VYHRAZENÁ MÍSTA V PROSTŘEDCÍCH
MHD BRNO

 

Tramvaje - Autobusy - Trolejbusy - Poznámky

 

Dopravní podnik města Brna provozuje tramvajovou, trolejbusovou i autobusovou dopravu. Využívá k tomu více typů vozidel, která se od sebe navzájem liší, například počtem i tvarem schodků za vstupními dveřmi, rozmístěním běžných i vyhrazených sedadel, rozmístěním otevíracích tlačítek atd. To nevidomým cestujícím často komplikuje orientaci uvnitř vozidel a stěžuje rychlé nalezení vyhrazeného místa. Zejména pak v případech, kdy cestují v doprovodu vodicího psa, kterého je nutné také někam uložit. Proto zde nabízím tento stručný popis vozidel MHD Brno, který by jim měl dát možnost se s rozmístěním vyhrazených sedadel s dostatkem volného místa i pro vodicího psa, alespoň teoreticky s předstihem seznámit.

 

 

TRAMVAJE

Tramvaj typ Škoda 13T - Tramvaj typ Vario LF2 - Tramvaj typ Anitra - Tramvaj typ KT8

 

Tramvaj typ Škoda 13T

Škoda 13T je pětičlánková nízkopodlažní jednosměrná tramvaj se čtyřmi dvoukřídlými a dvěma jednokřídlými dveřmi. Jednokřídlé jsou na začátku a konci vozidla, zbývající čtvery dvoukřídlé dveře vedou do nízkopodlažních prostor tramvaje.

Přední dveře jsou poměrně úzké. Za nimi je první schodek, dlouhý asi 60 centimetrů a za ním je ještě jeden schod nahoru. Sedadla jsou v některých vozidlech tohoto typu v prvním, třetím a pátém, vyvýšeném článku situována zády k oknům, takže se sedí s koleny do uličky. V některých pak jsou situována po směru jízdy a jsou na vyvýšeném schůdku. V obou případech je ulička mezi nimi velice úzká a tento prostor není vhodný pro cestující s vodicím psem. Proto v tomto případě doporučuji nevidomým lidem v doprovodu vodicího psa a lidem s pohybovými problémy, nastupovat až druhými dveřmi do nízkopodlažního prostoru. Hned za dveřmi je v něm vlevo jedno vyhrazené sedadlo, s dostatkem místa vedle sedadla i pro psa. Situované je po směru jízdy. Otevírací tlačítka pak jsou na tyčích po obou stranách dveří nebo přímo na střední části zavřených dveří.

 

Tramvaj typ Vario LF2

Tramvaj typu Vario LF2. je jednosměrné, dvoučlánkové, částečně nízkopodlažní vozidlo. Má čtvery dvoukřídlé výklopné dveře široké 130 cm. Za prvními dveřmi jsou tři schodky nahoru do zvýšené části vozu. Nad schody vlevo je jedno sedadlo proti směru jízdy vozidla a v řadě za ním další tři, situovaná ve směru jízdy. Za kabinou řidiče je jedno sedadlo ve směru jízdy s dostatkem místa pro vodicího psa a za ním další tři dvojice sedadel, situovaných po směru jízdy.

za druhými dveřmi je nízkopodlažní prostor, do něhož je možné vstoupit i z přední části vozidla po sejití dvou schodů. Alternativní vhodné sedadlo pro cestující s vodicím psem je za druhými dveřmi vpravo vedle schodků do první, zvýšené části vozidla. Situované je proti směru jízdy vozidla. Otevírací tlačítka jsou vždy na sloupcích po obou stranách dveří.

 

Tramvaj typ Anitra

ANITRA je tříčlánková, 20 metrů dlouhá Tramvaj. Má čtvery dveře. První a poslední jsou jednokřídlé a vysunují se podél karoserie směrem ke středu vozidla. Další dvoje dveře jsou dvoukřídlé a vedou do nízkopodlažního prostoru. Mezi jednotlivými články se dá projít po dvou schodech.

Přední dveře jsou poměrně úzké. Za nimi je první schodek nahoru, dlouhý asi 60 centimetrů. Za ním jsou ještě další dva. Po pravé straně schodů probíhá, přes celou šířku vozidla stěna kabiny řidiče. Naproti schodům je u okna jedno sedadlo situované po směru jízdy a před ním je dostatek místa i pro vodicího psa. Cestující bez psa můžou využít sedadlo hned za dveřmi vlevo, situované proti směru jízdy. Otevírací tlačítko je na pravé straně dveří. Při vystupování je však nutné dávat pozor na schody, které zasahují asi 30 cm do prostoru vozidla.

V nízkopodlažní části je vyhrazené sedadlo za druhými dveřmi vpravo. Situované je proti směru jízdy a je zde i dostatek místa pro psa. Tlačítka jsou na sloupcích po obou stranách dveří. U těchto dveří je také výsuvná plošina pro vozík. Proto je nutné dávat pozor na případné vysouvání a zasouvání plošiny, které bývá indikováno hlasitým pípáním.

 

Tramvaj typ KT8

Typ KT 8 je tříčlánková, obousměrná tramvaj. To znamená, že má kabinu řidiče na obou koncích vozidla a může jezdit vpřed i pozpátku. Proto má dveře po obou bocích vozidla, vždy proti sobě. Dva krajní články jsou odděleny prostředním, nízkopodlažním článkem a sedadla v nich jsou vůči sobě situována zrcadlově.

Za prvními dveřmi jsou 3 schodky nahoru. Vyhrazené sedadlo je hned nad schodky vlevo. Situováno je proti směru jízdy. Pro nevidomého cestujícího s vodicím psem je však vhodnější sedadlo na vzdálenější straně od aktuálně otevíraných dveří. Vedle něj je dostatek místa i pro vodicího psa, který v tomto případě tolik nepřekáží ostatním cestujícím při nastupování. Je však nutné dávat pozor na schody u protějších dveří. Otevírací tlačítko je pod oknem u sedadla blíže aktuálně otevíraných dveří a na pravém sloupku u aktuálně otevíraných dveří.

Do nízkopodlažního prostoru vedou u tohoto typu až třetí dveře. Vyhrazené sedadlo s dostatkem místa i pro psa, je zde za dveřmi vpravo. Je umístěno mezi oknem a schody do prvního článku vozidla a situované je proti směru jízdy. Otevírací tlačítka jsou na sloupcích po obou stranách dveří. U těchto dveří je také automaticky vysouvatelná plošina. Proto je nutné dávat pozor i na její případné vysouvání, které je signalizováno hlasitým pípáním. Tramvaj typu KT 8 jezdí převážně na lince č. 8, kde, z důvodu úvraťového zakončení kolejí v zastávce Mifkova, není možné použít jiný typ vozidla.

 

***

 

AUTOBUSY

Autobus SOR - Autobus Iveco, typ Urban way - Autobus Solaris - kloubový - Autobus typ Citybus - Autobus typ Crossway LE

 

Autobus SOR

Autobus SOR je nízkopodlažní, čtyřdveřový vůz. Za prvními dveřmi jsou na obou stranách sedadla na kole, první jsou po směru, druhá proti směru jízdy. Všechna sedadla jsou na zvýšeném soklu. Třetí řada jsou ještě dvousedadla po obou stranách proti směru jízdy. Ta už jsou v úrovni nízké podlahy.

Za druhými a třetími dveřmi je prostor pro kočárky a vozíky. Naproti druhým dveřím jsou dvě a dvě sedadla proti sobě na úrovni snížené podlahy vyhrazena pro handicapované cestující. Pod oknem této čtveřice sedadel je i otevírací tlačítko. Vlevo od nich pak je volný prostor pro kočárky/vozíky. Pro cestující s vodicím psem je však víc místa před sedadly umístěnými mezi druhými a třetími dveřmi. Situovaná jsou zády k oknům.

U třetích dveří je po levé ruce zvýšený prostor se sedadly. Ten je pro cestování nevidomých osob zcela nevhodný. Za uličkou do tohoto prostoru jsou dvě sklopná sedátka situovaná po směru jízdy a dvě sklopná sedátka situovaná zády k oknu. I tato sedadla nabízejí dostatek místa i pro vodicího psa. Osobně bych je však nechal volná, pro cestující s kočárkem. Otevírací tlačítka jsou pod oknem u vyhrazených sedadel a na sloupcích po obou stranách dveří.

 

Autobus Iveco - typ Urban way

Typ Urban way je třídveřový nízkopodlažní autobus. Za předními dveřmi jsou na blatnících dva páry Plastových sedadel situovaných po směru jízdy, za nimi je na straně dveří jedno, a přes uličku dvě proti směru jízdy situovaná, vyvýšená sedadla.

Za prostředními dveřmi je volná plocha pro vozíky/kočárky. U dveří je, řidičem ručně ovládaná, výklopná plošina. Vyhrazená sedadla jsou za těmito dveřmi vpravo. Situovaná jsou po směru jízdy a je u nich i dostatek místa pro psa. Otevírací tlačítka jsou na stěně pod okny u vyhrazených sedadel a na obou sloupcích po stranách prostředních dveří. U předních dveří pak tlačítko není na sloupku přímo u dveří, ale až na sloupku u opěradla prvního sedadla na straně dveří.

Mezi prostředními a zadními dveřmi jsou sedadla zvýšená a pro cestování nevidomých osob nejsou vhodná.

 

Kloubový autobus Solaris

Kloubový autobus Solaris je čtyřdveřový vůz s plastovými sedadly, která dost kloužou. Uprostřed předních dveří je nerezový sloupek a od něj ke kabině řidiče je ve výši cca 1 metr závora, která se dá projít jen ve směru dovnitř. Oba tyto prvky zužují nástupní prostor, který tak není vhodný pro nástup osob s pohybovými problémy nebo nevidomé s vodicím psem. Navíc sedadla mezi předními a prostředními dveřmi jsou zvýšená.

Za druhými dveřmi je ručně vyklápěná nájezdová plošina a volný prostor pro vozíky/kočárky, je zde tedy i dost místa pro vodicího psa. Vlevo jsou dva páry sedadel situovaných po směru jízdy a za nimi u kloubu dva páry sedadel proti směru jízdy. Otevírací tlačítka jsou na sloupcích u všech dveří.

 

Autobus - typ Citybus

Citybus je nízkopodlažní autobus klasické délky 12 metrů, má troje široké, rozevírací dvoukřídlé dveře a nízkopodlažní prostor po celé délce vozu. Po nástupu předními dveřmi se dá projít uličkou mezi koly do prostoru se šesticí sedadel proti sobě. U pravého boku jsou dvousedadla, u levého jsou sedadla samostatná. Na blatnících předních kol jsou vždy dvě sedadla napříč, to znamená, že zde sedíte s koleny do uličky.

Za druhými dveřmi je ručně ovládaná plošina pro nástup vozíčků, za ní je volná plocha pro kočárek nebo invalidní vozík, vzadu ukončená dvěma sklopnými sedadly. Před nimi je i dost místa pro vodicího psa. Tlačítka jsou na sloupcích po obou stranách dveří. Dveře vozu nemají předvolbu, takže je otevírá pouze řidič.

 

Autobus - typ Crossway LE

Autobus typu Crossway LE je částečně nízkopodlažní vozidlo. Má troje dveře. Přední a prostřední jsou široké 120 centimetrů a otevírají se vně vozu. Mezi nimi je snížená, zcela rovná podlaha. Zadní dveře jsou široké 80 centimetrů a za nimi jsou tři schodky nahoru. Pro nástup nevidomých cestujících jsou zcela nevhodné.

Všechny dveře si otevírají cestující sami po jejich odblokování. Otevírací tlačítka jsou umístěna zvenčí vedle dveří a uvnitř na všech sloupcích u dveří. U prostředních dveří je výklopná plošina pro snadný nástup vozíčkářů. Za nimi je místo pro přepravu dvou invalidních vozíků nebo kočárků. V úrovni levé zárubně prostředních dveří jsou směrem vlevo dva schůdky nahoru a za nimi u okna jsou dvě sklopná sedátka, situovaná ve směru jízdy. Je to nejvhodnější místo pro cestující s vodicím psem. Vyhrazená sedadla pro handicapované jsou za prostředními dveřmi vpravo. Jsou zde dvě sedadla vedle sebe po směru jízdy, před nimi jsou další dvě po směru a naproti nim dvě v protisměru jízdy. Dále k řidiči jsou sedadla už jen po jednom a jsou umístěna po i proti směru jízdy na obou blatnících předních kol. Všechna sedadla v přední části vozidla jsou na vyvýšeném soklu.

 

***

 

TROLEJBUSY

Na staré trolejbusy bez nízkopodlažního prostoru v Brně dnes už narazíte jen velmi vzácně. Drtivá většina vozidel je už také nízkopodlažních. Skříně těchto vozidel jsou svým uspořádáním prakticky totožné s těmi autobusovými. Jenom u některých vozidel nejsou, na blatnících předních kol, umístěna sedadla. I zde platí, že je v přední části vozu mezi sedadly, respektive kryty blatníků, úzký prostor. Proto je i zde, v případě potřeby, vhodnější nastupovat až druhými dveřmi od kabiny řidiče. Nezapomínejte však o tom řidiče informovat vysláním povelu č. 4 z vašeho VPN.

 

***

 

POZNÁMKY

A na závěr ještě několik poznámek a doporučení:

 

 

Zpracoval Josef Konečný
Aktualizováno 7. 10. 2018