PŘEHLED OZVUČENÝCH ŽELEZNIČNÍCH STANIC V IDS JMK

 

 

Koncem listopadu roku 2006 bylo uvedeno do provozu celkem 154 digitálních hlasových majáčků (+ 1 akustický), které byly umístěny na železničních stanicích a některých zastávkách Českých drah, zařazených do systému IDS JMK. Smyslem těchto majáčků je umožnit nevidomým a těžce zrakově postiženým cestujícím samostatný příchod k železniční stanici a samostatný a bezpečný odchod z ní. Majáčky je nutno aktivovat pomocí vysílače VPN. Jeho dosah je 50 až 70 metrů, což by v drtivé většině případů mělo stačit na aktivaci majáčku ihned po vystoupení z vlaku na nástupiště. U řady železničních stanic je však orientace i přes jejich ozvučení velice složitá a spojená s nutností přecházení nijak nechráněných kolejí. V takových případech využijte asistence kteréhokoliv ze zaměstnanců Českých drah, kteří již mají k dispozici instrukce, jak přistupovat k nevidomým cestujícím. Nezbytným předpokladem pro to, aby se vás pracovníci ČD mohli sami ujmout, je skutečnost, že vás musí podle něčeho poznat. Tím něčím a nezaměnitelným je výhradně bílá hůl, kterou byste měli ve vlastním zájmu při svých cestách kamkoliv používat.

 

A tady už vám předkládáme přehled konkrétních stanic a míst, kde jsou majáčky nainstalovány:

.
ŽEL. STANICE UMÍSTĚNÍ MAJÁČKU
- -
Adamov Zvenčí nad vstupem do čekárny.
Na nástupišti nad vstupem do čekárny.
Bílovice n. Svit. Zvenčí nad vstupem do čekárny.
Na nástupišti pro směr Brno, na stěně výpravní budovy nad označovačem jízdenek.
Blansko Zvenčí, na stěně výpravní budovy vedle vchodu do čekárny.
Na 1. nástupišti, nad vchodem do čekárny.
Na 1. nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu.
Na 2. nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od Brna.
Na 2. nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od České Třebové.
Blansko město Na rohu výpravní budovy, směrováno k příchozí cestě.
Blažovice Na rohu výpravní budovy, směrováno k příchozí cestě.
Na nástupišti, na stěně budovy v ose místa pro přecházení kolejí.
Brno hl.nádr. Zvenčí, nad střední částí dveří východu z hlavního nádraží.
V hale, nad střední částí dveří do ČD centra.
V hale, nad vchodem na 1. nástupiště.
V odchozím podchodu u schodiště do výstupní haly.
Na 1. nástupišti nad střední částí dveří do odchozí haly.
Na 1. nástupišti, nad střední částí dveří k výtahu.
Na 2. nástupišti, nad horní hranou schodiště do příchozího podchodu.
Na 2. nástupišti, nad horní hranou schodiště do odchozího podchodu, směrem od Židenic.
Na 2. nástupišti, nad horní hranou schodiště do odchozího podchodu, směrem od Modřic.
Na 3. nástupišti, nad horní hranou schodiště do příchozího podchodu.
Na 3. nástupišti, nad horní hranou schodiště do odchozího podchodu, směrem od Židenic.
Na 3. nástupišti, nad horní hranou schodiště do odchozího podchodu, směrem od Modřic.
Na 4. nástupišti, nad horní hranou schodiště do příchozího podchodu.
Na 4. nástupišti, nad horní hranou schodiště do odchozího podchodu, směrem od Židenic.
Na 4. nástupišti, nad horní hranou schodiště do odchozího podchodu, směrem od Modřic.
V podhledu zastřešení na začátku pátého nástupiště v ose nástupiště.
V podhledu zastřešení na začátku šestého nástupiště v ose nástupiště.
Před 5. nástupištěm v ose místa pro přecházení poštovních kolejí, směrem k 1. nástupišti (OHM)
Brno Horní Heršpice Z venčí nad vchodem do čekárny.
Na nástupišti na rohu dopravní kanceláře, v ose místa pro přecházení kolejí.
Brno Chrlice Zvenčí, nad vchodem do čekárny.
Na nástupišti nad vchodem do dopravní kanceláře, v ose místa pro přejití kolejí.
Brno Kr. Pole Zvenčí, nad vchodem do haly nádraží v ose otevřeného křídla dveří.
Na 1. nástupišti, nad dveřmi do haly nádraží v ose otevřeného křídla dveří.
Na 2. nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od Brna.
Na 2. nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od Tišnova.
Na 3. nástupišti nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od Brna.
Na 3. nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od Brna.
Brno Modřice Zvenčí, nad střední částí vchodových dveří do stanice.
Na nástupišti, nad vchodem do čekárny.
Na nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu ke druhému nástupišti.
Na 2. nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu, směrováno k Brnu.
Na 2. nástupišti, na stěně výtahu, směrováno k Břeclavi.
Brno Řečkovice Zvenčí, nad vchodem do vestibulu v ose otevřeného křídla dveří.
Na nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od Brna.
Na nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od Tišnova.
Brno Slatina Na rohu výpravní budovy směrem k příchozí cestě.
Na nástupišti nad vchodem do dopravní kanceláře, v ose místa pro přecházení kolejí.
Brno Židenice Zvenčí, nad dveřmi do vestibulu v ose otevřeného křídla dveří.
Na 1. nástupišti na stěně výpravní budovy nad horní hranou schodiště do podchodu.
Na 2. nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od Brna.
Na 2. nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od Tišnova.
Na 3. nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od Brna.
Na 3. nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od Tišnova.
Bzenec Na vnější straně štítové zdi, směrován k příchozí cestě.
Na nástupišti, na rohu budovy, mírně mimo osu místa pro přecházení kolejí.
Čebín Zvenčí, nad dveřmi do vestibulu v ose otevřeného křídla dveří.
Na nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od Brna.
Na nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od Tišnova.
Nad dveřmi východu z podchodu v ose otevřeného křídla dveří.
Hodonín Nad střední částí dveří bezbariérového vchodu.
Na 1. nástupišti, na zdi výpravní budovy v ose místa pro přechod k nástupišti 2.
Nad střední částí schodiště do podchodu k třetímu nástupišti.
Na ostrovním nástupišti, nad střední částí schodiště do podchodu.
Hradčany Na nástupišti pro směr Brno, na čele zastřešení směrem od Brna.
Na nástupišti pro směr Brno, na čele zastřešení směrem od Tišnova.
Na nástupišti pro směr Tišnov, na sloupku na konci nástupiště.
Hrušovany n. Jev. Nad střední částí vstupních dveří do čekárny.
Na nástupišti v ose místa pro přechod kolejí.
Hrušovany u Brna Nad střední částí vstupních dveří.
Na 3. nástupišti nad horní hranou schodiště do podchodu, směrem od Břeclavi.
Na 3. nástupišti na střeše výtahu směrem od Brna.
Na 1. nástupišti nad střední částí dveří východu.
Ivančice Na štítové zdi na rohu vzdálenějším od kolejí, směrován k Ivančicím.
Na štítové zdi na rohu blíže ke kolejím, směrováno k Mor. Bránicím.
Křenovice horní Zvenčí nad vchodem do čekárny.
Na nástupišti, na stěně budovy v ose místa pro přechod kolejí.
Kuřim Zvenčí, nad dveřmi do vestibulu v ose otevřeného křídla dveří.
Na 2. nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od Brna.
Na 2. nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od Tišnova.
Na 3. nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od Brna.
Na 2. nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od Tišnova.
Kyjov Zvenčí, nad střední částí vstupních dveří.
Na nástupišti, na stěně budovy v ose místa pro přechod kolejí.
Letovice Nad střední částí vchodových dveří.
Na nástupišti, v ose místa pro přechod kolejí.
Mikulov Nad střední částí vstupních dveří do budovy.
Na 1. nástupišti v ose místa pro přechod kolejí.
Mor. Bránice Nad střední částí vstupních dveří.
Na nástupišti nad dveřmi do kanceláře výpravčího, v ose místa pro přejití kolejí.
Mor. Krumlov Nad střední částí vstupních dveří.
Nedvědice Na rohu dřevěného skladiště, směrem k příchozí cestě.
Na 1. nástupišti, nad vchodem do čekárny.
Nesovice Nad střední částí průchodu vně budovy, směrován do prostoru.
Na nástupišti, nad dveřmi do čekárny, v ose místa pro přechod kolejí.
Rájec Jestřebí Nad střední částí vstupních dveří.
Na nástupišti na štítové zdi budovy na straně kolejí.
Rajhrad u Brna Nad dveřmi do čekárny z ulice.
Na druhém nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od Břeclavi.
Na druhém nástupišti, na střeše výtahu, směrem od Brna.
Rosice u Brna Zvenčí, nad střední částí průchodu k nástupišti.
Na nástupišti, na rohu výpravní budovy směrem k nástupišti.
Říkonín Zvenčí, nad vchodem do čekárny.
Na 2. nástupišti, nad schodištěm do podchodu.
Na 3. nástupišti, nad schodištěm do podchodu.
Skalice nad Svitavou Nad střední částí vstupních dveří.
Na ostrovním nástupišti, nad horní hranou prvního schodiště k nadchodu.
Na ostrovním nástupišti, na pravém rohu výtahu.
Slavkov u Brna Na rohu výpravní budovy, směrováno k silnici.
Na nástupišti, na rohu výpravní budovy směrováno ke kolejím.
Sokolnice Zvenčí, nad vchodem do čekárny.
Na nástupišti, nad vchodem do dopravní kanceláře, v ose místa pro přechod kolejí.
Strážnice Na štítové zdi budovy směrován k obci.
Na nástupišti, nad dveřmi do dopravní kanceláře, v ose místa pro přechod kolejí.
Střelice dolní Na 1. nástupišti, na rohu přístřešku směrováno ke Střelicím.
Na 1. nástupišti, na rohu přístřešku směrováno k Brnu.
Na 2. nástupišti, na rohu přístřešku směrováno ke Střelicím.
Na 2. nástupišti, na rohu přístřešku směrováno k Brnu.
Střelice horní Zvenčí, nad vchodem do čekárny.
Na nástupišti, nad vchodem do dopravní kanceláře v ose místa pro přechod kolejí.
Šakvice Na rohu štítové zdi, směrováno k zastávce autobusů.
Na 3. nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu.
Šlapanice Na rohu výpravní budovy, směrováno k příchozí cestě.
Na nástupišti, u vchodu do dopravní kanceláře, v ose místa pro přechod kolejí.
Tetčice Zvenčí, nad vchodem do výpravní budovy.
Na nástupišti, na stěně budovy v ose místa pro přechod první koleje.
Tišnov Nad střední částí horní hrany schodiště podchodu k nástupištím.
Na 2. nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od Brna.
Na 2. nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od Žďáru nad Sázavou.
Na 3. nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od Brna.
Na 3. nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu směrem od Žďáru nad Sázavou.
Veselí n. Mor. Nad střední částí automaticky otevíraných vstupních dveří.
Na druhém nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu, směrem od Uh. Hradiště.
Na druhém nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu, směrem od Brna.
Na třetím nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu, směrem od Uh. Hradiště.
Na třetím nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu, směrem od Brna.
Na prvním nástupišti, nad střední částí dveří východu.
Vranovice Nad střední částí vstupních dveří.
Nad střední částí horní hrany schodiště do podchodu k nástupištím.
Na 3. nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu.
Na 3. nástupišti, na střeše zadní části schodiště směrem k Brnu.
Vyškov Zvenčí, nad střední částí vstupních dveří.
Na nástupišti, nad dveřmi do dopravní kanceláře, v ose místa pro přechod kolejí.
Zaječí Nad vstupními dveřmi do stanice.
Na nástupišti, na zdi výpravní budovy v ose místa pro přechod kolejí.
Na 3. nástupišti, nad horní hranou schodiště do podchodu.
Zastávka u Brna Zvenčí, nad vchodem do výpravní budovy.
Na nástupišti, nad vchodem do čekárny.
Znojmo Nad střední částí automaticky otevíraných dveří do vstupní haly.
Na 1. nástupišti, nad střední částí automaticky otevíraných dveří do haly.
Žabčice Nad střední částí schodiště do podchodu k 2. nástupišti.

******

 

A ještě malé shrnutí:

 

Zpracováno ke dni 10. 11. 2006