MLUVÍCÍ BANKOMATY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY ČSOB

 

 

Stručný popis ovládání
Přehled mluvících bankomatů ČSOB v Jihomoravském kraji

 

Poštovní spořitelna ČSOB v rámci svého programu zpřístupňování služeb všem, upravila prvních více než 200 bankomatů k ovládání bez zrakové kontroly. Jde o přístroje vybavené audiovýstupem pro připojení sluchátek. Stávající seznam těchto bankomatů a návod na jejich používání vám nyní nabízíme.

 

Ovládací prvky bankomatu:

Bankomat pro nevidomé disponuje ovládacími prvky, jejichž rozmístění je závislé na jeho typu. Tyto prvky jsou zpravidla stejně uspořádány, což výrazně usnadňuje orientaci. Hlavním orientačním bodem je obrazovka a klávesnice. Pod obrazovkou je situován otvor pro výdej peněz, pod kterým je umístěna klávesnice, z níž zákazník zadává pokyny a řídí tak chod aplikace. Vpravo od obrazovky je umístěn audio výstup pro sluchátka. Je to Jack 3,5 mm. Dále vpravo od něj je otvor pro vložení karty a nad ním je ještě výdejní otvor pro stvrzenku.

 

Obrazovka:

Obrazovka je umístěna přibližně ve výši hlavy zákazníka. Po její levé i pravé straně jsou čtyři funkční tlačítka. U běžné aplikace tato tlačítka a tlačítka na klávesnici umožňují uživateli řídit její chod. Oproti tomu aplikace pro nevidomé klade důraz na větší komfort zrakově postiženého zákazníka a přesouvá funkčnost těchto tlačítek na numerickou klávesnici. Zákazník tak může veškerý chod aplikace řídit z jednoho místa na bankomatu.

 

Klávesnice:

Klávesnice slouží pro ovládání aplikace včetně zadávání PINu. Je rozdělena na dvě části, numerickou a funkční. Numerická část klávesnice má stejné rozvržení jako mobilní telefony, tj. první řada 1, 2, 3, druhá řada 4, 5, 6, třetí řada 7, 8, 9 a v poslední řadě uprostřed je 0. Tlačítko 5 je zvýrazněno reliéfní značkou.
Po pravé straně numerické klávesnice jsou umístěny čtyři funkční klávesy s reliéfními znaky ohraničené čtvercem. Od shora dolů to jsou:

 

Audio výstup:

Audio výstup pro sluchátka má trojúhelníkový tvar a nachází se vpravo od obrazovky. Na horní hraně výstupu je tlačítko pro zesílení zvuku, na spodní hraně je zdířka pro sluchátka s 3,5 mm konektorem. Hlasitost je možné nastavit opakovaným stiskem tlačítka ve třech stupních, čtvrtý stisk tlačítka vrátí hlasitost do výchozího stavu.

 

Čtečka karet:

Otvor pro vložení karty je zpravidla situován vpravo od audio výstupu. Otvor je vybaven anti-skimovacím zařízením, jehož spodní hrana je označena dvěma šipkami směřujícími nahoru. Karta se vkládá tak, aby magnetický proužek byl vpravo dole. U čipových karet je čip na horní straně blíže k otvoru pro vložení. Karta se zasune mírným tlakem do otvoru v bankomatu. V případě správného vložení karty ji bankomat automaticky vtáhne. Odebrání karty po jejím opětném vysunutí je omezeno časovým limitem 30 vteřin a klient bude upozorněn výzvou na tuto událost. Po prvních 15 vteřinách bude karta vtažena a ihned vysunuta, po následujících 15 vteřinách bude karta vtažena do bankomatu bez dalšího vysunutí.

 

Otvor pro stvrzenku:

Stvrzenková tiskárna je umístěna nad čtečkou karet. Stvrzenka je vytištěna v případě, vyžádá-li si klient před volbou transakce její tisk. Pokud nebude stvrzenku možné vytisknout, bude o této skutečnosti klient vždy předem informován. Bez ohledu na volbu tisku stvrzenky k transakci, je stvrzenka vytištěna vždy v případě dobíjení O2.

 

Otvor pro výdej hotovosti:

Otvor pro vydání peněz je situován pod obrazovkou bankomatu. Hotovost je vydána najednou ve svazku a klient je na tuto skutečnost upozorněn. Peníze je nutno odebrat do 30ti vteřin od jejich vystavení, jinak budou vtaženy zpět do bankomatu.


 

 

STRUČNÝ POPIS OVLÁDÁNÍ

Základní informace:

 

Vložení karty a zadání PIN:

1) Před vložením karty připojíme sluchátka do audio konektoru.
2) Kartu vložíme do bankomatu otvorem pro čtečku karet, který je umístěn vpravo od audio konektoru. Karta se vkládá mírným vtlačením tak, aby magnetický proužek byl vpravo dole, v případě čipové karty čipem nahoru směrem k bankomatu.
3) Při správném umístění bude karta vtažena do bankomatu a ozve se zvuk se základními povely pro ovládání bankomatu. Hlasitost zvuku si můžeme nastavit tlačítkem na audio konektoru.
4) Od této chvíle ovládáme aplikaci podle hlasových povelů ve sluchátkách, a to téměř výhradně funkčními nebo numerickými klávesami na klávesnici.
5) Mezi jednotlivými povely máme zpravidla 60 vteřin na rozhodnutí. V případě, že nestihneme zareagovat do stanoveného časového limitu, budeme vyzváni, zda potřebujeme více času. Kladnou odpovědí potvrdíme návrat k předchozí akci, v opačném případě akci přerušíme a odebereme kartu.
6) Zvolíme-li po vložení karty aplikaci pro nevidomé stiskem klávesy „1“, přejdeme k zadání PINu. Od tohoto okamžiku bude na obrazovce bankomatu mezinárodní piktogram pro nevidomé a nebude vizuálně zobrazován průběh aplikace.
7) Při zadávání PINu dodržujeme bezpečnostní opatření a snažíme se klávesnici zakrýt rukou.
8) V případě funkční tiskárny si vybereme, zda chceme vytisknout stvrzenku k následující transakci. Při nemožnosti tisku stvrzenky budeme na tuto skutečnost upozorněni.

 

Výběr transakce:

K dispozici máme následující transakce:

Po volbě „výběr hotovosti“ máme možnost volby z přednastavených částek nebo můžeme zvolit vlastní částku výběru. Výběr je dokončen současným vysunutím karty, stvrzenky a peněz nebo v některých případech je vysunuta karta a až po odebrání hotovost a následně stvrzenka.

Po volbě „dotaz na zůstatek“ čekáme na dokončení transakce. Zůstatek nám bude přečten (zaokrouhleně na celá čísla). Pak můžeme pokračovat v další transakci nebo ukončit aplikaci.

Po volbě „dobíjení mobilu“ přejdeme k části pro dobití kreditu O2. Nejdříve zadáme telefonní číslo pro dobití. Pak můžeme zvolit číslo, na které si přejeme zaslat potvrzení o dobití. Následně vybereme přednastavenou částku, případně zadáme jinou částku pro dobití. Zadané údaje potvrdíme stiskem tlačítka OK a počkáme na výsledek transakce. Výsledek transakce nám bude vždy vytisknut na stvrzenku, a to i v případě, že jsme ji nepožadovali. Pak můžeme pokračovat v další transakci nebo ukončit aplikaci.

Změnu PINu ke kartě mají možnost pouze klienti ČSOB a Poštovní spořitelny. Zadáme nový PIN ke kartě a následně jeho zadání zopakujeme. Poté změnu PINu potvrdíme stiskem OK a čekáme na výsledek transakce. Pak můžeme pokračovat v další transakci nebo ukončit aplikaci.

 

Ukončení aplikace:

Aplikaci je možné ukončit během jejího průběhu stiskem tlačítka STOP. Výjimkou je doba, během níž čekáme na dokončení aktuální transakce. Aplikace může být ukončena i sama na konci transakce, například při výběru hotovosti z přednastavené částky. Po ukončení aplikace si odebereme svou kartu a zkontrolujeme, zda nebyla vytištěna stvrzenka. Nakonec odpojíme sluchátka od audio konektoru.


 

 

PŘEHLED MLUVÍCÍCH BANKOMATŮ ČSOB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

 

Město, Ulice, Přístupnost

Brno, Bystrcká 1137/38, OBI, Komín - off-site
Brno, Cimburkova 540/4, OC, Královo Pole - off-site
Brno, Česká 28 - pobočka ČSOB
Brno, Česká 28 - pobočka ČSOB
Brno, Dominikánská 350/5 - OC Velký Špalíček - off-site
Brno, Holandská 874/8C - pobočka ČSOB
Brno, Kabátníkova 6, Sfinx - off-site
Brno, Kolejní 2, VÚT - off-site
Brno, Milady Horákové 859/6 - pobočka ČSOB
Brno, Nádražní 2a, OC Letmo - off-site
Brno, Nádražní 418/3 - pošta
Brno, nám. Svornosti 2573/6, Žabovřesky - pošta
Brno, náměstí SNP 1140/32 - off-site
Brno, NEtroufalky 5 areál Campus - pobočka ČSOB
Brno, Olomoucká 1257/118 - pobočka ČSOB
Brno, Orlí 30 - FC PS - pobočka PS
Brno, Palackého 2850/56, Královo Pole - pobočka ČSOB
Brno, Palackého tř. 124 - FC PS - pobočka PS
Brno, Přemyslovo náměstí 857/22, Slatina - pošta
Brno, Šumavská 524/31-33 D - off-site
Brno, Tkalcovská 869/1, Interspar - off-site
Brno, Tuřanské náměstí 84/1 - pošta
Brno, U dálnice 777, Olympia Modřice - pošta
Brno, Údolní 244/53- VÚT - off-site
Brno, Vlkova 2481/4, Líšeň - pošta
Brno, Výstaviště 1, pavilon E - pobočka ČSOB
Blansko, Na Řadech 2347/1, Kaufland - off-site
Blansko, Rožmitálova 41/12 - FC PS - pobočka PS
Blansko, Rožmitálova 6 - pobočka ČSOB
Břeclav, 17. listopadu 47/30 - pobočka ČSOB
Břeclav, 17. listopadu 47/30 - pobočka ČSOB
Břeclav, Břetislavova 1945/1 - pošta
Břeclav, nám. TGM 17 - FC PS - pobočka PS
Bučovice, Slavkovská 92 - Cukrárna - off-site
Bystřice nad PernštejNEm, Masarykovo nám 105 - pošta
Černovice, Mariánské náměstí 718, MÚ - off-site
Dubňany, U zdravotního střediska 1649 - pošta
Hodonín, KoNEčná 4010/4, Kaufland - off-site
Hodonín, Národní tř. 389/3 - FC PS - pobočka PS
Hodonín, Národní třída 1471/17 - pobočka ČSOB
Hustopeče, Husova 1168/5 - pošta
Ivančice, Komenského náměstí 21/ 9 - pošta
Kroměříž, Obvodová 3310/13a , Kaufland - off-site
Kroměříž, Riegrovo nám. 182 - pobočka ČSOB
Kroměříž, Riegrovo nám. 182 - pobočka ČSOB
Kyjov, Svatoborská 403/41 - pobočka ČSOB
Lednice, Zámecké nám. 70, obecní úřad - off-site
Letovice, Tyršova 205/1 - pošta
Mikulov, Republikánské obrany 916/7, Billa - off-site
Milovice, Lesní 624 - pošta
Moravská Nová Ves, náměstí Republiky 107, úřad městyse - off-site
Moravské Budějovice, Husova 398, Billa - off-site
Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 973, COOP - off-site
Rájec - Jestřebí, Sportovní 629 - pošta
Rousínov, Sušilovo nám. 52/30 - pošta
Slavkov u Brna, Palackého 3 - pošta
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 81 - pošta
Velké Meziříčí, Náměstí 85/9 - pobočka ČSOB
Velké Meziříčí, Poštovní 1 - pošta
Veselí nad Moravou, náměstí Míru 675 - pošta
Vícenice u Náměště nad Oslavou, 22. základna letectva - hlavní brána - off-site
Vyškov, Dobrovského 428/4 - pobočka ČSOB
Vyškov, Dobrovského 428/4 - pobočka ČSOB
Vyškov, Jana Šoupala 17/2 - FC PS - pobočka PS
Vyškov, Jiřího Wolkera 416/1, autobusové nádraží - off-site
Znojmo, nám. Svobody 16 - FC PS - pobočka PS
Zubří, Hlavní 79 - pošta

Na odkazu Mluvící bankomaty ČSOB v ČR pak najdete přehled mluvících bankomatů Československé obchodní banky na území celé České republiky.

 

Aktualizace 12. 8. 2014.