MLUVICÍ INFORMAČNÍ TABULE V SYSTÉMU IDS JMK.

 

 

Po dlouhé době příprav uvedla, začátkem roku 2009, společnost Kordis, která zajišťuje koordinaci integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, do provozu světelné informační panely, na nichž se cestující dozví, která vozidla v nejbližší době budou z dané zastávky odjíždět. Tyto tabule jsou v provozu již delší dobu. Nové na nich je to, že se u nich podařilo prosadit doplnění o zvukové hlášení časů odjezdů. Díky tomu můžou tyto informace získávat také nevidomí a slabozrací cestující. Po stisku tlačítka 6 na vysílačích VPN 01 (případně prostředního tlačítka na VPN 03, zabudovaného v rukojeti bílé hole), jsou jim ohlášeny informace o nejbližších čtyřech odjezdech dopravních prostředků z dané zastávky.

Obrázek mluvící informační tabule.

 

Informační panely o odjezdech vozidel jsou v současné době umístěny v těchto lokalitách:

BRNO:

 

MIMO BRNO:

 

S dalším rozšiřováním informačních tabulí společnost Kordis do budoucna již nepočítá. Potěšitelné však je, že, stejně jako dopravní prostředky městské dopravy, budou i všechna vozidla jezdící v systému IDS JMK postupně vybavena nejen interním hlášením zastávek, ale také externími hlásiči, které nevydomým na povel z vysílače povelů oznámí číslo linky a směr jízdy vozidla.

 

UPOZORNĚNÍ:

Velkým problémem, se kterým se konstruktéři informačních panelů dosud potýkají, je poměrně velké rušení signálu z vysílačů VPN. Při aktivaci akustického výstupu je proto nutné být co nejblíže u informačního panelu. Mějte na paměti také to, že odezva akustického výstupu není vždy okamžitá a může trvat i několik sekund. Pokud informace po stisku příslušného tlačítka nezazní, tak vyslání povelu zkuste zopakovat.

A jaké údaje z informačních panelů můžete získat?

 

 

Ke dni 5. 1. 2009 zpracoval Josef Konečný
poslední Aktualizace 1.12. 2016