POPIS CESTY DO FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - BOHUNICE

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

DOPRAVNÍ SPOJENÍ:

K Bohunické nemocnici se dostanete trolejbusy číslo

a autobusy číslo

Zastávky u nemocnice jsou situovány vlevo kolmo k příjezdové silnici na začátku oplocení areálu nemocnice přibližně 200 metrů před vchodem do výškové budovy. Zastávky jsou na jedné straně na chodníku, který vede kolem oploceného areálu nemocnice a na druhé straně jsou na ostrůvku, který je od chodníku oddělen vozovkou. Na každém tomto "nástupišti" jsou dvě stanoviště.

Stanoviště 1 je na chodníku na straně nemocnice, dále od odbočky k nemocnici, je u něj přístřešek. Odjíždějí odtud linky:

Stanoviště 2 je na stejném chodníku, ale blíž k odbočce do nemocnice. Tato zastávka je pouze pro výstup, ale někdy tam čekají vybrané trolejbusy linky 25, které nejedou až na ulici Osovou.

Stanoviště 3 je na ostrůvku blíž k odbočce do nemocnice, je u něj přístřešek. odjíždějí odtud linky:

Stanoviště 4 je na ostrůvku dál od odbočky do nemocnice. Odjíždějí odtud linky:

 • 405 směr Zastávka u Brna
 • 406 směr Oslavany
 •  

  * * * * *

   

  POPIS TRASY

  Většina autobusů přijíždějících ze směru od města zastavuje u chodníku u výstupního stanoviště 2.
  Po vystoupení z dopravního prostředku na tomto stanovišti přejdete napříč asi 4 metry široký chodník. Až narazíte na obrubník, tak zabočíte vpravo a půjdete podél něj proti směru příjezdu. Přibližně po 40ti metrech se chodník stáčí doleva. Pokračujte po něm dále s využitím obrubníku po levé ruce.

  Přijedete-li z druhé strany ke stanovišti 3 nebo 4, pak po vystoupení z dopravního prostředku jděte ve směru jízdy a asi 3metry za zastávkovým stojanem stanoviště 3 přejděte vlevo přes vozovku. (Při přecházení si dávejte velký pozor, protože zde není značený přechod/zebra). Na vzdálenějším konci protějšího chodníku dohledejte obrubník. U něj zabočte vpravo a jděte podél něj až do místa, kde se chodník stáčí doleva. Pokračujte po něm dále s využitím obrubníku po levé ruce.

  Pokud byste chtěli vsadit na vyšší bezpečnost a nelitovat pár kroků navíc, pak můžete přejít po značeném přechodu/zebře. V tom případě po vystoupení z dopravního prostředku jděte po ostrůvku proti směru jízdy. Přibližně po 50ti metrech projdete kolem stanoviště 4 a přibližně 30 metrů za ním je oficiální přechod. Pro lepší orientaci zde můžete využít nainstalované signální i varovné pásy. Po přejití vozovky se na druhé straně vraťte podél stanovišť 1 a 2 oněch cca 80 metrů zpátky až do místa, kde se chodník stáčí doleva. Od stočení chodníku doleva je už trasa pro všechny stejná.

   

  Obrubník po chvíli vystřídá nízká zídka, tvořící základ plotu ohraničujícího areál nemocnice. Po 50ti metrech minete vlevo první branku, která vede k lékárně a pavilonu X. Napříč chodníkem je v tomto místě také signální pás, který vede na přechod přes vozovku směrem k parkovišti. Vy však pokračujte stále rovně v původním směru. Po dalších 30ti metrech obejděte zabudovanou lavičku a 6 metrů za ní chodník končí. Zde sestupte z chodníku vpravo do vozovky a pokračujte dál v původním směru. Hned po sestoupení z chodníku projdete bránou do areálu nemocnice, která bývá přes den otevřená. Po 13ti metrech zídka končí a Přibližně tři metry vlevo od rozhraní vozovky a volného prostoru jsou dvoukřídlé dveře do transfuzní stanice. Pokud jdete právě sem, tak dávejte pozor na schody dolů, které vedou v úhlu 180 stupňů proti směru vašeho příchodu hned v místě, kde končí zídka, podél níž jste přišli.

  Pokud jdete do nemocnice, tak pokračujte ještě dalších 80 metrů podél zídky v přímém směru. Jakmile zídka skončí, tak můžete začít zkoušet vysílač, který aktivuje majáček nad vchodem do výškové budovy. Vchod je od tohoto místa vzdálen asi 30 metrů v přímém směru a nachází se v zastřešeném prostoru vlevo. Díky majáčku jej už snadněji dohledáte.

   

  * * * * *

   

  POPIS TRANSFUZNÍ STANICE:

  Za vstupními dvoukřídlými dveřmi je asi 8 metrů dlouhý prosklený prostor s rohožemi a druhé dvoukřídlé dveře, kterými vejdete do vstupní haly transfuzní stanice. Asi 1 metr za druhými dveřmi je po pravé ruce v rovině se stěnou chodby přepážka šatny, široká asi 2 metry. Asi 1 metr za ní jsou v řadě další tři, do pravé stěny mírně zapuštěné, přepážky pro individuální kontakt s dárci. Za poslední přepážkou následuje stále v přímém směru chodba, kterou později půjdete k dalším vyšetřením a vlastnímu odběru krve.

  V prostoru za druhými dveřmi vlevo - naproti šatně a přepážkám individuálního přístupu - je čekárna široká asi 5 a dlouhá asi 10 metrů. Kolmo k šatně je zde podél stěny řada občerstvovacích automatů. Za nimi, opět kolmo k šatně, jsou tři řady proti sobě postavených sedadel a na konci této čekárny jsou ve stěně dveře napřed na pánské a za nimi na dámské toalety. Mezi dveřmi na toalety jsou poličky pro možnost vyplnění požadovaných formulářů. Delší stěna čekárny je celá prosklená.

  Podél šatny a přepážek Přijdete do úzké chodby. Po pravé ruce minete ještě jedny dveře. (Těmi budete po úspěšném odběru odcházet). Příchozí chodbu kříží asi po 5ti metrech další chodba, která s ní tvoří tvar písmene T. Je to vlastně druhá čekárna. Podél obou stěn vpravo i vlevo jsou v ní umístěna křesílka.

  Obejdete-li si tuto chodbu po obvodu ve směru hodinových ručiček, tak budete mít po levé ruce řadu křesílek, postavených podél stěny. Na jejich konci zabočíme vpravo a po pěti krocích jsou vlevo dveře do ordinace lékaře. proti nám je krátká úzká chodbička V níž jsou po pravé straně dveře napřed na pánské a dále na dámské toalety. Mezi obojími dveřmi jsou opět 2 křesílka. Asi 1 metr za dveřmi do ordinace lékaře zabočíte opět vpravo a podél řady dalších křesílek přijdete ke dveřím do laboratoře. Jsou opět po levé ruce. Pokračujete dál, podél další řady křesílek až do místa, kde na zemi končí koberec. Tam zabočíte opět vpravo a přijdete přímo ke dveřím do tzv. čajovny. Zde zabočíte opět vpravo a vracíte se zpět k příchozí chodbě. 2 metry od čajovny minete ještě posuvné dveře do průchozí umývárny a odběrového sálu a 3 poslední křesílka, opět postavená zády ke stěně.

   

  ČAJOVNA:

  Čajovna je poměrně malá místnost, kde jsou hned za vstupními dveřmi vpravo na poličkách koše s rohlíky a v poličce nad nimi jsou plastové kelímky na čaj. Vlevo za dveřmi jsou pak podél levé stěny tři dávkovače s čajem, a přímo před vámi je pult s barovými stoličkami. Vlevo na tomto pultu jsou ještě konvice s neslazeným čajem. V této místnosti si vezmete jeden rohlík a požádáte kohokoliv z přítomných dárců o načepování čaje. V tomto prostoru není žádný zdravotnický personál a je zde samoobslužný provoz. Zde v klidu u pultíku vše zkonzumujete.

   

  UMÝVÁRNA A ODBĚROVÝ SÁL:

  Po vyjití z čajovny zabočíte vlevo a po dvou metrech budete mít po levé ruce zašupovací dveře. Ty bývají zpravidla otevřené. Jimi projdete do první, průchozí místnosti - umývárny - kde jsou podél pravé stěny tři umývadla. Dávkovače tekutého mýdla a papírové ručníky jsou vždy vpravo nahoře od vodovodní baterie, koš je pak vedle umyvadla vpravo na zemi. Stále zde není dozor ze strany zdravotnického personálu.

  V přímém směru projdete přes umývárnu dalšími zašupovacími dveřmi do čekárny před odběrovým sálem. Zde jsou vpravo naproti sobě dvě řady dřevěných židlí a vlevo dveře do vlastní odběrové místnosti s lehátky. Tady se nás už opět ujme sestra, které předáme veškerou dokumentaci/průvodku.

  V odběrovém sále jsou tři dvojice lehátek, mezi nimiž je vždy prostor pro pracovníka, který obsluhuje vždy obě lehátka. Ten si vás už nasměruje podle toho, ze které ruky budete dávat krev. Jsou zde také tři křesla pro potřebný odpočinek.

  Po odběru, krátkém odpočinku a ujištění se, že vám už neteče krev vyjdete z odběrového sálu, v přímém směru projdete přes čekárnu a vyjdete dveřmi do chodby, kterou jste prvně přicházeli k laboratoři a ordinaci. V chodbě zabočíte vlevo a podél příjmových přepážek a šatny, budete je mít po levé ruce, přijdete asi po 12ti metrech ke vstupním dveřím do Transfuzní stanice.

   

  * * * * *

   

  CESTA ZPĚT NA ZASTÁVKY:

   

  Při cestě zpět na autobus vyjdete z transfúzní stanice, zabočíte podél dveří vpravo, přibližně po třech metrech zabočíte doleva a po dalších třech metrech opět vpravo. Těsně před odbočením vpravo dejte velký pozor na schody dolů. Odbočíte až za nimi. Takto se spolehlivě dostanete z volného prostoru před vchodem do transfúzní stanice k zídce, která vám bude sloužit při cestě na zastávky autobusů jako přirozená vodicí linie. Budete ji mít stále po pravé ruce.

  Ještě než odejdete na zastávky, tak můžete ve stáncích, které jsou na protějším chodníku, uplatnit stravenku, kterou jste dostali za odběr. Jako první, přímo naproti vchodu do transfúzní stanice, je stánek ovoce a zeleniny, od něj vlevo, tedy ve směru k nemocnici následují oříškárna, trafika a pekárna.

  Pokračujme však v cestě na zastávky. Podél zídky půjdete asi 13 metrů, projdete branou z areálu nemocnice a vystoupíte vpravo na chodník. Po něm půjdete dál podél zídky, kterou máte stále po pravé ruce. 6 metrů za bránou obejděte zabudovanou lavičku, po dalších 30ti metrech minete vchod do lékárny a po dalších 50ti metrech se bude chodník stáčet doprava a po 80ti metrech vás přivede ke stanovišti 1.

  Pokud v místě odbočení chodníku přejdete v přímém směru přes vozovku, tak na protějším ostrůvku je vpravo nejprve stanoviště 3 a asi 50 metrů za ním stanoviště 4. Při přecházení vozovky je však nutno dávat velký pozor, protože zde není oficiální přechod/zebra a frekvence autobusů a trolejbusů je zde dost vysoká.

  Pokud byste chtěli vsadit na vyšší bezpečnost a nelitovat pár kroků navíc, pak můžete přejít po značeném přechodu/zebře. V tom případě zabočte podél obrubníku vpravo. Přibližně po 80ti metrech přijdete ke stanovišti 1, za nímž je oficiální přechod. Pro lepší orientaci zde můžete využít nainstalované signální i varovné pásy. Po přejití vozovky se na druhé straně vraťte oněch cca 80 metrů zpět ke stanovišti 3.