pro lepší orientaci si zde také můžete aktivovat hlasový majáček. Je umístěný nad střední částí schodiště do podchodu.

***

 

Cesta autobusem

Pro cestu z Hlavního nádraží na Dolní můžete využít také autobusovou linku č. 61. Odjíždí ze zastávky u viaduktů. Od hlavního vchodu do vlakového nádraží se k ní dostanete podél hrany spodního schodu ke vchodu do budovy. Na schody navazuje umělá vodicí linie, která vás dovede k zídce. U ní zabočte doleva a jděte podél ní. Zídka se obloukem stáčí směrem doprava a vede z mírného kopce. V cestě asi půl metru od zídky jsou v nepravidelných vzdálenostech umístěny velké kovové sloupy elektrického vedení, proto důsledně používejte kyvadlovou techniku chůze s bílou holí. Asi 5 metrů za pátým sloupem je označník zastávky linky 61. Přes den odtud jiná linka nejezdí, v noci pak N94 a N95, směr Komárov.

Na Dolním nádraží, po vystoupení z vozu dohledejte asi 2 metry od autobusu umělou vodicí linii ze žlábkové dlažby a jděte podél ní směrem vlevo. Přibližně po šesti metrech na ni naváže obrubník. Postavte se tak, abyste jej měli po pravé ruce a pokračujte dál podél něj. Po cca šesti metrech na něj navazuje rozhraní chodníku a trávníku. Máte jej stále po pravé ruce. O dalších cca 40 metrů dál je v asfaltu výrazná, holí dobře hmatná spára. U ní se otočte vlevo. Před vámi je štítová zeď čekárny. V ní jsou umístěné WC, vpravo ženy, vlevo muži. Vedou k nim dva předsazené kovové schodky nahoru. Ty je potřeba, směrem vlevo, opatrně obejít.

Za nimi pokračujte podél zdi budovy po pravé ruce. Hned na začátku vyjdete po krátkém dřevěném nájezdu na nízkou podestu, v jejíž úrovni jsou vpravo dvoje dveře. První na bezbariérové WC (jsou na euro klíč) a druhé do čekárny. Jsou určeny především pro vozíčkáře. Podél obou dveří pokračujte dál podél zdi po pravé ruce. Za nimi sejdete, opět po šikmém nájezdu, na úroveň chodníku. O 6 metrů dál jsou druhé, a dalších 8 metrů za nimi třetí dveře do téže čekárny. Tentokrát je však nutné k oběma dveřím vystoupit na zvýšenou, kovovou podestu, širokou 2 a hlubokou 1 metr, vystupující od zdi budovy do chodníku. Tyto podesty je nutno , při cestě k nádraží, také opatrně obejít.

Čekárna je obdélníková místnost, z pohledu ode dveří široká asi 15 a hluboká 7 metrů. V levém předním a pravém zadním rohu jsou automaty na teplé nápoje, pokladny jsou v čelní stěně vlevo. Sedadla jsou rozmístěna podél obvodových zdí a tvoří také řadu v podélné ose místnosti.

Pokud nechcete jít do čekárny, tak se U posledních dveří, tedy u druhé kovové podesty, otočte o 90 stupňů vlevo. Přímo před vámi je, asi 4 metry dlouhý přechod. Za ním už je vstup do areálu nádraží. Přejděte v přímém směru na protější stranu a vystupte na chodník. Chodníky jsou od vozovky odděleny jen nízkým (cca 5 cm) obrubníkem. Pokračujte v přímém směru chůze ještě cca 8 metrů. Přijdete ke schodům do podchodu, nebo narazíte na signální pás, který vás na ně upozorní. Schody jsou od něj směrem vpravo. Pro lepší orientaci si zde můžete aktivovat hlasový majáček nad střední částí schodiště do podchodu.

Na první nástupiště se dostanete podél vnější strany levé zdi schodiště do podchodu. Na jejím konci pokračujte v přímém směru přes koleje. Hned za nimi zabočte vpravo na nástupiště.

Při cestě na druhé nástupiště sejděte do podchodu a jděte dál v přímém směru chůze. Na jeho konci jsou vpravo schody nahoru na druhé, ostrovní nástupiště. Na něm je, z pohledu od schodů, vpravo druhá a vlevo třetí kolej. V podchodu je, před schodištěm, na pravém madle, hmatný štítek v Braillově písmu, označující čísla kolejí. Ve stejném místě je na stěně ve výšce cca 140 cm od země hmatný sektorový štítek s informací o rozvržení sektorů ve směru chůze A až E. Štítek je s prizmatickými znaky doplněný textem v Braillově písmu.

Do podchodu je možné sjet také výtahem. Přijdete k němu podél vnější strany pravé zdi schodiště. V tom případě v podchodu po vyjití z výtahu půjdete vpravo. Výtah na druhé nástupiště je na konci podchodu vlevo, naproti schodům.

***

 

Cesta z vlaku na autobus.

Zastávka autobusu ve směru k Hlavnímu nádraží je na chodníku ulice Rosická, blíže vstupu do nádraží, přibližně ve stejné vzdálenosti jako je zastávka příjezdová. Proto, po vyjití z areálu Dolního nádraží, zabočte doprava a jděte podél zdi po pravé ruce přibližně 100 metrů. V místě, kde se zeď stáčí mírně vlevo je umístěna lavička a pár kroků za ní jsou u zdi dva kovové odpadkové koše. V jejich úrovni je označník zastávky autobusové linky č. 61. Ten vás přiveze k Hlavnímu nádraží na třetí kolej, tramvajová zastávka linek 8, 10 a 12 ve směru na Nové sady. Autobus pak pokračuje dál až k Bohunické nemocnici a do Kampusu.

Některé spoje této linky však, především ve špičkách, jezdí jen kolečko Dolní/Hlavní nádraží. Tyto spoje pak, cestou k Hlavnímu, končí na Nových sadech na zastávce linky 50. Zastávka je hned za tramvajovými ostrůvky Nové sady, na straně blíž k nádraží. Vystupuje se na chodník. Po vystoupení z vozu je tedy nutné jít k hlavnímu nádraží směrem vlevo, po směru jízdy vozidla, nebo se vrátit o kousek zpátky a po přechodu přejít na tramvajové zastávky na Nových sadech.

A jak poznáte který spoj kam jede?
Pokud bude fungovat externí hlásič vozidla, tak vám po aktivaci řekne „linka 61, směr Hlavní nádraží.“ V tom případě zastaví na Nových sadech. Pokud hlášená fráze bude znít „linka 61, směr Hlavní nádraží - Bohunice nemocnice (případně Kampus)“ Tak vás doveze na tramvajovou zastávku Hlavní nádraží, třetí kolej. Takže stačí jen pozorně poslouchat. Pokud hlásič fungovat nebude, tak nezbyde, než se zeptat řidiče.

 

Zpracoval Josef Konečný
poslední aktualizace 12.12. 2018