POPIS TRASY DO KNIHOVNY JIŘÍHO MAHENA

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Knihovna Jiřího Mahena sídlí na ulici Kobližné č. 4. Je to poměrně blízko od tramvajových zastávek náměstí Svobody a Malinovského náměstí. A jak se tam od těchto zastávek dostanete?

přístup od tramvajové zastávky náměstí Svobody
přístup od tramvajové zastávky Malinovského náměstí

 

Cesta od tramvajové zastávky Náměstí Svobody:

Po vystoupení z tramvaje na zastávce náměstí Svobody ve směru od Hlavního nádraží, vystupte a přejděte chodník až ke zdi budovy. U ní zabočte doprava a jděte podél ní asi 50 metrů na roh ulice Rašínovy a náměstí Svobody.

Po příjezdu ve směru od České opět přejděte ke zdi budovy. Zabočte doleva a jděte podél ní asi 6 metrů. v dlažbě dohledejte signální pás z drobné, tzv. mozaikové dlažby. S jeho pomocí přejděte směrem vlevo ulici Rašínovu. Jezdí po ní tramvaje a výjimečně i auta v obou směrech. Chodníky a vozovka jsou v jedné úrovni. Na protějším Chodníku jděte podél signálního pásu ke zdi protější budovy. U ní se otočte vpravo a jděte asi 10 metrů na roh ulice Rašínovy a náměstí Svobody.

Na rohu zabočte doleva a pokračujte dále podél zdi po levé ruce dalších 40 metrů. Držte si větší odstup od zdí, protože cestou budete míjet, do prostoru vyčnívající poštovní schránku a směrem ven můžou být otevřené i dveře tamní restaurace. Na konci bloku přejděte, opět s využitím signálního pásu z mozaiky, v přímém směru ulici Běhounskou. Chodníky a vozovka jsou opět v jedné rovině a celý prostor je široký asi 15 metrů. Přijdete na roh ulic Kobližné a Běhounské u budovy Paláce šlechtičen.

Zabočte vpravo a obejděte zaoblený roh budovy. 2 metry za rohem zabočte doprava a podél signálního pásu z mozaiky přejděte ulici Kobližnou. I zde jsou chodníky a vozovka v jedné rovině a celý prostor je široký asi 15 metrů. Na protější straně ulice zabočte doleva a podél zdi po pravé ruce jděte 50 metrů k širokému vchodu do Knihovny Jiřího Mahena. Tvoří jej velká vrata, která jsou v pracovní době otevřena. v Na vzdálenější straně tohoto vchodu je umístěný tzv. „bibliobox“. Pro orientaci si zde můžete pomocí vysílače povelů aktivovat hlasový majáček, který je umístěný v průjezdu knihovny.

***

 

Cesta do knihovny ze zastávky Malinovského náměstí:

Po vystoupení z tramvaje na Malinovského náměstí ve směru od Hlavního nádraží budete na ulici Divadelní. Počkejte, až tramvaj odjede a přejděte přes koleje na protější chodník. Dávejte pozor na tramvaje i auta, která zde jezdí po tramvajových kolejích v obou směrech. Na protějším chodníku dohledejte zeď budovy, zabočte doleva a jděte podél ní asi 50 metrů, na roh ulice Divadelní a Malinovského náměstí.

Po vystoupení z tramvaje jedoucí ze směru od Moravského náměstí dohledejte zeď budovy, zabočte doleva a jděte podél ní asi 10 metrů na roh ulice Divadelní a Malinovského náměstí.

Po vystoupení z vozu jedoucího ze směru od Cejlu dohledejte umělou vodicí linii, vzdálenou asi 4 metry od kolejí. Zabočte doleva a s její pomocí přejděte koleje ulice Divadelní. Jezdí po ní tramvaje a někdy i auta po kolejích v obou směrech. Na protějším chodníku dohledejte mírně vpravo roh ulice Divadelní a Malinovského náměstí.

Postavte se tak, abyste měli ulici Divadelní za zády a jděte podél zdí budov po pravé straně nahoru. Po čtyřiceti metrech minete ulici Sukovu, po dalších šedesáti Vachovu a za dalších 130 metrů minete i ulici Kozí. Pohybujete se v pěší zóně, takže chodníky a vozovky jsou v jedné rovině. Proto je prostor při přecházení bočních ulic široký přibližně 15 metrů.

Po přejití ulice Kozí dohledejte roh budovy. Tvoří jej zaoblené schodiště vystupující mírně do chodníku. Za zaoblením se postavte zády ke zdi budovy bývalé komerční banky. Přímo před vámi jsou velká vrata do budovy knihovny Jiřího Mahena. Vlevo vedle vrat je umístěný kovový bibliobox. V přímém směru přejděte asi 15 metrů širokou ulici kobližnou, po které jste dosud šli. Auta by se zde měla objevovat jen zcela výjimečně a jezdit by měla velice pomalu. Pro ujištění a orientaci si zde můžete pomocí vysílače povelů aktivovat hlasový majáček, který je umístěný v průjezdu knihovny.

***

 

Za vraty jděte průjezdem podél levé strany, dobře hmatné rohože v přímém směru a projděte dvojími, automaticky do stran otevíranými dveřmi do vestibulu knihovny. Za těmi druhými projdete ještě zúženým, bezpečnostním rámem. Hned za ním zabočte v pravém úhlu doleva a po dvou metrech dohledejte výtah. Jeho dveře budete mít po pravé ruce. Ve výtahu se otočte čelem ke dveřím a na levé straně vedle nich jsou tlačítka ovládání. Při cestě do oddělení zvukových knih použijte tlačítko č. 3 - nejhořejší v pravém sloupci. Po vystoupení z výtahu ve třetím nadzemním podlaží projděte dveřmi asi 2 metry před výtahem. Hned za nimi zabočte doleva a projděte dalšími dveřmi do hledaného oddělení. I tady je možné si aktivovat akustický majáček.

Pokud byste chtěli jít raději pěšky, tak schodiště je v hale - zde je označováno jako první nadzemní podlaží - mírně vpravo naproti dveřím výtahu. Zprvu jsou 2 schody nahoru. Nad nimi je asi 2 metry dlouhá podesta a v přímém směru začíná schodiště nahoru. Do každého podlaží jej Tvoří 3 ramena, která se lomí vždy v pravých úhlech směrem doleva. Vyjděte po něm do třetího podlaží. Nezapomínejte, že vstupní hala je zde označována jako první podlaží, takže fakticky vyjdete jen dvě patra. Nad schodištěm ve třetím podlaží jsou vpravo dveře do oddělení zvukových knih. Pokud máte v úmyslu v knihovně navštívit nějakou akci pro veřejnost, tak ty se většinou konají ve velkém společenském sále o dvě podlaží výš. Od oddělení zvukových knih je to nejrychlejší po schodech. Do čtvrtého podlaží je schodiště stejné jako dosud, tedy 3 ramena. Schodiště do pátého podlaží má ramena jenom dvě, přičemž se to druhé stáčí obloukem doleva, takže schody na levé straně jsou v ohybu velmi krátké. Proto zde doporučuji jít nahoru po pravé a dolů po levé straně schodiště.

Dveře do velkého společenského sálu jsou v pátém podlaží nad schodištěm také vpravo. Pozor! Asi 1 metr za dveřmi do sálu je jeden schodek dolů. V sále se vás už někdo z pořadatelů ujme a pomůže vám s usazením.

*** *** ***

 

Kontakt:

Knihovna Jiřího Mahena
adresa: Kobližná 4, 601 50 Brno
tel.: 542 532 107, 739 624 330
e-mail: nevidomi@kjm.cz

 

 

Ke dni 5. 9. 2019
zpracoval Josef Konečný