POPIS TRASY OD TRAMVAJÍ NA AUTOBUS Č. 59 V PŘESTUPNÍM UZLU KOMÁROV - SMYČKA

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel. číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Navigace

Trasa od tramvaje na zastávku autobusové linky č. 59.
Trasa od autobusové linky č. 59 na tramvaj.
Alternativní řešení.

 

Popis trasy od příjezdu tramvají na zastávku autobusové linky č. 59:

Po výstupu z tramvaje na zastávce Komárov - smyčka přejděte na protější stranu chodníku. zabočte doleva a jděte ve směru jízdy tramvaje. Je zde možné využít přirozenou vodicí linii, kterou v celé délce trasy tvoří rozhraní pravé strany chodníku s dostatečně vystouplým obrubníkem u trávníku. Tato linie je místy přerušena doprava odbočujícími chodníčky a dlážděným prostorem před cukrárnou. Tento prostor má hmatově dobře rozlišitelný povrch. Cesta je dlouhá asi 50 metrů a stáčí se zprvu mírným obloukem doleva a poté doprava. Trávník vás dovede až na chodník ulice Kšírova. Zde zahněte doleva, obejděte lavičku, která se nachází po levé straně a jste na zastávce autobusu linky č. 59 do Chrlic.

Upozornění:

 

***

 

Popis trasy ze zastávky autobusové linky č. 59 na tramvaj.

Na zastávce linky č. 59 je nutno zleva obejít zastávkový přístřešek a lavičku. Po vystoupení z vozidla proto zabočte doleva a cca 3 metry za přístřeškem zabočte doprava. Půjdete tedy zády k ulici, po které jste přijeli. Zde dohledejte trávník po levé straně chodníku. Na konci zatravněné plochy navazuje na obrubník v přímém směru umělá vodicí linie, která vás převede přes 10 metrů široký volný prostor k dalšímu trávníku. Podél něj, máte jej pořád po levé ruce, pokračujte dále vpřed. Mírným obloukem vlevo přijdete k další umělé vodicí linii, která bude kolmo před vámi. Podél ní zabočíte doprava a cca po dvou metrech z ní odbočuje v úhlu 90 stupňů vlevo další umělá vodicí linie. Zabočte doleva a jděte podél ní. To již jste na nástupním chodníku a po levé ruce máte tramvajové koleje. Jdete podél nich ve směru jízdy tramvaje. Po cca padesáti metrech bude po pravé straně přístřešek zastávky a na jeho konci je signální pás z reliéfní dlažby, který označuje začátek nástupiště a přední dveře zde zastavující tramvaje.

 

***

 

Alternativní cesta z centra Brna do Chrlic.

Jako alternativní řešení lze využít možnost jiného trasování cesty z Chrlic do centra města i zpět. Při cestě do centra je možné vystoupit z linky 59 na zastávce Hněvkovského a z téže zastávky pokračovat autobusy linek 40, 48 nebo speciální linkou IKEA na zastávku úzká. Ze zastávky Hněvkovského lze rovněž pokračovat linkou 67, například až na Malinovského náměstí, kde linka 67 staví v obou směrech na stejných ostrůvcích jako tramvaj č. 1.

Při cestě z centra města do Chrlic je možné alternativně použít autobusové linky č 40 a 48 z ulice Úzké s přestupem na linku 59 v zastávce Ráječek. Podobně lze použít alternativně i linku č. 67 a přestoupit na zastávce Hněvkovského opět na linku č. 59. Pro cestu do Chrlic bych však jednoznačně preferoval jízdu tramvají s přestupem ve smyčce Komárov. Je to mnohem jednodušší a bezpečnější.

 

______________________________________________

 

Zpracováno ke dni 1. 2. 2014