POPISY TRAS DO BUDOV
MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Úvodem

Magistrát města Brna má svá pracoviště roztroušena v několika budovách po Brně. Proto, než na tento úřad vyrazíte, je nutné si včas zjistit, kde sídlí právě ten odbor, na který se chystáte jít. K tomu by vám měl napomoci následující přehled.

 

***

 

MMB Malinovského náměstí č. 3, Stavební a finanční odbor, Živnostenský úřad
MMB Koliště č. 19, Socio-infocentrum, výdej parkovacích průkazů
MMB Husova č. 5, Občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy
MMB Husova č. 12, vedení města
MMB Dominikánské náměstí č. 1, Nová Radnice, obřadní síň
MMB Dominikánské náměstí č. 3, odbor kultury, školství, zdraví
MMB Kounicova č. 67, řidičské průkazy, registr vozidel, odbor dopravy.
Poznámka

 

_____________________________________________ _

 

 

Malinovského náměstí 3 - Stavební a finanční odbor, Živnostenský úřad

Do magistrátní budovy na Malinovského náměstí se dostanete od hlavního nádraží tramvajemi č. 2 a 4. Vystupte hned na první zastávce - Malinovského náměstí. Po vystoupení z prvních dveří tramvaje jděte ve směru jízdy asi 5 kroků na začátek nástupního ostrůvku. Tam se otočte doprava a přejděte jeden jízdní pruh vozovky. Auta zde jezdí pouze zprava, avšak u chodníku můžou stát zaparkovaná auta. Proto je zde nutné dbát zvýšené opatrnosti.

Na chodníku zabočte vlevo a dohledejte jeho pravý okraj. Ten zde tvoří rozhraní chodníku s trávníkem, na který po několika málo metrech navazuje zeď budovy. Je to boční strana budovy magistrátu na Malinovského náměstí. Podél zdi pokračujte až na roh budovy. Zde zabočte doprava a podél zdi, kterou máte stále po pravé ruce, pokračujte ještě asi 30 metrů. Tam vystupuje asi 1 metr směrem do chodníku schodiště k hlavnímu vchodu. Obejděte jeho boční stranu, dohledejte spodní hranu schodiště a vystoupejte po šesti schodech nahoru. Pro snazší nalezení dveří si aktivujte akustický majáček. Z jeho druhé fráze se dozvíte více o prostoru za dveřmi.

Přijedete-li na Malinovského náměstí tramvají směrem od Cejlu, pak po vystoupení z tramvaje zůstaňte stát na místě a nechejte tramvaj odjet. Pak přejděte v přímém směru přes koleje na druhou stranu ulice. Dejte pozor na případně parkující auta taxislužby. Na chodníku dohledejte zeď budovy a zabočte vlevo. Podél zdi jděte z mírného kopce dolů až na její konec. Tam přejděte po značeném přechodu v přímém směru ulici Benešovu. Jezdí po ní auta i tramvaje, ale pouze zprava. Pro nasměrování na přechod využijte také reliéfní signální pásy na obou stranách ulice. Na protějším chodníku dohledejte opět zeď budovy po pravé straně a cca po třiceti metrech přijdete k výše zmíněnému schodišti ke vchodu do budovy Magistrátu města Brna.

Za vstupními dveřmi je asi dva metry široký prostor, za kterým následuje ještě 7 schodů nahoru. Po pravé ruce je zábradlí, na zadní straně madla pak najdete informaci i v bodovém písmu. Nahoře jsou v ose schodiště oboustranně otevírané dveře - lítačky - za nimiž vstoupíte do chodby. Ta je situována kolmo k vašemu příchodu. V levém křídle chodby ve druhých dveřích vlevo je podatelna. V pravém křídle chodby je v prvních dveřích vpravo vrátnice, kde můžete požádat o pomoc. Ještě před ní však dejte pozor na nouzový východ, kterým byste se mohli vrátit zpět na schodiště. Poznáte jej podle celoplošně prosklených dveří.

Přibližně 6 metrů naproti vstupním dveřím je ještě funkční páternoster. Vlevo od něj je schodiště nahoru, vpravo schodiště dolů. Asi 3 metry vlevo od schodiště nahoru je také bezbariérové WC. Pro jeho použití je však nutné si vyzvednout klíč na vrátnici. Před výtahem i schodišti je asi 2 metry široký, holí i nášlapem snadno detekovatelný koberec. V tomto prostoru dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nechtěně nevstoupili do páternosteru. Pro cestu do vyšších pater magistrátu, kde se nacházejí například bytový, majetkový či živnostenský úřad, pak využijte doprovod zaměstnanců magistrátu. Zajistí vám jej na vrátnici.

 

***

 

Koliště 19 - Socio-infocentrum, výdej parkovacích průkazů

Do magistrátní budovy na Kolišti č. 19 se dostanete od tramvajových zastávek na Malinovského náměstí, nebo od zastávky Náměstí 28. října na ulici Milady Horákové.

Na druhé straně ulice Koliště zabočte doleva a jděte podél zdí okolních domů. Zdi nejsou zcela rovné a místy vyčnívají až půl metru do chodníku. Na levé straně chodníku také často parkují auta. Po cca 250 metrech přejděte v přímém směru ulici Bratislavskou a pokračujte stále v přímém směru podél zdí okolních budov dalších cca 200 metrů. Ulice se stáčí mírně doleva. Budova magistrátu je v řadě budov a není zde žádný použitelný orientační bod. Proto si pomocí vysílače povelů průběžně zkoušejte aktivovat hlasový majáček, který je umístěn nad vchodem do budovy.

K této budově je možné se dostat také z tramvajových zastávek Náměstí 28. října, linek 5 a 9 na ulici Milady Horákové. Při příjezdu z Černých Polí se vraťte na začátek nástupního ostrůvku a přejděte přes ozvučený přechod směrem vpravo na chodník. Při příjezdu od Moravského náměstí je tento přechod hned u zastávkového stojanu.

Na chodníku zabočte doprava. Podél rozhraní chodníku s trávníkem a následně podél zdí okolních domů, které na něj po cca 70 metrech navazují, budete je mít po levé ruce, jděte asi 150 metrů až na jejich konec, kde na ně naváže zvýšený obrubník. Podél něj pokračujte dalších 60 metrů dále až ke křižovatce, kde se obrubník stáčí doleva. Stočte se také a pokračujte stále podél něj dalších cca 40 metrů až do místa, kde na něj opět navazují zdi okolních budov. Jděte podél nich cca 50 metrů a pomocí vysílače povelů průběžně zkoušejte aktivovat akustický majáček, který vám usnadní dohledat vchod do budovy.

Dveře do budovy se otevírají automaticky do stran. Za nimi projdete 7 metrů dlouhou chodbou po mírném nájezdu nahoru. V místě, kde končí koberec, jsou vlevo dveře do Socio-infocentra. Dále podél nich vejdete do vstupní haly. Zde je 6 metrů vpravo přepážka recepce. V přímém směru můžete dohledat ve vzdálenosti asi 3 metry protější stěnu, podél níž přijdete směrem vpravo k bezbariérovému WC (je na euro klíč). Směrem vlevo se pak zeď stočí doprava a ve druhých dveřích po pravé ruce je kancelář, kde se vydávají parkovací průkazy. Pro cestu do vyšších pater budovy pak využijte možnost doprovodu zaměstnanců magistrátu. Zajistí vám jej pracovníci recepce.

 

***

 

Husova 5 - cestovní pasy, Občanské průkazy

Přístup k budově magistrátu na Husově ulici je možný buď od tramvajové zastávky Šilingrovo náměstí na ulici Pekařské, nebo na ulici Husově. Z Pekařské vede kratší cesta přes parkoviště, kde však zaparkovaná auta znemožňují využití všech přirozených vodicích linií a orientačních bodů. Proto nevidomým osobám bez doprovodu vidícího tuto cestu nedoporučujeme.

Doporučená trasa je z ulice Husovy. Na této trase je možné pro celou cestu využít přirozené i uměle vytvořené vodicí linie. A jak na to?

Jděte podél zdí okolních domů, které máte po pravé ruce přibližně 60 metrů. Poté se chodník začne stáčet mírně vpravo a začne citelně klesat. Vodicí linií bude rozhraní chodníku a nízká zídka. Po necelých dvaceti metrech se chodník stočí prudčeji vpravo a začne i prudčeji klesat. Přibližně po dalších deseti metrech navazuje vpravo na trávník vyasfaltovaný prostor. Ten je určený pro parkování havarijního vozidla. Přejděte podél něj v přímém směru asi 6 metrů. Dále je možné vstoupit na chodník, široký asi 1 metr. Proto se držte blíže zdi po pravé ruce a po dvaceti metrech dejte pozor také na jeden schodek dolů. Vstup na chodník však můžou blokovat parkující auta podél něj. V tom případě je obejděte zleva a po dvaceti metrech se vraťte opět ke zdi budovy. Podél ní pokračujte ještě dalších 10 metrů. Na jejím konci je vpravo průchod se schodištěm nahoru. Je snadno detekovatelný jak holí, tak i sluchem. Projděte kolem něj na jeho vzdálenější konec. Tam zabočte doprava a vystoupejte po schodech nahoru. Schodiště obsahuje 9 schodů, odpočinkovou plošinu a dalších 8 schodů. Po jejich zdolání dohledejte kousek vlevo signální pás z reliéfní dlažby. Ten vás dovede přes malé nádvoří ke dveřím do budovy.

Pro cestu nahoru na nádvoří je možné použít také výtah, který je vlevo vedle schodiště. Přivolávací tlačítko je na levé straně a ovládací tlačítka ve výtahu jsou také za dveřmi vlevo. Výtah jezdí pouze z úrovně parkoviště na nádvoří. Po vystoupení z výtahu na nádvoří je přímo proti vám, již zmíněný signální pás, podél nějž přijdete v přímém směru ke dveřím do budovy. Tyto dveře jsou samootevírací a odsouvají se směrem do stran. Asi 1,5 metru za nimi jsou ještě jedny dveře, které však bývají v pracovní dny stále otevřené. Za druhými dveřmi je asi 6 metrů šikmo vlevo přepážka ostrahy, kde můžete požádat o pomoc. Pro imobilní občany a osoby se zrakovým postižením je k dispozici přepážka 7 a 8 v přízemí Husova 5, kde s vámi vyřídí všechny záležitosti. Avšak pozor! Pokud se objednáte přes on-line rezervační systém, pak budete obslouženi v běžném režimu, tedy dle agendy. Z toho vyplývá, že pro vás bude snazší on-line rezervaci nevyužívat.

 

***

 

Husova 12 - vedení města

Nejsnazší přístup k této budově je ze zastávek Šilingrovo náměstí.

Stojíte na pravém chodníku ulice Husovy, vpravo za zády máte Šilingrovo náměstí. Dále půjdete podél zdí okolních budov, které budete mít po pravé ruce. Držte si mírný odstup od zdí, protože ty nejsou příliš rovné a někdy vystupují až o 30 cm do chodníku. V některých místech můžou na levé straně chodníku parkovat i auta zásobování, takže se průchozí profil může zmenšit až na necelý metr. Po cca 150 metrech odbočuje doprava příjezdová cesta k parkovišti. Tu přejděte v přímém směru a pokračujte dalších cca 15 metrů. Tentokrát půjdete podél obrubníku s trávníkem. Zde do chodníku zasahují necelého půl metru zprava schody budovy. Je jich 11, jsou směrem nahoru a nad nimi jsou dvoukřídlové dubové dveře. Otevírá se jejich pravá půlka směrem dovnitř. Klika je cca 150 cm od země. Za dveřmi jsou asi po metru ještě tři schodky nahoru. Nad posledním schodkem je vpravo přepážka vrátnice, kde můžete požádat o doprovod v rámci budov magistrátu Husova 12 a Dominikánské náměstí 1, které jsou vzájemně propojeny. Zde si také můžete vyžádat klíč od bezbariérového WC.

Na WC se dostanete tak, že od vstupních dveří půjdete v přímém směru kolem vrátnice asi 6 metrů. Projdete velkými, prosklenými, dvoukřídlovými dveřmi, otevírá se jejich pravé křídlo směrem k sobě. Za nimi zabočíte doprava a půjdete 3 metry podél zdi, pak zabočíte doleva a půjdete cca 15 metrů. Tam projdete dřevěnými spojovacími dveřmi. V provozní době bývají otevřené. Za nimi vlevo je výtah a hned za ním je kýžená bezbariérová toaleta.

 

***

 

Dominikánské náměstí 1 - Nová radnice, oddací síň

Také do budovy magistrátu na Dominikánském náměstí č. 1 je možné vcelku spolehlivě a pohodlně dojít výše popsanou cestou. Po projití kolem vchodu na Husově ulici č. 12 pokračujte ještě cca 30 metrů směrem k České. Na rohu budovy zabočte doprava. Na vodicí linii, kterou dosud tvořil obrubník trávníku, naváže rozhraní různých druhů dlažby. Hlavní plochu tvoří rovinné dlaždice 15 krát 15 cm. Ta je oddělena od plochy pro parkování aut asi 40 cm širokým, holí i nášlapem jasně identifikovatelným pruhem z "kočičích hlav." Na jeho konci následuje 8 metrů široký prostor, který tvoří rovinná dlažba. Ten přejdete v přímém směru až ke zdi budovy. Asi 1 metr vlevo jsou velká dřevěná, dvoukřídlová vrata. Přes den bývají otevřená, nebo alespoň jejich levá půlka. Za nimi projdete asi 10 metrů dlouhým průchodem, podél jeho pravé strany, na čtvercové nádvoří. Šikmo vpravo ve vzdálenosti asi 15 metrů (7 metrů vpravo a 12 metrů vpřed) je v pravé stěně další průchod. Tím projdete na druhé nádvoří.

Na konci druhého průchodu odbočíte doprava, a podél zdi přijdete po cca dvanácti metrech ke vchodu k vrátnici budovy na Dominikánském náměstí č. 1. Vedou k němu dva schodky nahoru. Dveře jsou dvoukřídlové, otevírá se jejich pravé křídlo směrem dovnitř. Za dveřmi je cca 3 metry v přímém směru přepážka vrátnice, kde také můžete požádat o doprovod v interiéru budovy zaměstnance magistrátu.

Pokud budete chtít budovu opustit směrem na Dominikánské náměstí, pak po vyjití ze dveří vrátnice budete stát v rohu čtvercového nádvoří. Východ z nádvoří je průjezdem v úhlopříčce tohoto nádvoří. Nejsnáze se k němu dostanete tak, že se otočíte doleva a půjdete podél zdi po levé ruce. Projdete kolem průchodu, kterým jste přišli od Husovy ulice, a půjdete až do rohu nádvoří. Zde se otočíte vpravo a stále podél zdi po levé ruce přijdete cca po 40 metrech k průchodu, kterým budovu směrem vlevo opustíte. V tomto průchodu jsou ještě dveře vlevo, kde probíhají různá zasedání městské rady, vpravo je vchod do křížové chodby a vpravo za vámi je schodiště nahoru k oddací síni.

 

***

 

Dominikánské náměstí 3 - odbor školství, mládeže a tělovýchovy, zdraví, kultury a kontroly

K této budově je také možno dojít výše popsanou cestou. Po vyjití z budovy Nové radnice jděte podél zdi doleva. Po cca 20 metrech obejděte schodiště, které zde zasahuje do chodníku. Na jeho konci zabočte vpravo a v přímém směru přejděte úzkou, málo frekventovanou, slepou uličku. Na protějším chodníku dohledejte roh budovy, postavte se tak, abyste jej měli po levé ruce a jděte podél zdi pasáže Jalta z mírného kopce dolů. Chodník je zde hrubě dlážděný a dost nerovný. Po necelých 40 metrech přijdete ke vchodu, před kterým je velká gumová rohož. Dveře jsou velké, dvoukřídlové, kovové, prosklené a otevírá se jejich pravé křídlo směrem dovnitř. Na pravé zárubni je ve výši asi 110 cm od země zvonek. Ten je určený pro vozíčkáře, ale v případě potřeby jej můžete použít i vy. Za dveřmi je cca 6 metrů dlouhá chodba, zakončená dalšími dveřmi. Po jejich projití dojdete až na konec kobercové rohože na zemi a po levé ruce budete mít okénko vrátnice.

Pro cestu na Dominikánské náměstí č. 3 je však schůdnější cesta od tramvajové zastávky Náměstí Svobody linek 4 a 9.

Jste na rohu náměstí Svobody a Rašínovy ulice. Zabočte vpravo a pokračujte podél zdí po pravé ruce až na roh ulice České. Tu v přímém směru přejděte. Na její opačné straně zabočte doleva a jděte stále podél zdí po pravé ruce. V přímém směru projdete kolem Beta pasáže a podél Komerční banky a restaurace McDonald´s jděte až na roh ulice Zámečnické. Zde zabočte vpravo a jděte stále podél zdí po pravé ruce do mírného kopce až na roh ulice Veselé. Tu v přímém směru přejděte. Dávejte pozor na sloupy veřejného osvětlení, které stojí v cestě v místě, kde budete přecházet.

Na protějším chodníku jděte stále ve směru původní chůze do mírného kopce. Asi po čtyřech metrech je nutno uhnout asi 2 metry doleva a poté se opět vrátit do směru původní chůze. Asi 8 metrů od tohoto místa je výše popisovaný vchod do hledané budovy MMB na Dominikánském náměstí č. 3.

 

***

 

Kounicova 67 - Řidičské průkazy, registr vozidel, odbor dopravy

Na odbor dopravně správních činností na Kounicově ulici se dostanete nejsnáze ze zastávky Nerudova tramvajové linky č. 12. Po vystoupení z tramvaje přejděte na chodník, otočte se doleva a jděte asi 20 metrů ve směru jízdy. Aktivujte si klepátko na semaforu a přejděte směrem vlevo ulici Nerudovu, po které jste přijeli.

Na protějším chodníku jděte podél signálního pásu až k obrubníku s trávníkem, zabočte vpravo a v mírném oblouku jděte podél trávníku asi 5 metrů. Tam se postavte zády k obrubníku a přejděte asi 3 metry široký chodník mezi trávníky. Opět dohledejte obrubník, postavte se tak, abyste jej měli po levé ruce a jděte podél něj. Bude se stáčet mírným obloukem doleva. Přibližně po 40 metrech je přerušen 30 metrů širokou parkovací plochou, kterou je nutné přejít bez možnosti využití jakékoliv vodicí linie. Orientačně snad bude možné využít auta, zaparkovaná v ose levého obrubníku. Vpravo by měl být v celé délce cca 6 metrů široký volný prostor.

Na druhém konci parkoviště opět navazuje obrubník trávníku. Podél něj jděte dalších 70 metrů, kde na něj navazuje signální pás. S jeho využitím přejděte vozovku, která zde kříží cestu. Přechod je značený - zebra - ale není zde semafor. Na protějším chodníku opět na levé straně dohledejte obrubník trávníku a pokračujte stále v přímém směru. Cesta je v jednom místě přerušena na vzdálenost necelých osmi metrů doleva odbočující cestou. Za ní je opět trávník. Na ten však brzy navazuje zeď knihovny. Podél ní pokračujte ještě 75 metrů vpřed. Na konci zdi dohledejte signální pás a s jeho pomocí přejděte druhou, málo frekventovanou cestu.

Po přejití vozovky zabočte doleva a vyjděte po třech schodech nahoru. Dohledejte po pravé ruce zeď budovy a jděte asi 8 metrů podél ní. Použijte zde kyvadlově kluznou techniku chůze s bílou holí. Díky ní snadno poznáte místo, kde přechází povrch chodníku ze zámkové dlažby na asfaltový. V tomto místě ukročte asi 2 metry doleva a před sebou dohledejte spodní hranu schodiště nahoru. Schodiště obsahuje 10 schodů, malou plošinu a dalších 9 schodů. Po něm vyjděte až nahoru.

Nad schodištěm zabočte v úhlu 45 stupňů vpravo a cca 4 metry před sebou dohledejte zeď. Otočte se tak, abyste ji měli po levé ruce a jděte podél ní. Zeď se vzápětí stáčí doleva a jsou u ní umístěné za sebou 3 lavičky. Podél nich projděte až na jejich konec, kde před sebou dohledejte bok karuselových - otáčecích - dveří. Po levé ruce máte klasické, jednokřídlové dveře. Klika je na jejich pravé straně a otevírají se směrem ven.

Za dveřmi vstoupíte do haly. Na její levé straně se vydávají řidičské průkazy, na pravé straně je registr vozidel. V pravém zadním rohu (podél registru vozidel) je možné projít chodbou do části budovy, kde je odbor dopravy. V hale najdeme i bezbariérové WC.
Hned za vstupními dveřmi je velká kobercová rohož. Jděte podél levé stěny až na konec rohože. Otočte se vpravo a podél rozhraní koberce a dlažby přijdete k boční stěně přepážky informací. Podél ní se stočíte o 90 stupňů doleva a můžete zde požádat o pomoc. Ta vám bude poskytnuta i v případě, že potřebujete vyřídit něco na odboru dopravy, který je v jiné části budovy. Pokud na začátku levého boku přepážky odbočíte doleva, tak přijdete v přímém směru cca 4 metry ke stěně, kde jsou vpravo dveře WC. Za dveřmi je ještě napříč situovaná chodbička a proti dveřím jsou vlastní toalety. Pravé dveře jsou do bezbariérové, levé jsou dámské. Všechny dveře budou označeny braillským štítkem.

 

***

 

Poznámky:

 

 

Ke dni 15. 10. 2013
zpracoval Josef Konečný