POPIS KŘIŽOVATKY HUSOVA - PEKAŘSKÁ V BRNĚ

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

S rekonstrukcí ulice Husovy došlo i k rekonstrukci tramvajových zastávek na ulicích Husova a Pekařská. Zastávka linek 12 a 13 ve směru k Hlavnímu nádraží je nově udělána na nástupním ostrůvku. Přístup i odchod k ostrůvku je na přechodu se semaforem na rohu nově rekonstruovaného hotelu Modrá hvězda - dříve Zubní poliklinika. asi 2 metry od tohoto rohu směrem k Hlavnímu nádraží je na chodníku zastávka obou linek ve směru na Českou. Tato zastávka i nástupní ostrůvek jsou opatřeny signálními i varovnými pásy. Ty však nejsou tvořeny speciální reliéfní dlažbou, ale rozdílem povrchu pásů a chodníků. Chodník i ostrůvek jsou vydlážděny šedými dlaždicemi 20 krát 20 centimetrů a pásy jsou tvořeny světle hnědými kostičkami 5 krát 5 centimetrů. Holí i nášlapem jsou tyto povrchy od sebe lehce rozlišitelné.

Zastávka tramvají linek 5, 6 a 7 ve směru Mendlovo náměstí je na ulici Pekařské nově vybudována taky na ostrůvku. Přístup k němu je teoreticky možný z chodníku v celé délce ostrůvku. Rozhraní mezi chodníkem a vozovkou tvoří varovný pás z umělé reliéfní dlažby a kovové, necelý metr vysoké sloupky, vzdálené od sebe asi 150 cm. Pro přístup na tuto zastávku vám však doporučujeme jít po pravém chodníku Pekařské směrem dolů až narazíte na umělý signální pás. V tomto místě přejdete přes jízdní pruh vozovky na tramvajový ostrůvek na úrovni prvních dveří zastavujících tramvají.

Zastávka výše uvedených linek v opačném směru je ve stejné úrovni na nově postaveném chodníku v místech, kde dřív bývala vozovka. Tento nový chodník je však asi půl metru nad úrovní původního chodníku. Navzájem je od sebe dělí 2 až 3 schody podle toho, ve kterém konkrétním místě tramvaj zastaví. Vzhledem k tomu, že zastávka je kousek před křižovatkou a auta směrem nahoru zde jezdí po kolejích, to nemusí být vždy až u zastávkového stojanu. Proto je potřeba dávat při vystupování z tramvaje na tyto schody pozor. Nástupní prostor je možné opustit taky tak, že po něm půjdete směrem nahoru, kde plynule odbočí doprava a naváže bezbariérově na chodník, nebo směrem dolů, kde vás přivede k šesti schodům vlevo dolů na starý chodník. V těchto případech je však nutno brát v potaz skutečnost, že se ostrůvek na horním i spodním konci před vstupem na starý chodník zužuje. A když budete chtít na tuto zastávku přijít, ať už shora nebo zespodu, Jděte po starém chodníku podél zdí okolních domů až do místa umělého signálního pásu. V tomto místě pak vystoupíte po dvou schodech nahoru na zastávku na úrovni zastávkového stojanu.

Ještě bych vás rád upozornil na to, že pásy tramvajových kolejí na obou zastávkách, tedy na Husové i na Pekařské, jsou mezi sebou navzájem odděleny v celé délce nástupních ostrůvků přibližně 15 centimetrů vysokým obrubníkem. Ten má zabránit tomu, aby auta nepředjížděla tramvaje, které stojí na zastávce. Dávejte na to pozor při případném přecházení z ostrůvku na ostrůvek.

Také semafory na křižovatce Husova-Pekařská/Šilingrovo náměstí se dočkaly rekonstrukce. Nyní je jejich akustický signál tvořen elektronickým "kvákáním" na rozdíl od dřívějšího mechanického "klepání" a je nutno jej aktivovat pomocí vysílače VPN. Vzhledem k husté zástavbě a relativně malé vzdálenosti mezi jednotlivými stojany je nutno pozorně poslouchat, jestli signál, podle kterého se chcete řídit, vychází opravdu ze stojanu, u kterého stojíte.