POPIS CESTY NA MĚSTSKOU SPRÁVU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NA VEVEŘÍ Č. 5

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel. číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Městská správa sociálního zabezpečení se nachází na ulici Veveří č. 5. Nejjednodušší cesta na toto místo je ze zastávky Česká, tramvajových linek č. 3, 4, 5, 6, 11 a 12. (Trasa je popsána od zastávky linek č. 3, 11 a 12, ve směru na Veveří.)

Asi 1 metr před zastávkovým stojanem přejděte tramvajové koleje. Na protějším chodníku zabočte vpravo a jděte po chodníku podél kolejí, které se stáčejí mírným obloukem doleva. Chodník je od kolejí oddělen kovovým zábradlím. Přibližně po padesáti metrech by Vás měl přivábit zvuk klepajícího semaforu, který si však musíte aktivovat stiskem tlačítka 5 na vašem vysílači. Vedle zvuku typického klepání uslyšíte ještě zvuk druhého semaforu (signalizace tónem / kvákání). Ten vás však v tuto chvíli nemusí zajímat. Na klepajícím přechodu přejdete přes širokou, frekventovanou silnici. Po přejití se dostanete na trojúhelníkový dělící ostrůvek. Z něj pokračujete pod úhlem cca 45 stupňu vlevo ještě přes jeden jízdní pruh vozovky. Zde už není klepající semafor, ale stačí si hlídat jen vozidla jedoucí zprava.

Po přejití na chodník zabočte doprava a jděte podél obrubníku a hradby keřů, oddělujících chodník od vozovky, po pravé ruce. Asi po třiceti metrech tato hradba končí a navazuje na ni rozhraní obrubníku s vozovkou. Z bezpečnostních důvodů přejděte v tomto místě šikmo vlevo na protější stranu chodníku. Tam dohledejte kamennou zídku plotu, postavte se tak, abyste ji měli po levé ruce a podél ní pokračujte dále dalších asi 30 metrů. Jakmile zídka skončí, je před vámi asi 4 metry široký vjezd do dvora, který je potřeba přejít. Je tvořen tzv. kočičími hlavami, takže jej lze nášlapem i holí snadno rozeznat od podstatně rovnější dlažby chodníků. Dávejte zde však pozor na případná zaparkovaná auta.

Hned za tímto vjezdem se vlevo nacházejí automatické, do stran se otevírající dveře do budovy hledaného úřadu. Po projití těmito dveřmi se otočte o devadesát stupňů vlevo a dalšími automatickými dveřmi vejděte do místnosti informací. Ve volném prostoru této místnosti jsou rozmístěny stolky a židle. Ty jsou i před jednotlivými přepážkami. Proti dveřím a podél pravé stěny pak jsou přepážky, jejichž pracovnice se vás v tomto prostoru již ujmou.

Na doplnění dodávám, že hned za vstupními dveřmi do budovy se po pravé straně nachází vrátnice, kde také můžete případně požádat o radu či pomoc.

 

 

Ke dni 10.1. 2014
zpracoval Josef Konečný