PŘEHLED PRŮVODCOVSKÝCH SLUŽEB PRO NEVIDOMÉ, POSKYTOVANÝCH PRACOVNÍKY ČD, TYFLOCENTRY A STŘEDISKY SIA SONS

 

 

V případě, že sami cestujete do neznámého města nebo místa, můžete si domluvit některou z forem doprovodu, které poskytují pracovníci Českých drah, TyfloCenter, Dopravních podniků nebo Středisek integračních aktivit SONS. Služby poskytované pracovníky Českých drah, případně Dopravních podniků jsou poskytovány zpravidla pouze v prostorách příslušných železničních stanic Českých drah, případně nejbližšího okolí dopravních cest, zastávek a přestupních uzlů prostředků MHD. Průvodcovské služby poskytované organizacemi pro nevidomé jsou pak závislé pouze na domluvě. Všechny služby je nutno objednávat vždy v dostatečném předstihu. Jen ve výjimečných případech, např. při zpoždění vlaků a následném přestupu na jiný spoj, je možno kontaktovat příslušné pracovníky přímo z vlaku.

 

Průvodcovské služby zajišťované na nádražích ČD:

Univerzální číslo na objednání průvodce ČD ve kterékoliv železniční stanici v České republice je 840 112 113, případně 221 111 122. Na těchto číslech můžete získat také řadu dalších informací, souvisejících s cestováním v síti Českých drah.
Na doprovodu v konkrétní stanici je možné se domluvit také přímo se zaměstnanci dané stanice. Níže vám nabízím kontakty na některé z nich.

MÍSTO TEL. ČÍSLO
Bohumín 596 098 488
Brno 972 625 802
Český Těšín 972 754 419
Frýdek-Místek 558 632 671
Havířov 972 751 155
Karviná 972 755 479
Olomouc 972 741 490
Ostrava, hl.nádr. 972 762 555
Ostrava-Svinov 972 761 168
Ostrava-Vítkovice 972 764 483
Třinec 972 753 169
Plzeň 972 524 112
Praha 972 241 140 (osobně v obou informacích pod odjezdovou tabulí)
Zábřeh na Moravě 972 743 390 nebo 972 747 416 - informace

***

 

Průvodcovské služby TyfloCenter a SIA SONS:

MÍSTO TEL. ČÍSLO e-maill
Brno 515 919 670, 774 715 088 dispecink@tyflocentrumbrno.cz
Hradec Králové 495 523 729 hradec.kralove@tyflocentrum.cz
Olomouc 585 427 750 sons-ol@volny.cz
Ostrava 596 783 073 posta@tyflocentrum-ova.cz
Pardubice 466 500 615 pardubice@tyflocentrum.cz
Plzeň 377 372 680 tyflocentrum-pl@braillnet.cz
Praha 221 462 492, 777 416 262 maisl@tyflocentrum.cz

***

 

Brno - služba DP asistent:

V Brně je také možné využívat průvodcovské služby Dopravního podniku města Brna "DP asistent", kterou zajišťují jejich revizoři. Asistenti vám pomohou nejen při nástupu a výstupu, ale i při vyhledávání optimálního spojení nebo v neočekávaných situacích, kterými mohou být například výluky v dopravě. Služba je poskytována bezplatně a je nutno si ji objednat s předstihem, alespoň 24 hodin v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin na Novobranské ulici číslo 18 u poslední pokladny nebo na tel. číslech: 543 17 43 18, případně 723 980 676.

***

 

Pokud budete potřebovat dopravit po Brně či nejbližším okolí (do vzdálenosti cca 20 až 30 kilometrů) i s vaším vodicím psem, můžete se domluvit na podmínkách této přepravy s Milanem Dvořákem na tel. čísle 604 603 126 nebo mu můžete napsat e-mail na adresu milan.dvorak@vycvikvodicichpsu.cz. K dispozici má osobní auto upravené pro přepravu zvířat. Na všech podmínkách přepravy je nutno domluvit se s ním individuálně.

***

 

Poslední, snad užitečnou informací, je i možnost objednat si pro přepravu, nejen po městě, ale například i pro odvoz k příbuzným či na dovolenou, speciální vozidlo, jehož provozovatel - Liga vozíčkářů, účtuje majitelům průkazu ZTP a ZTP/P výrazně nižší ceny než běžné taxi služby. Toto vozidlo je upraveno pro přepravu vozíčkářů, ale jeho provozovatelé se nebrání ani přepravě nevidomých osob v doprovodu vodicího psa. Objednat si jej můžete na tel. číslech 608 275 301, 725 036 370 nebo na e-mailové adrese doprava@ligavozic.cz, samozřejmě také s dostatečným předstihem.

***

 

Zpracoval Josef Konečný
poslední aktualizace 17.12. 2018