NOVÝ SYSTÉM ODBAVOVÁNÍ NA ŽELEZNIČNÍCH STANICÍCH ČESKÝCH DRAH

 

 

Na brněnském hlavním nádraží byl 1. srpna spuštěn pilotní projekt nového systému odbavování cestujících. Ti zde nyní nově naleznou tři typy odbavovacích přepážek. Jednotlivé typy jsou pro lepší orientaci cestujících kromě názvů a přehledu poskytovaných služeb od sebe odlišeny také barevně, což odpovídá i barevnému řešení naváděcího systému v železniční stanici. A jaké přepážky to tedy jsou?

 

1. Přepážky základního odbavení (značeny světle modrou barvou).

Jsou určeny pro co nejrychlejší základní odbavení. Slouží zejména těm cestujícím, kteří znají termín i cíl své cesty a chtějí si jednorázově zakoupit jízdenku. Neposkytují informace, ani neprodávají jízdní doklady do zahraničí. Je zde možné platit především v hotovosti, platební karty přijímají pouze vybrané pokladny.

2. Přepážky komplexního odbavení (značeny tmavě modrou barvou).

Poskytují veškeré informace o vlakových spojích v ČR i v zahraničí, ale také o dopravě v rámci integrovaného dopravního systému. Je zde možné zakoupit všechny druhy mezinárodních a vnitrostátních jízdenek, nebo požádat o vystavení průkazů na slevu. U všech přepážek lze platit v hotovosti (jak v českých korunách, tak i v eurech), ale také platební kartou.

3. Přepážky přednostního odbavení (značeny žlutou barvou).

Jsou určeny pro cestující vlaků SC Pendolino, cestující první třídy všech spojů, cestující se sníženou schopností pohybu a orientace, nebo těhotné ženy. Rovněž je zde možné si vyzvednout jízdní doklad zakoupený telefonicky, pomocí tzv. Tele-Tiketu. Tuto novinku lze uplatnit také od 1. srpna.

 

Přepážky základního odbavení jsou umístěny v hlavní hale nádraží. Přepážky komplexního a přednostního odbavení jsou pak umístěny v ČD centru. Vchod do něj je opatřen hlasovým majáčkem. Přepážka přednostního odbavení je poslední v řadě a slabozraké osoby ji poznají podle žlutého označení. V době špiček se v centru pohybuje informátor, který je připraven cestujícím v případě potřeby pomoci. Slabozraké osoby můžou pro lepší orientaci v prostorách nádraží využít plánek, na němž jsou barevně vyznačeny nejen všechny přepážky, ale i další prostory, jako jsou čekárny, úschovny, občerstvení apod. Ten je umístěn na stěně v odbavovací hale. Vedení Českých drah počítá s tím, že takto vizuálně, akusticky i organizačně budou zajištěna všechna ČD centra v předpokládaných přibližně šedesáti železničních stanicích, v nichž by měl být postupně tento systém uplatněn. V současné době se řeší železniční stanice Pardubice, Havlíčkův Brod, Libeň a ihned pak přijdou na řadu Vsetín a Valašské Meziříčí. Přehled stanic, v nichž bude změna odbavení uplatněna, se bude dále upřesňovat ještě do konce letošního roku.

 

Další novinkou je také jiný způsob přístupu k jednotlivým přepážkám komplexního a základního odbavení prostřednictvím takzvaného trychtýře. Ten tvoří jedna zákaznická řada, která se dělí až v místě přístupu do tzv. diskrétní zóny podle toho, jak se postupně uvolňují jednotlivé pokladny. Trychtýř Je formován barevnými plastovými páskami, které jsou nataženy mezi kovovými přenosnými sloupky vysokými asi 1 m. Tyto pásky tak tvoří jakýsi koridor. Ten brání vzájemnému předbíhání cestujících a také ohraničuje a zamezuje vstupu do diskrétní zóny. Tento způsob přístupu k odbavení výrazně zrychluje průchod cestujících odbavovací zónou a eliminuje například dopady situací, kdy jedna odbavovací přepážka zůstane z jakéhokoli důvodu zablokovaná. Zachovává tak stejnou rychlost odbavení vůči všem zákazníkům. Použití systému "trychtýře" bude variabilní podle aktuálního provozu ve stanici a bude také omezeno pouze na vybrané stanice s nejvyšší frekvencí cestujících. Pro zrakově postižené však není tento systém příliš vhodný. Proto jim doporučuji raději využívat již výše zmíněnou přepážku přednostního odbavení v ČD centrech. Ale i tam bude posouzeno, zda bude nutná přítomnost pohybujícího se informátora až podle podmínek konkrétní stanice. Informátoři zatím fungují jak v Brně, tak v Praze-Holešovicích, tedy v místech, kde byl tento systém odbavování spuštěn jako pilotní.

 

Třetí novinkou, kterou České dráhy pro své cestující připravily, je možnost pohodlného nákupu jízdenek po telefonu, takzvaný "TELE-TIKET". Cestující si tak mohou od 1. srpna zakoupit jízdenku odkudkoliv telefonicky. Pilotní projekt startuje prodejem jízdenek pro vlaky SuperCity. Svoji nabídku postupně rozšíří i na spoje kategorií EC a IC. V tomto případě se však jedná o novou službu nadstandardního odbavení, která je určena všem, kdo už znají termín další cesty nebo potřebují náhle odjet a nechtějí riskovat vyprodání spoje, případně těm cestujícím, kteří si potřebují zajistit jízdní doklad s rezervací a z jakýchkoliv důvodů nemají jinou možnost. Pro nákup jízdenky přes Tele-Tiket stačí zákazníkovi, když má k dispozici pouze mobilní telefon nebo možnost jakéhokoliv jiného telefonního spojení a platební kartu MasterCard, Visa či Diners Club. Postup nákupu je velmi jednoduchý. Zákazník vytočí linku Kontaktního centra Českých drah na čísle 840 112 113. V hlasové nabídce si stiskem jedničky nejprve zvolí komunikaci v češtině a následně stiskem dvojky nákup jízdenky. Na ostatním se již domlouvá s operátorem. Takto zakoupenou jízdenku si může vyzvednout před odjezdem vlaku v domluvené stanici u přepážky označené logem Tele-Tiket, nebo si ji může nechat poslat e-mailem. V tom případě si ji doma vytiskne na tiskárně a prokáže se jí až ve vlaku. Vzhledem k tomu, že se jedná o nadstandardní službu komfortního odbavení, je k celému uskutečněnému nákupu (nehledě na počet jízdenek) účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 100 Kč.

 

***

 

A na úplný závěr vám předkládáme ještě přehled železničních stanic, na kterých je nový systém odbavování cestujících již uplatněn:

Brno - Hlavní nádraží Praha - Holešovice Pardubice
Havlíčkův Brod Vsetín Praha - Libeň
Valašské Meziříčí - -

 

 

Zpracováno ke dni 15.11. 2010

***