VIZUÁLNĚ KONTRASTNÍ ÚPRAVY PRO SLABOZRAKÉ

 

 

Stavební úpravy, využívající speciální prvky, se zřizují pro zlepšení orientace nevidomých a slabozrakých osob a pro zajištění jejich samostatného a bezpečného pohybu. Podle charakteru je lze rozdělit na prvky hmatné, akustické a vizuálně kontrastní. Na této stránce máte možnost seznámit se s prvky vizuálně kontrastními. Informace o prvcích hmatných najdete na samostatné stránce Hmatné prvky a o prvcích akustických se pak více informací dozvíte na stránce Akustické prvky.

 

Uplatnění vizuálně kontrastních prvků má za cíl usnadnit všem špatně vidícím osobám orientaci a hlavně bezpečný průchod v prostorách, kde obecné překážky splývají s pozadím prostředí. Těmito překážkami mohou být například podpěrné sloupy v podchodech, celoskleněné dveře či stěny budov, skleněné přístřešky na zastávkách MHD a podobně. Druhým cílem je umožnit zrakově postiženým přístup k běžně dostupným informacím, například z informačních tabulí, z informačních štítků na dveřích úřadů a podobně.

 

***

 

Prosklené prostory

Obrázek samootevíracích skleněných dveří s kontrastním pruhem Obrázek samootevíracích skleněných dveří označených tmavým, prakticky neviditelným pruhem

Na prvním obrázku je dobře viditelný kontrastní pruh na prosklených dveřích, na druhém pak je tento pruh příliš tmavý, nekontrastní, splývající s pozadím a pro špatně vidící osobu prakticky neviditelný.

Prosklené prostory (dveře do nákupních center, jednotlivých obchodů, zastávkové přístřešky apod.) znamenají pro špatně vidící osobu jednu z takzvaných "neviditelných" překážek, na kterou mohou na cestách narazit. Takové překážky musejí být označeny pruhem o šířce minimálně 5 cm, ve výrazně kontrastní barvě vůči pozadí, umístěným ve výši 150 až 170 cm od země. Tento pruh může být i přerušovaný, ale rozteč mezi jednotlivými vizuálně kontrastními díly může být maximálně 5 cm. Nejsnazším způsobem je nalepení samolepící, barevně výrazné, eventuálně reflexní pásky uvedené, či větší šířky. V Brně ji můžete zakoupit například v prodejně firmy LA - PO fire na Cejlu č. 111a nebo firmy Reoamos, na Brněnské ulici č. 270 v Modřicích.

 

***

 

Vizuálně kontrastní pásy na sloupech

Obrázek podpěrného sloupu v podchodu s kontrastními žluto-modrými pruhy ve výši očí.

Také šedé sloupy veřejného osvětlení, sloupky semaforů, případně podpěrné sloupy v podchodech, často prakticky splývají s okolním šedým pozadím chodníků a silnic. Proto je i zde vhodné podobné vizuální značení jako u prosklených prostor. Zde je vhodné, pro větší zvýraznění, žlutý pás střídavě kombinovat s pásem modrým, přičemž šířka jednotlivých pruhů musí být minimálně 5 cm, může však být až 10 cm. Tyto výrazné pásy mohou být ze stejného materiálu, který se dá použít i na výše zmiňované prosklené prostory. Umísťují se ve výši očí, tedy 130 až 170 cm od země.

 

***

 

Bezpečnostní značení schodišť

Obrázek dobře označené hrany schodiště. Obrázek špatně označené hrany schodiště.

Na prvním obrázku je dobře provedeno označení hrany schodu, na druhém je označení provedeno špatně, takže při chůzi shora není vůbec vidět.

Také hrany schodů a schodišť musejí být označeny reflexním pásem, kterým musí být označena horní hrana prvního a posledního schodu. Pokud má schodiště několik odpočívadel, pak tímto způsobem musí být označeny všechny první i poslední schody, které jsou u těchto odpočívadel. Bezpečnostní značení se umísťuje výhradně na horní hranu schodu. Jiné umístění je nepřípustné. Je spíš zavádějící a snadno může být příčinou pádu ze schodů.
Materiály pro výše popsané úpravy vyrábí a dodává například firma Grafiko (www.grafiko.cz).

Přehled dodavatelů těchto, ale i ostatních prvků najdete v Adresáři dodavatelů speciálních zařízení a materiálů pro zlepšení orientace zrakově postižených osob.

 

***

 

Informační tabule a štítky na dveřích

Tabulka

Tabulky

Velká část těžce zrakově postižených osob není schopna přečíst text, který není tištěn dostatečně velkým a dostatečně kontrastním písmem nebo písmem ozdobným. Proto se pro označování ordinací, místností na úřadech, nouzových východů, ale i na orientačních a informačních tabulích doporučuje použití jednoduchého, bezpatkového neproporcionálního písma typu Grotesk. Tomuto typu odpovídá například font Arial známý z počítačových textových editorů. Pro většinu zrakových diagnóz je pak nejvhodnější barevná kombinace tmavého pozadí (černá, tmavomodrá, tmavohnědá) a žlutého písma. Umístění tabulek na dveřích by pak mělo být přibližně ve výšce očí. Při umísťování orientačních a informačních tabulí je nutno brát v úvahu také světelné podmínky prostředí, kde jsou takové textové informace poskytovány. Naprosto nevhodné je umístění takového textu například proti oknu, nebo prosklené venkovní stěně. V případě umělého osvětlení by světlo nemělo být moc slabé, ani příliš silné a v žádném případě nesmí čitatele oslňovat. Nejvhodnější je nasvícení informační tabule dostatečně silným, odstíněným zdrojem světla.