DĚLENÉ PŘECHODY - CO TO JE A KDE JE NAJDEM?

 

 

Jistě jste již na svých cestách po Brně narazili na tzv. dělené přechody. Jedná se zpravidla o přechody přes široké a hodně frekventované ulice, které jsou chráněným prostorem rozděleny na dva, ale i víc samostatně řízených jízdních pruhů. V těchto chráněných prostorech jsou proto umístěny stojany semaforu signalizující stav v jednotlivých jízdních pruzích. V praxi to tedy znamená, že se nám rozsvítí zelená a my můžeme přejít přes vozovku, kde jezdí auta zleva, ale pro směr přes druhou část vozovky, kde jezdí např. tramvaje nebo auta zprava máme ještě červenou a je potřeba chvilku počkat. Akustické majáčky pro nevidomé jsou však pro oba směry umístěny na jednom sloupku semaforu a je tedy prakticky nemožné rozeznat, který z nich pro daný směr chůze signalizuje volno a který stop. Proto jsou na těchto sloupcích ve výši asi 130 centimetrů od země umístěna tlačítka, jejichž držením umlčíme klepátko signalizující stav ve směru odkud jsme přišli a slyšíme jen signál pro směr vpřed. Tato tlačítka jsou obdélníková a mají rozměry asi 8x12 centimetrů. Věnujte proto, při přechodu přes takové křižovatky, zvýšenou pozornost akustické signalizaci a ve vlastním zájmu tato tlačítka důsledně používejte.

Obrázek děleného přechodu Detail blokovacího tlačítka

Dělený přechod na křižovatce Cejl - Tkalcovská. Na druhém snímku je detail blokovacího tlačítka.

 

Na některých přechodech můžete narazit také na tlačítka kulatá, nebo senzorová, která se svým tvarem trošku podobají počítačové myši. Těm říkáme "tlačítka poptávky". Používají se zpravidla na málo frekventovaných přechodech přes hodně frekventované ulice. Na takových přechodech svítí po převážnou dobu červené světlo. Proto chodci, kteří chtějí po tomto přechodu přejít, musejí stisknout tlačítko poptávky, aby jim naskočila zelená. Nevidomé osoby však tohle tlačítko od konce roku 2013 vyhledávat nemusejí. Díky inovativnímu přístupu pracovníků údržby světelné signalizace Brněnských komunikací stačí, když si stiskem tlačítka 5 na vysílači povelů aktivují zvukovou signalizaci. Tím se současně aktivuje i požadavek na zelenou.

Detail senzorového a mechanického tlačítka poptávky

Senzorové a mechanické tlačítko poptávky

 

Níže najdete seznam a popis dělených přechodů v Brně. Pravděpodobně není úplně kompletní. Proto vás prosím, pokud narazíte na další takto vybavené přechody, zavolejte mi na telefonní číslo: 517 814 112
nebo mi napište na: konecny@tyflocentrumbrno.cz
Děkuji a tady už je ten slibovaný:


 

 

Seznam ozvučených dělených přechodů v Brně

 

Křižovatka Cejl - Francouzská - Jugoslávská:

- přechod přes ulici Jugoslávskou ve směru od herny směrem k ulici Francouzké na konci ostrůvku mezi ulicemi Jana Svobody a Jugoslávskou.

 

Křižovatka Křenová - Masný růžek:

- přechod přes ulici Křenovou kolem nástupního ostrůvku tramvají směr Juliánov, Stránská skála, Líšeň.

 

Křižovatka Dornych - Úzká:

- přechod přes ulici Dornych ve směru od OD TESCo u nástupního ostrůvku tramvají ve směru Hl. nádraží.

 

Křižovatka Dornych - Křenová:

- přechod přes ulici Dornych od viaduktů směrem k železářství na ulici Křenové v prostoru mezi tramvajovými kolejemi a jízdním pruhem vozovky ve směru Moravské náměstí.
- přechod přes Koliště od viaduktů k samoobsluze na Křenové ulici v prostoru mezi dvěma jízdními směry vozovky a na ostrůvku oddělujícího odbočovací jízdní pruh z Křenové ulice na Koliště.

 

Křižovatka Husova - Nádražní:

- Přechod přes ulici Nádražní u prostředního tramvajového nástupiště na straně stojanu ve směru do Bohunic.
- přechod přes ulici Husovu od ulice Kopečné ke schodům na Petrov, na ostrůvku oddělujícího odbočující jízdní pruh z ulice Husové na Nové sady.

 

Křižovatka Hybešova - Nádražní:

- Přechod přes Nové sady od Malé Ameriky k ulici Hybešově v prostoru mezi jízdním pruhem ve směru do města a tramvajovým pásem a v prostoru mezi tramvajovým pásem a jízdním pruhem ve směru na Poříčí.
- Přechod přes Nové sady od ulice Uhelné k ulici Kopečné v prostoru mezi jízdními pruhy ve směru do města a tramvajovým pásem, v prostoru mezi tramvajovým pásem a jízdními pruhy ve směru na Poříčí a na dělícím ostrůvku mezi Novými sady a ulicí Kopečnou v úhlu cca 60 stupňů vpravo.

 

Křižovatka Drobného - Lužánecká:

- Na rohu ulic Drobného a Antonína Slavíka blíže k městu jsou na jednom sloupku v pravém úhlu umístěna dvě rozpojovací tlačítka. Jedno je pro přechod přes ulici Antonína Slavíka ve směru k Bobycentru, druhé je pro přechod přes ulici Drobného ve směru k ulici Lužánecké.

 

Křižovatka Cejl - Tkalcovská:

- Na konci tramvajového ostrůvku ve směru na Starou osadu a na začátku tramvajového ostrůvku ve směru na Malinovského náměstí. Prostor u přechodu je také osazen reliéfní dlažbou.

 

Přechod Bubeníčkova:

- Přechod přes ulici Bubeníčkovu od ulice Rokycanovy směrem k nákupnímu středisku Albert v prostoru mezi tramvajovými kolejemi a jízdním pruhem ve směru do Zábrdovic. Přechod navíc obsahuje i tlačítka poptávky, umístěná na sloupcích semaforů na obou chodnících.

 

Přechod silnice III/152:

- Přechod přes silnici III/152, vedoucí z Heršpic do Chrlic u nákupního střediska OLYMPIA.

 

******

 

Jak se chovat na dělených přechodech?

 

 

******

 

Aktualizace k 15.11. 2013