UŽITEČNÉ KONTAKTY A INFORMACE

 

 

Níže vám předkládám několik užitečných kontaktů a informací o společnostech a organizacích, které mají co do činění s problematikou těžce zrakově postižených osob. Věřím, že se alespoň někomu z vás, vítaných návštěvníků těchto stránek, můžou hodit.


 

UŽITEČNÉ KONTAKTY

 

Prodejna bílých holí

Prodejna zdravotnických potřeb MTE nabízí mj. také celý sortiment bílých holí od firmy Svárovský. Najdete ji na Hybešově ulici č. 43. Volat tam můžete na tel. číslo 543 432 412 a psát na e-maillovou adresu lekarna@mte.cz. Webová adresa je www.mte.cz a otevírací doba je denně od 7:30 do 17:00 hodin.

 

***

 

Kde se vyřizují sociální příspěvky všeho druhu?

Od 1. ledna 2012 spadá výkon agend tzv. nepojistných sociálních dávek, tedy systému dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek pro osoby se zdravotním postižením, pod krajskou pobočku Úřadu práce ČR. Tím došlo i ke změně míst, kde se tyto záležitosti vyřizují.

Na všech kontaktních pracovištích Úřadu práce jsou stanoveny úřední hodiny stejně, tedy:

 

***

 

Městská správa sociálního zabezpečení Brno

Sídlí na ulici Veveří č. 5. Telefonicky se s nimi můžete domluvit na čísle 541 516 111 a e-mailovou zprávu jim můžete poslat na adresu posta.xb@cssz.cz. Úřední hodiny pak jsou v pracovní dny:

 

***

 

Tyfloservis Brno

Adresa: Tyfloservis Brno o.p.s. , Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno
Tel/fax: 541 212 810
Mobil: 608 572 335
E-mail: brno@tyfloservis.cz

Najdete jej v areálu slepecké školy v Pisárkách. Návštěvní hodiny jsou každý čtvrtek od 13 do 18 hodin. Na konzultaci je nutné se předem objednat. Tyfloservis poskytuje základy sebeobsluhy a samostatného pohybu a předvádí klasické i elektronické optické pomůcky. Je koncipován jako terénní služba a jeho pracovníci vás mohou rovněž navštívit doma, kdekoliv na území Jihomoravského kraje.

 

***

 

TyfloCentrum Brno o.p.s.

Adresa: Chaloupkova 3, 612 00 Brno - Kr. Pole
Tel.: 515 919 770
E-mail: info@centrumpronevidome.cz, bariery@tyflocentrumbrno.cz
Web: www.centrumpronevidome.cz

TyfloCentrum nabízí zrakově postiženým osobám celou řadu služeb a aktivit s nimiž se můžete seznámit na výše uvedené webové adrese. V oblasti odstraňování architektonických bariér pak poskytuje uživatelské konzultace pro jejich odstraňování na území Jihomoravského kraje.

 

***

 

Oblastní odbočky SONS v Brně

Brno střed: Josef Kaplan, tel. 603 475 638, e-mail: brnostred-odbocka@sons.cz
Brno sever: Marie Hauserová, mob. 778 412 715, e-mail brnosever-odbocka@sons.cz
Oblastní odbočky SONS zajišťují volnočasové aktivity zrakově postižených osob, organizují společné výlety, přednášky, poskytují sociálně právní poradenství atd. Sídlí, stejně jako brněnské TyfloCentrum, na Chaloupkově ulici č. 3. Úřední hodiny mají v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 9 do 11 a od 13 do 16 hodin.

 

***

 

Průvodcovské služby v Brně

průvodcovská služba TyfloCentra Brno:
tel. 515 919 670, mob. 774 715 088, e-mail dispecink@tyflocentrumbrno.cz
zajišťuje doprovod nevidomých osob např. k lékaři, na úřady a pod., vč. pomoci s vyřizováním tištěných dokumentů, v rámci města Brna.
průvodcovská služba ČD Brno, Hlavní nádraží:
mob. 725 886 395 nebo 725 764 984
zajišťuje pomoc nevidomým cestujícím a vozíčkářům při přestupování z vlaku na vlak, případně doprovod v areálu Hllavního nádraží v Brně. Doprovod na zastávky MHD běžně nezajišťuje. Objednání této služby v jakékoliv železniční stanici v ČR je možné také na tel.: 840 112 113 nebo 221 111 122, případně je možné ji objednat vyplněním formuláře na webových stránkách http://www.cd.cz
průvodcovská služba DP asistent:
tel. 543 174 318 nebo 543 171 350
DP asistent zajistí doprovod nevidomých cestujících v případě nutnosti přestupu při cestování vozidly MHD Dopravního podniku města Brna v oblasti Brna. Doprovod ze zastávky na konkrétní místo určení již nezajišťují.
Senior Bus:
mob. 731 518 348
zajišťuje dopravu brněnských seniorů a držitelů průkazu ZTP a ZTP/P speciálně upraveným elektromobilem v rámci města Brna.

Všechny, výše uvedené služby, je nutné objednávat s dostatečným předstihem -alespoň 1 až dva dny předem. U senior busu, z důvodu jeho velkého vytížení, i mnohem dřív. Jen ve výjimečných případech, např. při zpoždění vlaku a následném přestupu na jiný spoj, je možno kontaktovat příslušné pracovníky přímo z vlaku.

 

***

 


 

 

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

 

Jak je to s platností průkazů ZTP a ZTP/P v systému IDS JMK?

 

***

 

Mimořádné výhody pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P

Držitelé průkazu TP mají nárok :

Držitelé průkazu ZTP :

Držitelé průkazu ZTP/P :

Dále může, ale nemusí, být držitelům průkazů ZTP a ZTP/P poskytnuta sleva poloviny vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky. Pro držitele průkazu ZTP/P může být poskytnuta stejná sleva i jejich průvodci. Upozornění: Tyto slevy jsou poskytovány zpravidla jen v zařízeních, která jsou provozována státem.

 

***

 

Knihovna Jiřího Mahena

je největší veřejná městská knihovna na Moravě. Sídlí na Ulici Kobližné číslo 4. Vedle klasických služeb má i oddělení pro nevidomé a slabozraké. To se nachází ve druhém patře, nad schodištěm vpravo. Budova je vybavena hlasovým majáčkem u vchodu a do druhého patra můžete použít i výtah. Vypůjčit si zde můžete zvukové knihy na kazetách, CD či ve formátu MP3, knihy a notové materiály v Brailleově bodovém písmu, časopisy ve zvětšeném černotisku, periodika tematicky zaměřená na zdraví a další. Otevírací doba knihovny pro nevidomé je pondělí, středa a čtvrtek od 10 do 18 hodin. V případě potřeby můžete pracovnice knihovny kontaktovat: na tel. čísle 542 532 175 nebo na e-mailové adrese nevidomi@kjm.cz

A jak se stát právoplatným čtenářem?
Stačí jen vyplnit přihlášku a přinést potvrzení od lékaře, průkaz ZTP, případně potvrzení z TyfloCentra. Registrace je bezplatná.

 

***

 

Možnost zakoupení jízdenky ve vlaku bez příplatku

Dnem 12. prosince 2010 vstoupily v platnost nové Smluvní přepravní podmínky Českých drah. Tyto podmínky obsahují také ustanovení, které umožňuje držitelům průkazů ZTP a ZTP/P zakoupení jízdenky ve vlaku, bez manipulační přirážky. Toto ustanovení je zakotveno v kapitole IV v bodu 75 b. Jízdenku je možné zakoupit u průvodčího za hotové i "předplacenou" In - kartou. Bod 75. 1. výše uvedených přepravních podmínek pak uvádí, že: "Manipulační přirážku ani přirážku neplatí cestující při úhradě přepravného za psa ve vlaku."
Může se však stát, že když bude cestovat rodina, například 1 držitel průkazu ZTP/P, manžel jako průvodce a jedno dítě starší šesti let, tak bude vyžadován příplatek 40 Kč za zakoupení jízdenky ve vlaku pro dítě.

UPOZORNĚNÍ: U vlaků kategorie SC s povinnou rezervací místa tuto službu pochopitelně využít nelze.

 

***

 

Malé nahlédnutí do historie hlasových syntéz

Pokud vás zajímá od kdy a jak začínaly mluvit první počítače pro nevidomé, tak se mrkněte na: Historii hlasových syntéz. Vedle povídání o vývoji mluvících programů tam najdete i zvukové ukázky.

 

25.10. 2013 zpracoval Josef Konečný
poslední aktualizace 25.10. 2018