POPIS TRASY NA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ U HOTELU GRAND

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel. číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

Úvodem
Popis trasy z městského podchodu k AN u Grandu
Popis trasy z AN u Grandu do městského podchodu

 

 

Úvodem

Přístup ze kteréhokoliv směru k autobusovému nádraží u hotelu Grand je pro zcela nevidomé cestující velice složitý. Příčinou je absence jasných orientačních prvků, část chodníku v jedné rovině s vozovkou, absence signálních a minimální uplatnění varovných pásů, šikmé přechody, zaoblené obrubníky atd. Proto vám doporučuji, abyste pro tuto cestu v co možná nejvyšší míře využívali doprovod vidících osob, rodinných příslušníků, průvodcovských služeb apod. Pokud pak přece jen budete muset tuto trasu absolvovat bez doprovodu, pak si dávejte pozor především na:

Na všech výše uvedených místech raději požádejte o pomoc některou z vidících osob v okolí.

 

 

Popis trasy z městského podchodu k AN u Grandu

Nejjednodušší přístupovou cestou z městského podchodu k autobusovému nádraží u hotelu Grand je chodba, která se nachází naproti schodům, vedoucím na prostřední tramvajový ostrůvek před hlavním nádražím. Jezdí z něj tramvaje linek č. 1, 2 a 4 ve směru na Malinovského náměstí, 9 ve směru do Juliánova, popř. linek č. 8 ve směru do Starého Lískovce a 12 ve směru na Českou. Podrobněji viz Popis městského podchodu.

Chodba začíná dobře hmatnou spárou v dlažbě podchodu. Asi po 30 metrech začne mírně stoupat, doporučuji držet se levé stěny, v tom případě stoupající východ nemůžete minout. Na konci stoupání jste již na venkovním chodníku. V přímém směru pokračujte Přibližně 8 metrů, kdy budete procházet podél přechodu přes ulici Benešovu, budete jej mít po levé ruce. Za ním dohledejte na levé straně chodníku umělou vodicí linii ze žlábkové dlažby. Podél ní pokračujte necelých 50 metrů na její konec. Upozornění! Asi 1 metr za touto vodicí linií směrem do vozovky jsou tramvajové koleje. Proto jděte podél této linie tak, abyste ji měli po levé ruce.

Na konci vodicí linie budete mít před sebou asi 10 metrů široký přechod. Vede přes tramvajové koleje odbočující z Benešovy ulice k viaduktům a jeden jízdní pruh vozovky, kde jezdí auta jen zprava. Je však nutné jej přejít v úhlu asi 30 stupňů směrem doprava.

POZOR!!! Protější chodník je ve stejné úrovni jako vozovka a není zde žádný umělý prvek, podle kterého bychom mohli poznat, že už jsme na druhé straně. Proto zde doporučuji požádat o převedení kolemjdoucí osoby.

Po přejití silnice dohledejte nízkou zídku na pravé straně protějšího chodníku a použijte ji jako vodicí linii. Ta po cca 20 metrech skončí a na ni navazuje trafika. Asi 10 metrů za ní se v přímém směru nachází přechod přes příjezdovou komunikaci k parkovišti. Ten je již na obou stranách opatřen varovnými pásy. Přejděte jej v přímém směru. Nacházíte se na autobusovém nádraží u hotelu Grand. Na pravé straně jsou pokladny dopravních společností, na levé pak Nástupiště autobusů. Pro přesné dohledání konkrétního autobusu využijte pomoci spolucestujících, nebo stewardů jednotlivých dopravců, kteří zde v době odjezdů autobusů bývají k dispozici.

 

 

Popis trasy z AN u Grandu do městského podchodu

Pokud vystoupíte z autobusu Student Agency, je potřeba se dát doprava v protisměru jízdy a dojít až na okraj ostrůvku se stanovišti autobusů. Autobus zastaví pokaždé jinde, takže vzdálenost může být pokaždé různá. Jakmile se okraj ostrůvku začne stáčet vlevo, dohledejte varovný pás před přechodem a přejděte na druhou stranu. Na protějším chodníku se asi 5 metrů před vámi vlevo nachází trafika. Jakmile ji minete, zabočte o 90 stupňů doprava a přejděte na protější stranu chodníku. Je široký asi 6 metrů. Tam dohledejte obrubník trávníku. Zabočte doleva a jděte podél něj asi 30 metrů.

Jakmile obrubník skončí, přejděte v přímém směru přes přechod, vedoucí podél ulice Benešovy přes ulici odbočující z Benešovy šikmo doleva k viaduktům. Vozovka je v tomto místě v jedné rovině s chodníkem a nelze ji nijak hmatem detekovat. Přechod je široký asi 10 metrů, první část tvoří jízdní pruh vozovky pro auta jedoucí zleva a za ním jsou ještě dva páry tramvajových kolejí. Tramvaje zde mohou jezdit v obou směrech. Provoz je zde dost silný, proto zde dbejte zvýšené opatrnosti, nebo raději požádejte o převedení některou z vidících osob v okolí.

Po přejití dohledejte na pravé straně protějšího chodníku umělou vodicí linii ze žlábkové dlažby, která odděluje chodník od tramvajových kolejí. Jděte podél ní tak, abyste ji měli po pravé ruce. Jakmile vodicí linie skončí, pokračujte ještě cca 8 metrů v přímém směru. Po pravé ruce budete míjet přechod přes Benešovu ulici, přecházet po něm však nebudete. Na jeho konci před sebou dohledejte zeď podchodu, zabočte podél ní doleva a po asi dvou metrech opět doprava do směru původní chůze. Zde se již chodník začne svažovat a přivede vás do městského podchodu. Jděte stále podél pravé stěny až na její konec.

Proti vám jsou schody vedoucí nahoru na druhé nástupiště tramvají před hlavním nádražím (prostřední ostrůvek). Vpravo pak je schodiště na první a vlevo na třetí tramvajové nástupiště. Pro snadnější přístup k nim můžete využít vyfrézované vodicí linie v podchodu i orientační hlasové majáčky, které jsou nainstalovány v ose každého ze schodišť. Z jejich druhých frází se dozvíte i to, jaké linky a kterým směrem z daného nástupiště jezdí.

 

 

< Ke dni 10.2. 2002 zpracoval Josef Konečný
naposledy aktualizováno 22.10. 2018