VYVOLÁVACÍ LÍSTKOVÉ SYSTÉMY PRO NEVIDOMÉ

 

 

Není tomu tak dávno, co jsme si navzájem stěžovali, na stále se rozšiřující síť poskytovatelů služeb, kteří ve svých provozovnách začali uplatňovat tzv. vyvolávací lístkové systémy. Ty mají podle jejich provozovatelů za cíl především zvyšovat komfort čekajících klientů na odbavení. Na druhé straně pak poskytují jejich provozovatelům komplexní přehledy o počtech klientů, sortimentu požadovaných služeb, vytíženosti jednotlivých přepážek atd. Tyto systémy jsou však pro zrakově postižené, zvlášť pak pro zcela nevidomé osoby, nepřekonatelnou překážkou. Dnes však již můžeme s uspokojením konstatovat, že už se začíná blýskat na lepší časy.

Na poště Brno 38, bylo ve středu 25. 6., spuštěno do ostrého provozu první vyvolávací zařízení pro nevidomé. Speciální úpravy spočívají v tom, že standardní zařízení bylo doplněno o orientační hlasový majáček, který je umístěn nad vstupními dveřmi a usnadní nevidomému přístup do budovy pošty. Poskytne mu také nejnutnější informace pro orientaci v budově. Vlastní vyvolávací zařízení pak bylo doplněno o akustický majáček a přijímací modul, který ZP osobám umožní zaregistrovat se do systému a tím také zajistit přednostní vyřízení jejich požadavků. To všechno pomocí běžně používaných vysílačů VPN 01 nebo VPN 03, zcela samostatně a bez zbytečného upoutávání pozornosti okolí.

 

A jak to tedy ve skutečnosti funguje?

Před poštou si aktivujete orientační hlasový majáček, který je umístěn nad vstupními dveřmi do budovy. Z jeho první fráze, kterou si spustíte stiskem tlačítka 1 na obou typech vysílačů VPN se dozvíte název pošty a že se v odbavovací hale máte zaregistrovat do jejich systému (zdůrazňuji, až v odbavovací hale, nikoliv dříve!!!).
Z druhé, doplňující fráze (aktivujete ji stiskem tlačítka 2 na ovladači VPN 01, tedy na samostatné krabičce nebo tlačítka 3 (tedy toho, které je blíže špičky hole u vysílače zabudovaném v holi), se dozvíte podrobnosti o tom, jak se dostanete do odbavovací haly. Při vstupu do této haly pak pro příchod k přepážce můžete využít umělou vodící linii, snadno identifikovatelnou klouzavým pohybem bílé hole. Tato linie, také dostatečně vizuálně kontrastní, vás přivede od vstupních dveří odbavovací haly až k hranici diskrétní zóny vyhrazené přepážky. Zde stisknete tlačítko 4 na krabičce, případně prostřední tlačítko na holi. Dvojité cinknutí, výrazně odlišné od ostatních zvuků, vám signalizuje, že jste byli zaregistrováni do jejich vyvolávacího - lístkového systému. Současně tím také podáte informaci o své přítomnosti pracovnici na přepážce a zajistíte si tím i přednostní odbavení. Ve chvíli, kdy bude přepážka volná spustí její obsluha akustický signál, kterým je dvojité přerušované klepání. Tento signál vás informuje o možnosti přístupu a zároveň vás navede k okénku, kde s vámi vyřídí všechny záležitosti, které budete požadovat. To vše proběhne diskrétně, bez jakýhkoliv hlášení do prostoru haly, bez vyzvedávání lístků i zbytečného tápání.

Česká pošta vyvinula tento unikátní systém, mimo jiné také ve spolupráci s Centrem pro odstraňování architektonických bariér SONS ČR, Tyfloservisem Brno a TyfloCentrem Brno. Veškeré investice do bezbariérových přístupů financuje z vlastních zdrojů. Proto jsou jejich záměry na budování vstupů pro handicapované osoby plánovány postupně, podle jejich finančních možností na několik let dopředu.

Instalace upravených vyvolávacích systémů pro nevidomé se budou provádět pouze na poštách, které jsou zrakově postiženými osobami navštěvovány nejčastěji. Do června roku 2009 bylo ozvučeno jen v Brně dalších 32 poboček České pošty. Komplexní ozvučení včetně ozvučení vyvolávacího systému však obsahují jen tři pobočky. Jsou to:

U většiny ostatních poboček v Brně, je přístup k nevidomým klientům České pošty řešen prostřednictvím organizačních opatření. To znamená, že nevidomá osoba přijde na poštu, a bez ohledu na to, jestli tam je nebo není nainstalován lístkový vyvolávací systém, případně na to, jestli tam sou specializované přepážky pro vyřizování jednotlivých úkonů, se nechá obsloužit u nejbližší z nich. Ale i na těchto pobočkách byly nainstalovány orientační hlasové majáčky, které by měly nevidomým usnadnit přístup do pobočky a k přepážkám. Tyto majáčky na povel č. 1 slepecké vysílačky typu VPN sdělí, o kterou poštu se jedná. Povelem č. 2 je pak možné aktivovat frázi, která nevidomému zákazníkovi popíše trasu k přepážce, kde bude přednostně obsloužen, případně se z ní dozví, zda jsou v hale pošty instalovány umělé vodicí linie nebo je upozorněn na možné místní zvláštnosti, např. zda je nutno povelem č.4 se zaregistrovat, nebo zda je možno a jak přivolat asistenci.

 

Přehledbrněnských poboček České pošty s nainstalovanými hlasovými majáčky.

Mimo Brno byly v Jihomoravském kraji orientačními hlasovými majáčky vybaveny ještě pošty:

 

Na celém území České republiky bylo do června roku 2009 orientačními majáčky vybaveno celkem 373 pošt, z nichž je 18 navíc vybaveno také ozvučeným vyvolávacím systémem. Pokud by však vznikla potřeba vybavit těmito majáčky některou další místní poštu, kdekoliv na území celé ČR, je možné tento požadavek vznést prostřednictvím Metodického centra odstraňování bariér SONS. V takovém případě můžete svůj požadavek napsat na adresu konecny@tyflocentrumbrno.cz nebo zavolat na telefonní číslo 774 715 110. Pokud chcete získat přehled ozvučených pošt na celém území ČR, tak si klikněte na odkaz Přehled ozvučených pošt v ČR.

 

Na tomto místě bych rád poděkoval pracovníkům České pošty za jejich vstřícný postoj k řešení problematiky jejich ZP klientů a vyjádřil přesvědčení, že takto upravené vyvolávací systémy začnou na svých provozovnách uplatňovat i ostatní instituce, které se tato zařízení do svých provozů teprve chystají zavádět.

 

Aktualizace 5.1. 2011