MĚSTSKÁ POLICIE BRNO
KONTAKTY A PROJEKTY

 

 

SLUŽEBNY:

Centrální tísňová linka 156 - nepřetržitý provoz
Revír Brno střed, Křenová 4 - 543 566 111
Revír Brno sever, Nováčkova 16 - 545 241 904
Revír Brno jih, Dornych 114 - 545 214 176
Revír Brno východ, Velkopavlovická 25 - 544 233 504
revír Brno Pole, Medlánecká 29 - 541 226 726
Revír Brno Tábor, Horova 28 - 541 212 706
Revír Brno Bystrc, Nám. 28. dubna 61 - 546 214 444

Všechny revíry mají nepřetržitou službu a jsou osazeny hlasovými majáčky pro nevidomé.

 

DALŠÍ KONTAKTY:

Ředitelství, Štefánikova 43 - 541124111
Fax - 541124311
Centrální e-mail - podatelna@mpb.cz
Senior linka - 541248844
SMS pro neslyšící - 724002156
Tiskový odbor - 541124362 (Mgr. Denisa Kapitančiková denisa.kapitancikova@mpb.cz)
Školský odbor, Milady Horákové 18 - 545572266
Stavební policie, Nováčkova 16 - 545247736
Dopravní jednotka a projednávání přestupků, Křenová 4 - 543566111
Jednotka operativního zásahu, Jamborova 20 - 548210032
Poříční jednotka, Přístavní 40 - 546222424
Jednotka psovodů, Bystrcká 46 - 541420111
Komunální služby a silniční dozor, Kaštanová 2 - 545232453
Informační místnost, Zelný trh 13 - 544252617 (po-pá 7:30 - 15:00)
Odbor prevence, Bauerova 7 - 548533712

 

***

 

PROJEKTY:

Městská policie Brno si klade za hlavní cíl snižování kriminality, zvyšování bezpečnosti občanů, udržování pořádku ve městě Brně a další. Za tímto účelem vypracovala a naplňuje řadu projektů, které jsou zaměřeny na jednotlivé vrstvy obyvatelstva. Už podle názvů jednotlivých projektů se dá odhadnout, na jakou problematiku a cílovou skupinu jsou zaměřeny jednotlivé projekty. Zvažte sami: Mobidik - mobilní centrum prevence kriminality, Dýchám, tedy jsem - "TÉČKO", Strážce přechodu, Evidence jízdních kol, Registr odcizených kol, Jehla, Dopravní výchova, Z hlouposti do závislosti a celá řada dalších.

Zrakově postižené osoby však budou zajímat především projekty, které se mohou týkat také jich. Těmito projekty jsou:

Zóny vzájemné pomoci
Projekt zaměřený na veřejnost, která je ochotna se aktivně podílet na zajišťování své vlastní bezpečnosti a svého majetku. Za podpory strážníků se občané sdružují do zón, které mohou tvořit uskupení několika bytů, domů, nebo zahrádek.

Je důležité být viděn
Uplatnění reflexních nálepek a nášivek. Strážníci je mohou umístit například na opěrné, či slepecké hole, nákupní tašky, invalidní vozíky tělesně postižených občanů či jízdní kola dětí.

Dohlížecí kamerový systém
Na území města je v současnosti v lokalitách zatížených velkým nápadem pouliční trestné činnosti osazeno více jak 60 kamerových bodů.

Nevidím
Projekt zaměřený na zvýšení vnímavosti k problematice nevidomých a zdravotně postižených občanů obecně.

Řetízek
Tento projekt je zaměřen na osaměle žijící seniory a handicapované, tedy i nevidomé osoby. Bezplatnou montáží řetízků na vstupní dveře bytů je zvyšována bezpečnost občanů při kontaktu s cizími osobami. Součástí montáže je i poučení o bezpečném postupu při jednání s takovými osobami. Objednávky přijímá každý pracovní den v době od 07:30 do 15:00 hodin p. Nováček, tel. 606681302.

Centrum tísňového signálu
Městská policie Brno plní v rámci tohoto projektu úlohu koordinátora pomoci a příjemce zpráv osob v nouzových situacích. K systému může být připojena pouze osoba, která se může ze zdravotních důvodů ocitnout ve vážném ohrožení života nebo zdraví. Systém se skládá z telefonního hlásiče s dálkovým ovladačem, připojeného přes telefonní síť na pult centrální ochrany MP Brno (PCO). Ohrožená osoba v případě potřeby pouze stiskne tlačítko dálkového ovládání, které má stále při sobě ve formě přívěšku. Tím je vyslán signál, který je přijat na PCO. Tam je možné ihned identifikovat volajícího a vyhledáním uložených informací o něm zjistit druh jeho postižení, zdravotní stav, užívané léky, místo uložení klíčů od bytu, kontakty na příbuzné a podobně. Informace o zdravotním stavu je možno v předstihu předat zasahujícímu vozidlu rychlé lékařské pomoci. Na místě pak hlídka provede otevření bytu a umožní tak poskytnutí rychlé lékařské pomoci.

Besedy se strážníky MP Brno
Osaměle žijící starší lidé, či jakkoliv postižené osoby jsou snadnější obětí různých podvodníků a násilníků. Strážníci odboru prevence při besedách seznamují posluchače s aktuálními formami trestné činnosti a informují je o dostupných metodách zajištění bezpečnosti osob a majetku.

Tísňové linky nejen pro neslyšící
Pomoc je možno přivolat i prostřednictvím sms zprávy poslané na číslo 724002156.

Informační hlasové majáčky
Slouží nevidomým osobám k lepší orientaci při dohledání služebny MP. Jsou jimi osazeny všechny revíry. Jejich přehled je uveden na začátku této stránky.

Senior akademie
Dlouhodobé vzdělávání seniorů v oblasti prevence kriminality. Témata jsou například prevence násilných útoků a domácího násilí, zabezpečení majetku, psychologie/viktimologie, sekty, drogy, přestupky atd. Odborní lektoři se zaměřují na rozpoznání možného nebezpečí a možnosti, jak jej eliminovat nebo se mu vyhnout. Důraz je kladen na chování potencionální oběti, které by nemělo motivovat případného pachatele.

Senior linka
Cílem tohoto projektu je posílení bezpečí zejména našich starších a handicapovaných spoluobčanů. Právě tato skupina naší populace se stává nejčastěji obětí majetkových i násilných trestných činů a to přímo v jejich bytech. Na telefonní lince 541248844 získáte v nepřetržitém provozu informace o tzv. neobjednaných službách. Patří k nim například návštěvy pracovníků plynáren, elektráren, vodáren a pracovnic Odboru sociální péče MMB.

Podrobnější informace o činnosti Městské policie Brno získáte v jejich informační místnosti na Zelném trhu, v kterékoliv služebně Městské policie, nebo na webových stránkách www.mpb.cz.

 

aktualizace 16.8. 2019