ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ NA ÚAN ZVONAŘKA

 

 

Na Ústředním autobusovém nádraží Zvonařka v Brně se nám podařilo, ve spolupráci s vedením nádraží, umístit prozatím čtyři akustické majáčky, které by měly přispět ke zlepšení orientace zrakově postižených cestujících v těchto prostorách. Majáčky jsou umístěny:

Jeden majáček DHM je umístěn také nad spodní hranou schodiště vedoucí k nadchodu ke Galerii Vaňkovka, ten je však součástí akustického vybavení této Galerie.

 

Další, myslím že velmi užitečnou věcí, je označení každého stojanu nástupiště braillským štítkem. Je umístěn z boku na pravé straně stojanu ve výši cca 150 centimetrů od země. Štítek obsahuje následující informace:

 

V dohledné době se ještě připravuje označení nástupišť výrazně zobrazenými názvy nástupišť (písmena A až I) pro slabozraké, které budou umístěny na straně od čekárny na podpěrných sloupech ve výši očí. V současné době jsou na těchto sloupech praporovitě zavěšeny reklamní tabule, které jsou však na zemi, v jejich půdorysu, zabezpečeny zvýšenou, hmatně i vizuálně dostatečně výraznou traverzou.
Ve vzdálenější budoucnosti se snad dočkáme i reliéfních vodících línií v areálu celého nádraží i příchodu k lávce nadchodu směrem od zastávky tramvají. Projekt jsme vedení ÚAN Zvonařka i Magistrátu města Brna již předali.