POPIS INTERIÉRU HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ V BRNĚ

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel. číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Budova hlavního nádraží v Brně má z čelního pohledu vlevo historický vchod, který tvoří troje dubové dveře, k nimž vedou tři schody nahoru. Dveře bývají otevřeny různě a schody nebývají v zimě udržovány. Proto většina cestujících používá pro přístup do stanice dveře východu, které jsou asi 20 metrů vpravo, přímo proti výstupu z městského podchodu. Ty jsou bez schodů a jsou osazeny hlasovým majáčkem. Za nimi je příjezdová hala, která je hned za dveřmi směrem vlevo propojena chodbou s halou odjezdovou, v níž jsou i pokladny.

Při vstupu těmito dveřmi je podél pravé stěny příjezdové haly prodejna potravin Market Pont, za ní je čekárna a pokladna společnosti Regiojet a ještě za ní trafika Relay. Za ní je vpravo dolů schodiště do příjezdového podchodu. V něm můžete jít doleva k nástupištím 2, 3 a 4, nebo doprava do městského podchodu. Naproti schodům je mluvicí odjezdová tabule. Na levé straně příjezdové haly je stánek s pečivem - Mr. Baker, skříňky samoobslužné úschovny (na mince 5, 10 a 20 Kč) a za nimi ještě kancelář "Kurýr" - výdej a příjem zásilek, slouží i jako ztráty a nálezy. 15 metrů proti vstupním dveřím z ulice do odjezdové haly je průchod na první nástupiště. Na nástupišti je vpravo automat na kávu a za ním stánek s občerstvením Fornety. Mezi nimi je na stěně druhá mluvicí odjezdová tabule.

Hned za dveřmi do příjezdové haly je směrem vlevo 20 metrů dlouhá chodba, vedoucí do odjezdové haly. V této chodbě je na levé straně prodejna pečiva (Karlova pekárna). Podél pravé stěny chodby je již zmíněný bankomat, další mluvicí odjezdová tabule a kancelář základního odbavení.

 

Vstupujeme do hlavní, odjezdové haly. Podél levé stěny je stánek Cafe Joi a již zmiňované trojí historické dveře. Naproti nim (tedy po naší pravici) je uprostřed haly široké schodiště do podchodu k nástupištím 2, 3 a 4. Toto schodiště je ze tří stran ohraničeno asi 60 centimetrů vysokou zídkou, která slouží i k sezení nebo odložení menších zavazadel. Podél této zídky můžeme jít směrem vpravo a na jejím konci asi po 6 metrech projít na první nástupiště. Vpravo od vchodu na nástupiště je prodejna pečiva Mr. Baker a vlevo Pizza Stazione. Podél pravé i levé stěny haly jsou pokladny. Přístup k nim je však řešen tzv. systémem trychtýře. Ten tvoří, necelý metr vysoké, kovové sloupky a plastové pásky, které navádějí cestující k pokladnám. Celý systém je variabilní a mění se podle aktuální frekvence cestujících. Proto je pro ZP osoby pro zakoupení jízdenky, či získání informací vhodnější využít přepážku přednostního odbavení v ČD centru.

Přejdeme-li podél historických dveří celou šířku odbavovací haly, dostaneme se do levého křídla budovy. Zde je hned na rohu vlevo plánek stanice s barevným vyznačením přepážek. Dále za ním následují bankomat GE-Money Bank, trafika Relay, kde si můžeme zakoupit také něco sladkého i slaného k jídlu i něco k pití, dále je stánek s nápoji (Limotéka), prodejna domácích sýrů, 3 zavřené pokladny, automat na teplé nápoje a okna do ulice. V čele tohoto křídla je vchod do restaurace. Zde se otočíme a vracíme se podél protější stěny, kterou máme opět po levé ruce, zpět. Hned první dveře jsou do čekárny a následující, osazené hlasovým majáčkem, jsou do ČD centra. Dále jsou podél stěny další mluvicí odjezdová tabule, jízdní řády, samoobslužné vyhledání spojení s dotykovými monitory, dveře do služebních prostor, zdravá výživa Biopoint a bankomat Komerční banky.

V ČD centru jsou podél pravé stěny přepážky komplexního odbavení. Přístup k nim je řešen také variabilním systémem trychtýře. Ten je nutno obejít a jít podél levé stěny místnosti až na její konec. Tam se otočíme vpravo a stále podél stěny po levé ruce přijdeme k poslední přepážce, jíž je žlutě označená přepážka přednostního odbavení.

Sejdeme-li v odbavovací hale schodištěm do podchodu, je hned pod schody vlevo chodba k toaletám, vpravo chodbička končící schody dolů do městského podchodu a v ose schodiště je přístup k nástupištím. Chodba k toaletám je přerušena turniketem. Asi 10 metrů před ním vlevo je bezbariérové WC vybavené eurozámkem. Tento zámek však není nainstalován pod klikou dveří, ale na kovovém panelu, asi půl metru vlevo od kliky. Pokud nevlastníte euroklíč, pak použijte běžné WC dále v chodbě. Pro uvolnění turniketu je však nutné vhodit do pokladničky umístěné na pravé stěně před turniketem mince v celkové hodnotě 15 Kč. Dveře na běžné toalety pak jsou asi 5 metrů vpravo za ním.

Pokračujeme-li podchodem v ose schodiště, máme po levé ruce trafiku, za ní je ČD centrum pro noční odbavení (od 23:00 do 5:00 hodin). Dále je na stěně další mluvicí odjezdová tabule, za ní jsou skříňky samoobslužné úschovny zavazadel a následují 3 výtahy na nástupiště 2, 3 a 4. Naproti nim je vždy také schodiště na tato nástupiště. Na každém nástupišti je také mluvicí odjezdová tabule. Jsou vzdálené asi 20 metrů od horní hrany těchto schodišť.

Dáme-li se pod přístupovým schodištěm z odjezdové haly doprava, máme po levé ruce prodejnu "Kudrna" a dále můžeme sestoupit po několika schodech do městského podchodu. Tím pak můžeme jít doleva přes Galerii Vaňkovka k autobusovému nádraží Zvonařka, nebo vpravo k nástupištím tramvají a na ulici Josefskou.

Nejlepší přístup na první nástupiště je bezbariérovou chodbičkou z odjezdové nebo příjezdové haly. K pátému a šestému nástupišti se dostaneme přes nástupiště první, které je nutno projít směrem vpravo, až na konec zdi po pravé ruce. Na rohu zabočíme vpravo, a po přibližně osmi metrech opět doleva. Podél zadní zdi pošty tak přijdeme k nástupištím 5 a 6. Budou mírně vpravo před námi. Pro lepší orientaci můžeme na konci zdi pošty aktivovat hlasový majáček. Nástupiště začínají kusými kolejemi, před nimiž jsou kolmo situovány další dvě mluvicí odjezdové tabule.

V celém prostoru hlavního nádraží můžeme využít hlasové majáčky, kterých je zde nainstalováno celkem 17. Jsou umístěny nad dveřmi z ulice do příjezdové haly, nad ČD centrem, nad dveřmi z prvního nástupiště do příjezdové haly a u výtahu a na všech nástupištích, kde nám usnadní nalezení schodišť do podchodů. Mimo to je zde nově umístěno i 9 mluvicích odjezdových tabulí, jejichž rozmístění je zakomponováno výše v textu. Pro aktivaci orientačních majáčků jsou určeny povely 1 a 2, pro obsluhu odjezdových tabulí pak povely 5 a 6 na vysílačích VPN.

 

Aktualizováno ke dni 10.4. 2019