ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLEPECKÉM HLÁSIČI NA VOZIDLECH MHD V BRNĚ

 

 

Slepecký hlásič je i s přijímačem povelů integrální součástí akustické ústředny vozidla od výrobce Herman Brno (www.herman.cz). Hlášení je spouštěno sekvencí povelů generovanou palubním počítačem od firmy BUSE Blansko (www.buse.cz).

Palubní počítač má ke každé zastávce nastavenou skupinu povelů. Ta určuje, které informace na jaký impuls a kam budou směrovány. V případě využití nevidomým cestujícím je tím impulsem stisk příslušného tlačítka povelového vysílače. Po stisku tlačítka 3 na vysílači VPN 01 (u VPN 03 tlačítko 1) se spustí odpověď na dotaz o čísle a směru jízdy vozidla. Počítač vyšle na sběrnici IBIS skript pro hlásič, který obsahuje adresu hlásiče, sekvenci zvuků, jako jména zvukových souborů uložených v paměti a případné proměnné, které si tahá z jiné části paměti, například číslo linky, název aktuální zastávky a jiné. Odpověď potom vypadá následovně:

Tato sekvence se vysílá do vnějšího reproduktoru u prvních dveří ve směru jízdy (u obousměrné tramvaje pak na straně, na které se otevírají dveře) a zároveň do kabiny řidiče. Tazatel tak dostává potřebnou informaci o čísle a směru jízdy vozidla, řidič sledováním téhož hlášení získává informaci o přítomnosti nevidomého cestujícího. Toto hlášení slouží nastupující nevidomé osobě také jako akustický navigační majáček pro snazší nalezení dveří. Řidič jej pak má pod přímým dohledem a může mu otevřít dveře v případě, že jsou na otevírání tlačítkem. Celá sekvence se spouští pouze na vozidle, které stojí s odblokovanými dveřmi v zastávce.

Po stisku tlačítka 4 na vysílači VPN 01 (u VPN 03 tlačítka 2) se obdobně konstruuje výstraha řidiči "zvuk čtyři cinknutí", přehraná do kabiny řidiče i do vnějšího reproduktoru. Řidič je tím upozorněn na to, že nevidomý má v úmyslu do vozidla nastoupit, nevidomý má zase odezvu na svou výstrahu. Vzhledem k dostatečnému dosahu vysílače může dát výstrahu i ve voze při vystupování.

V současné době je ozvučeno přibližně 95 procent všech vozidel městské hromadné dopravy Dopravního podniku města Brna, tedy autobusů, trolejbusů i tramvají. Zbývajících 5 procent jsou vozidla, která jsou určena k postupnému vyřazení. Všechna nově pořizovaná vozidla pak již budou automaticky vybavována vnitřními hlásiči zastávek i venkovními hlásiči čísla a směru jízdy vozidla.

 

Hlásič nereaguje v těchto případech:

Pokud však vozidlo nebude reagovat ani na opakovaný impuls z vaší, prokazatelně funkční vysílačky, upozorněte na to, prosím, řidiče vozidla. Bez vašeho upozornění nebude moci zajistit nápravu.

 

Sběrnice IBIS byla vyvinuta německým sdružením provozovatelů veřejné dopravy VDV v polovině 80. let. Slouží ke spolehlivému propojení periferiií (hlásič, označovače jízdenek, vizuální tabla aj.) s palubním počítačem. Má jedinečnou HW i SW strukturu. Používá ji celá Evropa, postupně je ale na ústupu a nahrazuje se rychlou sběrnicí CAN. Zařízení se z pochopitelných důvodů i dnes staví kompatibilní s IBIS.

Bližší záměr dopravce ve zvukových informacích najdete na stránkách Sdružení dopravních podniků v ČR, kde je archív dokumentů, mimo jiné i akustické ústředny (www.sdp-cr.cz/ozvuc.htm).
Je pravdou, že ne všichni dopravci kdysi námi doporučované požadavky převzali. Někde zvítězil jiný, jednodušší a starší systém od konkurence. Všichni ale naštěstí ctí kódy tlačítek 3 a 4, resp. 1 a 2 na ovladačích pro nevidomé.

 

Zpracoval Zdeněk Schimmer
Doplnil a upravil Josef Konečný.