ODSTRANĚNÍ BARIÉR ZE ŽIVOTA ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH

 

 

Elvos s. r. o., Durďákova 5, 613 00 Brno
Tel. 545 211 609
Fax 545 241 257
e-mail: elvos@ok.cz
web: www.ok.cz/elvos
IČO: 47900423
DIČ: CZ47900423
__________________________________________________

 

OHM - ORIENTAČNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK

 

Orientační hlasový majáček ELVOS OHM, představuje novou generaci informačních a orientačních zařízení pro nevidomé. Majáček, pomocí akustického hlášení spouštěného dálkově nevidomou osobou nebo periodicky vestavěným automatem, usnadňuje nevidomým a slabozrakým osobám prostorovou orientaci a poskytuje věcnou informaci. Dosah dálkového ovládání je 50 -150 m.

 

Obrázek přístroje OHM1 Obrázek OHM s oddělaným krytem

Obrázek OHM1, obrázek OHM1 s oddělaným krytem

HLAVNÍ VLASTNOSTI:

 

FUNKČNÍ VZOR:

Pro ilustraci možností orientačního hlasového majáčku, jsou do čtečky karet nahrány typové zvukové soubory, přičemž jméno souboru určuje, kterým kanálem ovladače bude zvukový soubor spuštěn, případně který soubor bude spuštěn po připojení napájení. K dispozici jsou tyto položky - START.MP3 pro úvodní hlášení po připojení napájení, 001.MP3 až 006.MP3 pro tlačítka ovladače 1 až 6. Zvukové soubory .MP3 s jinými jmény, mohou vyplnit zbývající kapacitu karty. Pro případné použití s ovladačem je potřeba tyto soubory přejmenovat na uvedená jména.

 

Současné nastavení:

 

FUNKCE:

Majáček přehrává zvukové soubory ve formátu MPEG 1/2 layer 3 (MP3), uložené na SD/MMC kartě. Přehrávání je spouštěno buďto dálkově - dálkovým ovládačem, který používá nevidomá osoba nebo automaticky vestavěným automatem. Majáček kromě napájecího napětí nepotřebuje žádné další připojení. Maximální výstupní výkon 10 W. Spolu s výkonným reproduktorem zajišťuje dostatečnou hlasitost i v hlučnějším prostředí. Majáček je dodáván v odolném ABS krytu s krytím IP64.

 

Umístění:

Majáček se umisťuje s ohledem na dobrou slyšitelnost a orientační funkci (např. v ose vchodu do objektu). Umístění majáčku je třeba konzultovat se zástupci nevidomých. Pracovní poloha je libovolná. Majáček se připevňuje pomocí čtyř šroubů nebo vrutů v roztečích 146x146 mm. Upevňovací šrouby se nacházejí vně chráněného prostoru s elektronikou majáčku.

 

Příklad obvyklého použití majáčku:

Majáček je umístěn nad hlavním vstupem do budovy úřadu, v ose dveří. Je nastaven na MODE3 (max. 6 frází). Na kartě jsou uloženy následující soubory:

 

Organizace souborů na kartě:

Zařízení dále umožňuje rozšíření o následující funkce:

 

Nastavení uživatelských parametrů:

Po odejmutí krycích lišt, povolení čtyř šroubů a sejmutí víka krabice, jsou přístupné ovládací prvky DHM: potenciometr pro nastavení hlasitosti reprodukce, pojistka a slot pro SD/MMC kartu, ve které jsou uloženy fráze.

 

Postupy práce s majáčkem:

1. Otevření majáčku:

2. Připojení napájecího kabelu

3. Vyjmutí /zasunutí SD karty

4. Nastavení hlasitosti

5. Výměna pojistky

6. Nastavení periody časovače (je-li zařízení o něj doplněno):

7. Kontrolka zapnutí:

8. Zavření majáčku:

 

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozměry: š160 x v160 x h75 mm
Rozteč montážních bodů: 146x146 mm
Hmotnost: 1500 g
Rozsah pracovních teplot: -20 až +60° C
Napájení (síť): 230V/50 Hz
Klidový příkon: 0,5 VA
Max. příkon: 11 VA
Napájení (nn): 12 V (10 až 16 V) ss
Klidový odběr: 20 mA
Max. odběr: 1 A
Krytí: IP64

 

 

Zpracováno ke dni 15.11. 2010