POPISY TRAS NA HOTELY KOUNICOVA A PALACKÉHO

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Navigace:

Úvodem
Trasa ze zastávky Klusáčkova do hotelu Kounicova
Trasa ze zastávky Klusáčkova do restaurace Plzeňský dvůr
trasa ze zastávky Technologický park do hotelu Palackého
Trasa z hotelu Kounicova na zastávku Klusáčkova, směr město
Trasa z hotelu Palackého na zastávku Technologický park
Trasa z Plzeňského dvora do hotelu Garni na Vinařské

 

 

ÚVODEM:

Pro ubytování účastníků dvoudenních workshopů "Agora"využíváme hotely Kounicova a Palackého. Společná večeře pak bývá v restauraci Plzeňský dvůr. Do všech těchto zařízení se nejsnáze dostanete tramvajovou linkou č. 12, která jede od Hlavního nádraží, směr Česká - Technologický park. Odjíždí ze třetí koleje, tedy z prostředního ostrůvku, označník je na vzdálenější straně od podchodu vlevo.

 

***

 

Trasa na hotel Kounicova

Při cestě do hotelu kounicova a Plzeňského dvora vystupte na zastávce Klusáčkova. Je to sedmá zastávka od Hlavního nádraží a třetí ze zastávky Česká. Po vystoupení z tramvaje jděte směrem od kolejí asi 10 metrů k zábradlí, otočte se doprava (proti směru jízdy) a po šedesáti metrech přijdete, podél zábradlí po levé ruce, k přechodu přes ulici Klusáčkova (cestou minete 2 asi 3 metry široké průchody do parku). S využitím signálních pásů ulici Klusáčkovu v přímém směru přejděte.

Na druhé straně pokračujte rovně podél domu po levé ruce. Po osmdesáti metrech přijdete k ozvučenému přechodu přes ulici Šumavská (je posunut mírně vpravo směrem ke křižovatce s ulicí Kounicovou). Opět s využitím signálních pásů a klepátka, které je nutné si aktivovat pomocí vysílače povelů, přejděte v přímém směru na druhou stranu. Tam pokračujte podél rozhraní chodníku s trávníkem (s obrubníkem) po levé ruce. Po dalších šedesáti metrech přijdete ke třetí odbočce doleva s kovovým plůtkem za obrubníkem. Cestou minete jednu 6 a druhou 1 metr širokou odbočku. Zde Zabočte doleva a po pěti metrech přijdete ke vchodu na kolej. Po projití dvojích prosklených kovových dveří za sebou, zabočte doprava a po pravé straně je, vedle dveří, přepážka recepce.

 

***

 

Trasa do restaurace Plzeňský dvůr

Restaurace Plzeňský dvůr je v úrovni hotelu Kounicova, je však dále od ulice, po které jste přijeli tramvají. Cesta tam je tedy stejná až do místa, kdy přejdete na semaforu boční ulici Šumavskou. Po dohledání rozhraní chodníku s trávníkem však nepokračujete stále rovně, ale zabočte doleva a jděte tak, abyste měli trávník po pravé ruce. Vzdalujete se od ulice, po které jste dosud šli.

Po 30 metrech přejděte v přímém směru příjezdovou cestu na parkoviště a pokračujte, stále podél rozhraní chodníku s trávníkem. Po dalších třiceti metrech odbočuje dlážděný chodník šikmo směrem vpravo. Po něm přijdete přes venkovní restaurační zahrádku ke vchodu do restaurace Plzeňský dvůr. Za vstupními dveřmi jsou šikmo vpravo dveře druhé. Za nimi už je prostor restaurace.

 

***

 

Trasa do hotelu Palacký

Do hotelu Palacký se také dostanete tramvajovou linkou č. 12 ze zastávky Česká bez přestupu. Vystupuje se až na konečné zastávce - Technologický park. Z České je to desátá zastávka a cesta tramvají trvá 15 minut. Od tramvaje je to na hotel necelých 500 metrů, tedy asi 10 minut volné pěší chůze.

Po vystoupení z tramvaje na zastávce Technologický park jděte směrem vpřed k označníku zastávky. Asi 3 metry za ním přejděte po přechodu směrem vlevo přes koleje a jeden jízdní pruh vozovky. Vozidla zde jezdí jen zprava a využít můžete i reliéfní signální pásy. Světelná signalizace zde není.

Na chodníku zabočte doprava a jděte podél obrubníku po levé ruce do mírného kopce. Cestou (asi 30 metrů) projdete kolem autobusové zastávky a přibližně 40 metrů za ní přejdete v přímém směru i poměrně širokou odbočku doleva na parkoviště. Po dalších 100 metrech chůze podél obrubníku do mírného kopce se chodník začne stáčet mírným obloukem doleva. Pokračujte stále podél obrubníku, za kterým je zarostlý neudržovaný prostor. Máte jej stále po levé ruce.

Po sedmdesáti metrech projdete kolem další autobusové zastávky - Vědeckotechnologický park. Je ohraničena signálními pásy a u obrubníku je lavička, kterou je nutné obejít. Po dalších 200 metrech odbočuje doleva asi 150 cm široký chodník. 40 metrů za ním je napříč chodníku nainstalovaný signální pás. Na něm odbočte doprava a přejděte silnici. Auta zde jezdí z obou stran, ale je zde poměrně slabý provoz.

Na protějším chodníku zabočte do leva a jděte, podél obrubníku, tentokrát jej máte po pravé ruce, ještě 50 metrů v původním směru chůze. Tam se chodník stáčí v ostrém úhlu doprava. Jděte po něm stále podél obrubníku po pravé ruce do mírného kopce. Chodník je poměrně úzký a na levé straně jsou zaparkovaná auta. Od plochy chodníku je dělí jen obrubníky, položené na zemi. Asi po čtyřiceti metrech odbočuje od tohoto chodníku, chodník doprava. Zde projděte směrem vlevo mezi zaparkovanými auty, přejděte na druhou stranu vozovky, u obrubníku zabočte doprava a pokračujte ve směru původní chůze. Pozor, není zde chodník. Provoz je zde však jen velice slabý. Na obrubník po chvíli navazuje nízká zídka. Na jejím konci zabočte v úhlu 45 stupňů doleva a jděte asi 8 metrů ke schodišti nahoru. Skládá se ze skupin 4, 5 a 4 schodů, oddělených kratší podestou. Nad schodištěm je ve vzdálenosti 6 metrů proti vám vchod do budovy Hotelu Palackého. Před vchodem jsou hmatově kontrastní rohože. Projděte postupně dvojími dveřmi za sebou, vzdálenými od sebe asi 3 metry. Za těmi druhými je asi 8 metrů malinko vpravo okénko recepce.

 

***

 

Trasa z hotelu Kounicova na zastávku Klusáčkova, směr město

Po vyjití ze dveří hotelu Kounicova je vpravo před vámi obrubník a za ním nízký kovový plot. Podél obrubníku přijdete po pěti metrech na roh chodníku. Zabočte doprava a pokračujte podél trávníku po pravé ruce. Po šedesáti metrech přijdete k ozvučenému přechodu přes příčnou ulici Šumavská. Cestou minete vpravo jednu 1 metr a jednu asi 6 metrů širokou odbočku doprava. Po přechodu přejděte na druhou stranu.

Pokračujte v přímém směru ještě 4 metry. Přijdete k obrubníku, za nímž je tráva. Zabočte doprava a dohledejte zeď okolních domů. U ní se otočte do leva a jděte podél domu po pravé ruce. (Pokud se při přechodu odkloníte doprava, můžete trávu minout. V tom případě si vpravo dohledejte dům a podél jeho zdi pokračujte dále). Po osmdesáti metrech přijdete k (neozvučenému) přechodu přes příčnou ulici Klusáčkova. Je jednosměrná a auta zde jezdí jen zleva. V přímém směru ji přejděte.

Na druhé straně dohledejte vpravo zábradlí a otočte se doleva, zády k němu. S využitím signálního pásu přejděte asi 10 metrů k obrubníku chodníku s vozovkou ulice Kounicovy a v přímém směru ji přejděte. (mezi tramvajovými kolejemi je dělící ostrůvek pro chodce). Na druhé straně se na chodníku otočte vpravo a po třech metrech přijdete k označníku zastávky tramvaje a trolejbusu ve směru do centra. Trolejbus jede jen do zastávky Česká, Tramvaj vás pak doveze až na Hlavní nádraží.

 

***

 

Trasa z hotelu Palackého na zastávku Technologický park, směr město

Po vyjití z Hotelu Palacký jděte 6 metrů v přímém směru. Sejděte po schodišti (4 +5 +4 schody) dolů na úroveň vozovky a přejděte ji na druhou stranu.
POZOR! U protějšího chodníku bývají zaparkovaná auta, mezi kterými je nutné se protáhnout.
Na protějším chodníku zabočte doprava a podél obrubníku po levé ruce jděte z mírného kopce. Cestou minete dvě úzké a jednu širší odbočku doleva. Po necelých 100 metrech se chodník stočí v ostrém úhlu doleva. Stočte se také a pokračujte dalších 50 metrů. Obrubník na rozhraní chodníku s trávníkem máte stále po levé ruce. Po padesáti metrech přijdete k signálnímu pásu napříč chodníku. V tomto místě přejděte na protější chodník.

Na protějším chodníku zabočte doleva a jděte podél obrubníku po pravé ruce vpřed. Po 200 metrech projdete kolem autobusové zastávky - poznáte ji podle signálních pásů a lavičky. 70 metrů za ní se chodník začne stáčet mírným obloukem doprava a začne se mírně svažovat. Jděte stále podél obrubníku po pravé ruce z mírného kopce. 100 metrů od ohybu chodníku přejdete v přímém směru příjezdovou cestu na parkoviště, po čtyřiceti metrech projdete kolem další autobusové zastávky a asi 30 metrů za ní nepřehlédněte signální pás, nainstalovaný napříč chodníku. V jeho místě přejděte po značeném přechodu směrem vlevo jízdní pruh vozovky, široký asi 4 metry. Auta zde jezdí jen zleva. Za ním jsou tramvajové koleje, které však nepřecházejte. Asi 3 metry vlevo od přechodu je označník zastávky tramvajové linky č. 12, směr Česká - Hlavní nádraží.

 

***

 

Trasa z Plzeňského dvora do hotelu Garni na Vinařské

Hotel Garni sídlí na Vinařské ulici č. 5C. Po vyjití z restaurace Plzeňský dvůr projděte vnějším prostorem před restaurací na chodník ulice Šumavské. Zabočte vpravo a jděte podél trávníku po pravé ruce z mírného kopce 35 metrů dolů. Pozor, asi v polovině cesty stojí uprostřed chodníku velký strom. Ke konci se chodník prudčeji svažuje k odbočce asi 4m široké. tu v přímém směru přejděte a pokračujte podél trávníku po pravé ruce stále dolů, dalších 150 metrů. Cestou minete několik odboček ke vchodům do domu. Na konci trávníku přejděte, s využitím signálních pásů, vozovku v přímém směru. Na druhé straně zabočte doleva a přejděte ulici Šumavskou na protější chodník. Tam zabočte doprava a pokračujte dál ulicí Šumavskou, podél zdi po levé ruce, ve směru původní chůze, stále z mírného kopce, dalších 300 metrů až na konec zdi. Cestou minete 2 vjezdové brány do areálu školy ministerstva obrany.

Na konci zdi zabočte v úhlu 45 stupňů do leva a po 20 metrech chůze podél trávníku po levé ruce dalších 45 stupňů do leva do ulice Palackého. Podél zídky po levé ruce pokračujte dalších 100 metrů. Asi v polovině cesty minete 6 metrů široký vjezd do areálu. cca 50 metrů za ním nepřehlédněte signální pás, který vás navede, směrem vpravo, k nástupnímu ostrůvku tramvají na zastávce Šumavská, směr Hlavní nádraží. Cestou k němu musíte ještě přejít 1 jízdní pruh vozovky, kde jezdí auta jen zleva. Tramvajovou linkou č. 1, jeďte 13 zastávek, až na zastávku Lipová.

Po vystoupení z tramvaje na zastávce Lipová jděte doleva (ve směru jízdy) pět metrů k trávníku. Zatočte doprava a vyjděte asi 3 metry na chodník. Otočte se doleva do původního směru chůze a jděte po chodníku podél trávy po levé ruce asi 50 metrů. Dojdete k signálnímu pásu přechodu doprava přes ulici Hlinky (přechod je bez semaforu přes dva pruhy s ostrůvkem uprostřed). Na druhé straně zabočte do leva a podél kovového plotu po pravé ruce zatočte mírným obloukem doprava do ulice Lipová. POZOR! V oblouku je vjezd do oploceného areálu.

Lipovou ulicí jděte podél zdi po pravé ruce do kopce 150 metrů. V přímém směru přeJděte vjezd do areálu kolejí a před vstupem na chodník zatočte doprava. Podél obrubníku po levé ruce jděte do mírného kopce a po 50 metrech přejděte směrem mírně vlevo, asi 8 metrů široký vjezd do podzemních garáží ESF. Cestou dávejte pozor na případně projíždějící auta. Pokračujte v původním směru chůze a po 20 metrech zatočte doleva podél obrubníku, za kterým je tráva, skalník a budova ESF. Jděte rovně asi 70 metrů podél obrubníku po levé ruce až na jeho konec, kde se stáčí doleva ke vchodu do budovy. Zde se otočte doprava a přejděte volný, asi 20 metrů široký prostor do průjezdu směrem k hotelu Garni. Pozor, v cestě mohou být zaparkovaná auta.

Projděte průjezdem, na jehož konci je kovová brána, a pokračujte dál rovně podél obrubníku po pravé ruce. Zhruba po 60 metrech minete po pravé straně dvoje schodiště nahoru a po dalších 20 metrech zatočte doprava podél obrubníku ke vchodu do hotelu Garni. Projděte dvoje prosklené dveře a po pravé straně budete mít recepční pult hotelu.

 

Poslední aktualizace 14.3. 2019