POPISY TRAS DO KONGRESOVÝCH PROSTOR V PAVILONU "E" BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Bylo by velice obtížné popisovat cesty k jednotlivým pavilónům brněnského Výstaviště, protože toto je velice rozsáhlé a najít zde jakýkoliv pevný orientační bod je prakticky nemožné. Proto nám vedení Výstaviště nabízí alespoň popisy tras do kongresových prostor v pavilonu E, kde probíhá většina specializovaných konferencí, včetně těch, které bývají zaměřeny na problematiku zdravotně postižených osob a jsou tedy určeny i nám, zrakově postiženým. Tyto popisy obsahují následující trasy:

 

Přečíst, nebo poslechnout si je můžete po kliknutí na odkaz Brněnské výstaviště, Kongresový sál. Všechny popisy tras jsou k dispozici jak v textovém formátu, tak i ve formátu mp3.

 

zpracováno ke dni 1.11. 2012