POPIS PŘESTUPNÍHO UZLU ČESKÁ

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Ulice Joštova:

Díváme-li se na prostor přestupního uzlu Česká z pohledu, kdy stojíme na Joštově ulici, před křížením ulic Joštovy a České, na straně Moravského náměstí, zády ke kostelu Sv. Tomáše, tak:

Celý tento prostor, počínaje kostelem Sv. Tomáše a konče u křižovatky s ulicí Husovou, je koncipován jako pěší zóna, takže auta by se zde měla vyskytovat jen ve výjimečných případech. Mělo by jít většinou jen o vozidla zásobování. Větší nákladní auta mohou jezdit po kolejovém svršku a menší dodávky a osobní auta budou Jezdit po zvýšené ploše původní vozovky. Ta je v jedné rovině s nástupními ostrůvky i s chodníky. je od nich rozlišena jen jiným druhem dlažby - tzv. kočičími hlavami, zatímco chodníky i nástupní ostrůvky pokrývá rovinná dlažba. Oba povrchy jsou od sebe, s použitím kyvadlově kluzné techniky, vcelku dobře rozlišitelné.

Středem této zóny vedou tramvajové koleje z nichž na úrovni ulice České, odbočují další koleje doprava, směrem na ulici Veveří. Vpravo i vlevo podél kolejí v úseku mezi Moravským náměstím a ulicí Českou, ještě před odbočením kolejí doprava, jsou nově vybudovány nástupní ostrůvky tramvají pro oba směry jízdy. Na obou nástupních ostrůvcích jsou podél jejich nástupních hran varovné pásy z mozaikové dlažby (kostiček cca 5 krát 5 centimetrů), které jsou v sousedství okolní rovinné dlažby vcelku dobře hmatné jak nášlapem, tak i bílou holí. V úrovni zastávkových stojanů jsou napříč nástupišť vytvořeny signální pásy ze slepecké dlažby, které jsou, v místě původní vozovky přerušeny v délce asi tři metry a v místě původního chodníku na ně navazuje umělá vodicí linie ze žlábkové dlažby, která vede až ke zdem okolních domů.

Od pravého nástupního ostrůvku z našeho pohledu odjíždějí tramvaje číslo:

Z protějšího ostrůvku, který nahrazuje zrušený původní ostrůvek před Ústavním soudem, pak odjíždějí tramvaje číslo:

Zásadní změnou je tedy změna zastávky linek č. 3 a 11, které dříve odjížděly z ulice České. Příjemnou novinkou pak je možnost využití akustických informačních panelů hlásících čísla a směry tramvajových linek a časy čtyř nejbližších odjezdů. Tyto informační tabule jsou umístěny na obou ostrůvcích přibližně 10 metrů před zastávkovým stojanem a hlasová informace se aktivuje stiskem tlačítka 6 na vysílači.

 

Ulice Česká:

Zastávky na ulici České jsou prostorově beze změn. Je zde položena nová dlažba z rovinných desek. I zde jsou vybudovány varovné pásy podél nástupních hran tramvajových ostrůvků z mozaiky a v úrovni zastávkových stojanů jsou na obou stranách signální pásy ze slepecké dlažby, které vedou od stojanů až ke zdem okolních domů. Jen na chodníku se zastávkami ve směru na Veveří jsou tyto pásy dva. Jeden je téměř na rohu ulice Brandlovy v úrovni zastávkového stojanu tramvají a druhý je asi deset metrů před ním, blíže k ulici Joštově. Ten signalizuje místo, kde zastavují některé nízkopodlažní tramvaje pro možnost nástupu vozíčkářů. Proto berte tento fakt v potaz a při čekání na tomto ostrůvku věnujte provozu tramvají zvýšenou pozornost. .

Varovné pásy ze slepecké dlažby jsou nově nainstalovány také v místě pro přejití kolejí před zastávkovým stojanem v úrovni ulice Brandlovy a také v místě pro přejití ulice Brandlovy u nástupních ostrůvků trolejbusů.

Ze zastávky ve směru na Veveří odjíždějí tramvajové linky číslo:

Z protějšího ostrůvku pak odjíždějí tramvaje číslo:

Také zde můžeme využít akustické informace o číslech a směrech tramvajových linek a časech odjezdů. Informační tabule jsou zde umístěny na obou ostrůvcích na úrovni zastávkových stojanů.

 

Trolejbusy:

Nástupiště trolejbusů na ulici Brandlově se neměnila, takže jen připomenu, že z Brandlovy ulice odjíždějí trolejbusy číslo:

V této souvislosti bych vás chtěl ještě upozornit na skutečnost, že středový ostrůvek v ulici Brandlově je v jeho celé délce opatřen zábradlím. To je přerušeno jen v místě sloupku zastávky "pouze pro výstup", která je u chodníku, přibližně v polovině délky ulice Brandlovy. Při příjezdu trolejbusem pro vás bude vhodnější, při přestupování na tramvaj, přejít ulici Brandlovu právě v tomto místě. Vyhnete se tím davu čekajících cestujících na chodníku u zastávky trolejbusů o pár metrů blíž k ulici České. Jinak je samozřejmě možné se vrátit pár kroků zpět a ulici Brandlovu přejít na úrovni Moravského náměstí.

 

TTramvajová linka č. 9:

Na zastávce Česká jsou také nástupiště tramvajové linky č. 9. Nástupiště ve směru Hlavní nádraží - Juliánov je umístěno před nejvyšším správním soudem, v místech, kde z ulice Rašínovy, odbočuje ulice Solniční. Nástupiště pro opačný směr jízdy, tedy ve směru na Lesnou, je na protější straně za kolejemi a označník je asi 50 metrů blíže Moravskému náměstí. Nejsou zde žádné nástupní ostrůvky. Koleje jsou od okolní plochy odděleny varovným pásem a asi 1 metr od kolejí jsou na obou stranách v celé délce nástupního prostoru asi metr vysoké kovové sloupky ve vzájemných roztečích cca 2 metry. Orientace na těchto zastávkách je pro nevidomé osoby složitá, bez možnosti využití pevných orientačních bodů. Proto zde nastupujte či vystupujte jen pokud to bude nezbytné a v takových případech raději požádejte o pomoc některého z vidících spolucestujících.

 

Doporučení:

 

Aktualizace 10.6. 2014