VYSÍLAČ V HOLI, NEBO DO RUKY?

 

 

Využívání dálkově ovládaných informačních a orientačních akustických systémů pouhým stisknutím tlačítka na kapesním vysílači VPN 01 nebo na vysílači VPN 03 zabudovaným ve slepecké holi, je dnes již pro většinu těžce zrakově postižených osob běžnou záležitostí. Tyto vysílače je možné použít v řadě situací. Například při nasměrování k orientačně významným místům, při aktivaci akustické signalizace na přechodech pro chodce, při přihlášení se do vyvolávacího registračního systému, při získávání informací o čísle a cílové stanici dopravního prostředku ve větších městech atd.
Otázkou však zůstává: "Co je lepší? Vysílač v holi nebo do ruky?" Každý z nich má své výhody, ale i nevýhody. Pokusíme se je zde nyní trošku shrnout.

Obrázek vysílačů VPN 01 a VPN 03

Dálkové vysílače VPN 01 (samostatný) a VPN 03 (zabudovaný v rukojeti slepecké hole)

 

1. VPN 01 je možné využívat bez ohledu na typ používané bílé hole, VPN 03 je možné instalovat pouze do holí skládacích.

2. VPN 01 má 6 tlačítek, takže je možné využít aktivace až šesti frází u majáčku typu OHM. VPN 03 má tlačítka 3. Vysílá také šest povelů, ale u majáčku OHM aktivuje pouze 3 fráze.

3. Pro použití vysílače VPN 01 musíte mít volnou ruku, což může být problém například v případě, že v jedné ruce máte bílou hůl a v druhé například vodícího psa, nákup, deštník, či jiné zavazadlo. U VPN 03 tento problém odpadá.

4. U VPN 01 je nutno stále myslet také na to, abyste jej nezapomněli doma nebo v kapse jiné bundy.

5. Výměna baterií u VPN 01 je trošku složitější. Je k ní potřeba křížový šroubovák a nějaká podložka. U VPN 03 je vyměníme kdekoliv stejně snadno, jako například u starých kulatých baterek.

6. Také dosah signálu je u tohoto typu menší, než u vysílače zabudovaném v holi. Ta totiž slouží v rozloženém stavu zároveň jako anténa. Pracovnice brněnského Tyfloservisu provedly na naši výzvu porovnání obou typů, zaměřené právě na dosah signálu, které tento fakt jednoznačně potvrdilo. Vysílač VPN 03 v rozložené holi spolehlivě aktivuje akustické a informační systémy už na vzdálenost 87 m. Při jejím postupném skládání se tato vzdálenost zkracuje, takže složená hůl vyšle signál na vzdálenost pouhých 28 m. Vysílač do ruky pak aktivuje stejné zařízení za stejných podmínek ze vzdálenosti 22 metrů. K nápadnému nesouladu mezi oběma typy vysílačů pak dochází při aktivaci informačních systémů hromadné dopravy. V blízkosti dopravních prostředků využívajících elektrický pohon dochází k silnému rušení vlivem elektromagnetického pole. Vysílač v rozložené holi má silnější signál a tyto informační systémy spolehlivě aktivuje. Vysílač do ruky v těchto situacích často selhává.

7. Co se týká poruchovosti, tak ta je zase větší u VPN 03. Je to způsobeno tím, že na ni při běžném používání působí trvalé otřesy a také, přiznejme si to, nám hůl i s vysílačem přece jen občas spadne na zem, zejména pokud jsme zvyklí ji odkládat jen tak, že ji v rozloženém stavu opřeme o zeď.

 

A co dělat, pokud se nám vysílač pokazí?

V první řadě je nutno ověřit, jestli je vysílač skutečně polámaný. Při správné funkci by měl při stisku kteréhokoliv tlačítka dvakrát pípnout. Pokud pípne jen jednou, pak je to známka slábnoucích baterií. Pokud nepípne vůbec, pak také jako první krok zkontrolujeme stav baterií a kontaktů. U vysílačů VPN 03 se často stává, že se šroubovací uzávěr pouzdra baterií, vlivem otřesů způsobených používáním hole, malinko uvolní a tím se přeruší kontakt. V tom případě jen stačí sundat poutko hole s gumovou čepičkou a uzávěr pod ní trošku dotáhnout. Při výměně baterií je také nutno dát pozor na jejich konkrétní tvar, neboť některé jsou příliš "mělké" a neumožňují vytvoření spolehlivě funkčního kontaktu.

Pokud však ani toto nezabere, pak nezbývá, než vysílač dát (v případě VPN 03 i s holí) do opravy. "A s čím pak budu chodit?" Tak zní typická otázka většiny uživatelů.
Zcela samozřejmě předpokládáme, že každý nevidomý má v zásobě nejméně jednu, ale raději hned dvě náhradní hole. A co vysílač? Pro drtivou většinu běžných uživatelů by opravdu nemělo smysl si pořizovat také náhradní vysílač. Pak už ale nezbývá nic jiného, než si jej na přechodnou dobu někde zapůjčit. Na jižní Moravě je to možné například v brněnském TyfloCentru. Ale ne všechna TyfloCentra možnost zapůjčení nejzákladnějších pomůcek nabízejí. Někde to však může být například oblastní odbočka SONS, jinde zase Tyfloservis. Proto je nutno se o tuto možnost trošku víc zajímat a dotazovat se v nejbližším zařízení tohoto typu podle místa svého bydliště.

 

Zpracováno ke dni 25. 3. 2008